بازدیدها: 4895

آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

نام جلسه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بندرعباس

دو شنبه 

16 الی 17:30

آرامش

هفته اول :مشارکت ازاد از کتاب تجربه نیرو امید

هفته دوم:قدمها(مشارکت آزاد)

هفته سوم:انتخاب موضوع با گرداننده (مشارکت آزاد)

هفته چهارم:پرسش و تجربه و آخرین هفته هر دو ماه یکبار پنل

روبروی بیمارستان شریعتی _ پارک بانوان _ نمازخانه

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

دیدار

قدم - سنت

پرسش و تجربه

بندرعبلس_ داماهی _بالاتر از مدرسه آمنه جنالی _ زمین ورزشی داماهی

بندرعباس

یک شنبه 

16 الی 17:30

مسیربهبودی

مشارکت  - قدمها- نشریه خوانی -پرسش و تجربه     

 بندرعباس بلوار امام حسین  بعداز اداره استاندارد ایستگاه خاوران مسجد علی بن موسی الرضا. (مسجدخراسانی ها)

بندرعباس

 شنبه 

چهار شنبه 

17 الی 18:30

دلگشا

مشارکت  -سنت


نشریه خوانی

بندرعبلس – میدان یادبود _ کوچه ملکه آسمانها – موسسه دارالقرآن

بندرعباس

دو شنبه 

16 الی 17:30

امید

قدم - مشارکت

سنت

شهرک توحید ، باشگاه فانوس، پشت زمین ورزشی

بندرعباس

 شنبه 

یک شنبه 
 
چهار شنبه 

 18 الی 19:30

همبستگی

مشارکت

گلشهرجنوبی _ خیابان حکمت _ مدرسه نواب صفوی

بندرعباس

یک شنبه 

سه شنبه

جمعه

 16:30 الی 18

10 الی 11:30

همدلان

یکشنبه:قدم،سنت ،قدم ، سنت

سه شنبه: مشارکت آزاد

جمعه ها:موضوع از کتاب تجربه نیروامید و هفته آخر ماه پرسش و تجربه

بندرعباس_400 دستگاه _ زاگرس6_ موسسه قرآنی دارلقلوب

بستانو

یک شنبه 

 17:30 الی 19

اتحاد

قدم - دوماه یک بارجلسه اداری 

بستانو _ جنب مخابرات _ ساختمان 3 طبقه _ طبقه همکف

بندر خمیر

یک شنبه 

چهارشنبه 

16 الی 17:30

کلبه آرامش


قدم -سنت

مشارکت -پرسش وتجربه

میدان امام _ روبروی پارک دانش اموز _ مسجد حمزه، قسمت زنانه

تازیان

چهار شنبه 

16 الی 17:30

امید

موضوع : از کتاب تجربه نیرو امید یا نشریات یا کتاب قدم

تازیان پایین_ بلوار معلم _ پارک شهرک ولیعصر _جنب همیاری _ ساختمان بسیج خواهران

میناب

دو شنبه 

 17:30 الی 19

کلبه آرامش

مشارکت - قدم 

 نشریه خوانی - پرسش و تجربه –هر ماه جلسه­ اداری 

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

میناب

جمعه

 16:30 الی 18

امید

هفته اول:قدم

هفته دوم:سنت

هفته سوم:موضوع

هفته چهارم:نشریه خوانی

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

حاجی آباد

یک شنبه 

 16:30 الی 18

 آرامش

مشارکت - نشریه خوانی

پرسش و تجربه

بلوار معلم ، پشت شهرداری

روستای گوین

یک شنبه 

 17:30 الی 19

صداقت

هفته اول:نشریه خوانی

هفته دوم:قدم

هفته سوم: سنت

هفته چهارم: مشارکت آزاد

بهزیستی روستا

اسلام آباد رودبار

چهار شنبه 

17 الی 18:30

موضوع و نشریه خوانی

خیابان تختی
مکان NA

کهنوج 

 شنبه 

چهار شنبه 

 16:30 الی 18

معجزه

شنبه : موضوع از کتاب تجربه نیرو امید

چهارشنبه : قدمها از 1 تا 12 (هرهفته یک قدم)

شهرداری قدیم، میدان الله،. پارک بانوان

گلچین بالا 

پنج شنبه 

17 الی 18:30

بهبودی

موضوع:قدم و نشریات به انتخاب گرداننده همراه با مشارکت آزاد

جاده ساحلی، مکتب خانه


مسجد خانه بلال

قشم 

یک شنبه 

 17:30 الی 19

معجزه

هفته اول : پرسش و تجربه

هفته دوم: مشارکت

هفته سوم:پمفلت خوانی

هفته چهارم:  نشریه خوانی

خیابان چابهار، جنب سوپر چابهار،. مهد قرآن

قلات  پایین

 شنبه 
چهار شنبه 

 19:30 الی 21

هدف

شنبه ها: مشارکت آزاد
چهارشنبه ها:قدم

 مجتمع پیش دبستانی و مهد کودک اندیشه سبز

رویدر

 شنبه 

چهار شنبه 

 16:30 الی 18

هدف

هفته اول:نشریه خوانی

هفته دوم:قدم

هفته سوم: سنت

هفته چهارم: مشارکت آزاد

رویدر _ بلوار ورزش _ مسجد شهرداری

منوجان

سه شنبه 

جمعه

16 الی 17:30

اعتماد

مشارکت

منوجان_ بخش مرکزی روستای حسن آباد _ جنب درمانگاه _ مدرسه نجمیه

منوجان قلعه

پنج شنبه 

16 الی 17:30

هفته اول:مشارکت آزاد

هفته دوم:موضوع

هفته سوم:مشارکت آزاد

هفته چهارم : موضوع

 خیابان تربیت بدنی _ فلکه شهرداری_ مدرسه ابوذر