آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام جلسه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

15 الی 16:30

آرامش

روبروی بیمارستان شریعتی _ پارک بانوان _ نمازخانه

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

16 الی 17:30

دیدار

قدم - سنت

پرسش و تجربه

اداماهی ، بالاتر از مدرسه آمنه جمالی،. اتاقک داخل زمین ورزشی داماهی

بندرعباس

یک شنبه 

16 الی 17:30

16 الی 17:30

مسیربهبودی

مشارکت  - قدمها- نشریه خوانی -پرسش و تجربه     

 بندرعباس بلوار امام حسین  بعداز اداره استاندارد ایستگاه خاوران مسجد علی بن موسی الرضا. (مسجدخراسانی ها)

بندرعباس

 شنبه 

چهار شنبه 

17 الی 18:30

16 الی 17:30

دلگشا

قدم  -سنت


نشریه خوانی

فری کنفرانس

بندرعباس

دو شنبه 

16 الی 17:30

16 الی 17:30

امید

قدم - مشارکت

سنت

شهرک توحید ، باشگاه فانوس، پشت زمین ورزشی

بندرعباس

 شنبه 

چهار شنبه 

 17:30 الی 19

 17:30 الی 19

همبستگی

مشارکت

گلشهرجنوبی _ خیابان حکمت _ مدرسه نواب صفوی

بستانو

یک شنبه 

 17:30 الی 19

 17:30 الی 19

اتحاد

قدم - دوماه یک بارجلسه اداری 

بعدازجلسه بهبودی
مکتب خانه، روبروی مخابرات

بندر خمیر

یک شنبه 

سه شنبه 

16 الی 17:30

16 الی 17:30

کلبه آرامش

قدم -سنت

مشارکت -پرسش وتجربه

میدان امام _ روبروی پارک دانش اموز _ مسجد حمزه، قسمت زنانه

تازیان

چهار شنبه 

16 الی 17:30

16 الی 17:30

تازیان پایین_ بلوار معلم _ پارک شهرک ولیعصر _جنب همیاری _ ساختمان بسیج خواهران

میناب

دو شنبه 

 17:30 الی 19

 16:30 الی 18

کلبه آرامش

مشارکت - قدم 

 نشریه خوانی - پرسش و تجربه –هر ماه جلسه­ اداری 

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

میناب

جمعه

 16:30 الی 18

 16:30 الی 18

امید

بعداز جلسه بهبودی
بلوار امان رضا، پارک ملت، نمازخانه پارک

حاجی آباد

یک شنبه 

17 الی 18:30

17 الی 18:30

 آرامش

مشارکت - نشریه خوانی

پرسش و تجربه

بلوار معلم ، پشت شهرداری

روستای گوین

یک شنبه 

 17:30 الی 19

 15:30 الی 17

صداقت

بهزیستی روستا

اسلام آباد رودبار

 شنبه 

چهار شنبه 

17 الی 18:30

17 الی 18:30

خیابان تختی
مکان NA

کهنوج 

 شنبه 

دو شنبه 

 17:30 الی 19

 17:30 الی 19

بهبودی

شهرداری قدیم، میدان الله،. پارک بانوان

گلچین بالا 

پنج شنبه 

 15:30 الی 17

 15:30 الی 17

بهبودی

جاده ساحلی، مسجد خانه بلال

قشم 

یک شنبه 

18 الی 19:30

18 الی 19:30

معجزه

خیابان چابهار، جنب سوپر چابهار،. مهد کودک

قلات  پایین

چهار شنبه 

 18:30 الی 20

 18:30 الی 20

هدف

مشارکت

 مجتمع پیش دبستانی و مهد کودک اندیشه سبز