نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام جلسه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بندرعباس

دو شنبه 

15 الی 16:30

آرامش


هفته اول :نشریه خوانی(مشارکت آزاد)


هفته دوم:انتخاب موضوع با گرداننده (مشارکت آزاد)

هفته سوم:سنت های دوازده گانه
هفته چهارم:پرسش و تجربه(مشارکت آزاد)

روبروی بیمارستان شریعتی _ پارک بانوان _ نمازخانه

جلسه تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

دیدار

قدم - سنت

پرسش و تجربه

بندرعبلس_ داماهی _بالاتر از مدرسه آمنه جنالی _ زمین ورزشی داماهی

بندرعباس

یک شنبه 

15 الی 16:30

مسیربهبودی

مشارکت  - قدمها- نشریه خوانی -پرسش و تجربه     

 بندرعباس بلوار امام حسین  بعداز اداره استاندارد ایستگاه خاوران مسجد علی بن موسی الرضا. (مسجدخراسانی ها)

بندرعباس

 شنبه 

چهار شنبه 

16:30 الی 18

دلگشا

شنبه ها :دو هفته نشریه ومشارکت بهبودی ویک هفته  قدم و یک هفته سنت

 
چهارشنبه ها: نشریه خوانی ازکتاب تجربه نیرو امید و آخر هر ماه پرسش و تجربه

بندرعباس – میدان یادبود _ کوچه ملکه آسمانها – موسسه دارالقرآن

بندرعباس

دو شنبه 

15:30 الی 17

امید

قدم - مشارکت

سنت

شهرک توحید ، باشگاه فانوس، پشت زمین ورزشی

بندرعباس

یک شنبه 
 
 
چهار شنبه 

 18 الی 19:30

همبستگی

مشارکت

مشارکت

بلوار خلیج فارس پارک جنگلی قسمت پارک بانوان در کتابخانه

بندرعباس

یک شنبه 

سه شنبه

جمعه

16 الی 17:30

همدلان

یکشنبه:قدم،سنت ،قدم ، سنت

سه شنبه: مشارکت آزاد

جمعه ها:موضوع از کتاب تجربه نیروامید و هفته آخر ماه پرسش و تجربه

بندرعباس_400 دستگاه _ زاگرس6_ موسسه قرآنی دارلقلوب

بستانو

یک شنبه 

 19 الی 20:30

بهبودی

قدم برگزارمیشه دوماهی یک بارجلسه اداری بعدازجلسه بهبودی

بستانو _ جنب مخابرات _ ساختمان 3 طبقه مجلسی_ طبقه همکف

بندر خمیر

یک شنبه 

چهارشنبه 

16 الی 18

کلبه آرامش

قدم -سنت

مشارکت -پرسش وتجربه

میدان امام _ روبروی پارک دانش اموز _ مسجد حمزه، قسمت زنانه

تازیان

چهار شنبه 

16 الی 17:30

امید

موضوع : از کتاب تجربه نیرو امید یا نشریات یا کتاب قدم

تازیان پایین_ بلوار معلم _ پارک شهرک ولیعصر _جنب همیاری _ ساختمان بسیج خواهران

در ایام نوروز تعطیل می باشد.

میناب

دو شنبه 

 17:30 الی 19

کلبه آرامش

مشارکت - قدم 

 نشریه خوانی - پرسش و تجربه –هر ماه جلسه­ اداری 

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

میناب

جمعه

 16:30 الی 18

امید

هفته اول:قدم

هفته دوم:سنت

هفته سوم:موضوع

هفته چهارم:نشریه خوانی

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

حاجی آباد

یک شنبه 

 15:30 الی 17

 آرامش

مشارکت - نشریه خوانی

پرسش و تجربه

بلوار معلم ، پشت شهرداری

در ایام نوروز تعطیل می باشد.

روستای گوین

یک شنبه 

16 الی 17:30

صداقت

هفته اول:نشریه خوانی

هفته دوم:قدم

هفته سوم: سنت

هفته چهارم: مشارکت آزاد

بهزیستی روستا

اسلام آباد رودبار

چهار شنبه 

15 الی 16:30

موضوع و نشریه خوانی

اسلام آباد _ مسجد ابوالفضل(بازار)

سرخون  

چهار شنبه 

15 الی 16:30

راه سبز

مشارکت

سرخون-فرهنگ سرا

بندر روستای جمال احمد 

سه شنبه 

 15:30 الی 17

رشد

موضوع: نشریه خوانی یا درکی از قدم یا سنت ها

 بندرعباس-روستای جمال احمد-بغل زمین ورزشی –آشپرخانه پاک

گچین بالا 

پنج شنبه 

 16:30 الی 18

بهبودی

 موضوع:سه هفته مشارکت با موضوع آزاد از قدم ها یک هفته پرسش وتجربه

جاده ساحلی، مکتب خانه


مسجد خانه بلال

در ایام نوروز تعطیل می باشد.

قشم 

چهار شنبه 

 16 الی 17:30

معجزه

هفته اول : پرسش و تجربه

هفته دوم: مشارکت

هفته سوم:پمفلت خوانی

هفته چهارم:  نشریه خوانی

قشم _ محله چابهار _ مهد قرآن سبحان

قلات  پایین

 شنبه 

 
چهار شنبه 

 18:30 الی 20

هدف

شنبه ها: مشارکت آزاد
چهارشنبه ها:قدم

 مجتمع پیش دبستانی و مهد کودک اندیشه سبز

رویدر

 شنبه 

چهار شنبه 

 16:30 الی 18

هدف

هفته اول:نشریه خوانی

هفته دوم:قدم

هفته سوم: سنت

هفته چهارم: مشارکت آزاد

رویدر _ بلوار ورزش _ مسجد شهرداری

منوجان

دو شنبه 

جمعه

15 الی 16:30

اعتماد

مشارکت

ءمنوجان_ بخش مرکزی روستای حسن آباد _ جنب درمانگاه _ مدرسه نجمیه

منوجان قلعه 

پنج شنبه 

15 الی 16:30

 راه زندگی

هفته اول:مشارکت آزاد

هفته دوم:موضوع

هفته سوم:مشارکت آزاد

هفته چهارم : موضوع

م بلوار معلم روبروی
کمیته امداد مدرسه
ام ابییها

در ایام نوروز تعطیل می باشد.

 قلعه گنج

یک شنبه 
 
سه شنبه 

 13:30 الی 15:30

امید

مشارکت

کتاب تجربه
نیرو امید

قلعه گنج کانون مرکزی
مشاور

 قلعه گنج

دو شنبه 

جمعه

15:30 الی 17

همدلان

مشارکت

کتاب تجربه
نیرو امید

خیابان تربیت بدنی
مسجدشهرک شاهد

در ایام نوروز تعطیل می باشد.

کهنوج 

یک شنبه 

سه شنبه 

15:30 الی 17

رهایی

 مشارکت

میدان سینما بلوار شاهد جنب شورای شهر نمازخانه شهر بازی

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی