تماس حاصل فرمایید.

برای شرکت در جلسات  فری کنفرانس روی لینک مورد نظر در جدول بزنید .

نام شهر

روز 

ساعت

نام گروه

فرمت

آدرس

تهران

یکشنبه

14 الی 15:30

راه زندگی

مشارکت

شهرری - میدان هادی ساعی (چهار راه آرامگاه )خیابان آستانه (خیابان آتش نشانی )سرای محله سرتخت

تهران

دوشنبه

14:30 الی 16

به سوی آرامش

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و  پاسخ

فری کنفرانس

تهران

سه شنبه

14:30الی16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت، نشریه
خوانی، قدم
بانوان

فری کنفرانس

تهران

سه شنبه

9  الی 10:30

خانه امید

مشارکت

 پرند ،فاز ۴،پارک مشاهیر جنوبی،قبل از پست خانه، درمکان نمازخانه پارک

تهران

سه شنبه

20  الی 21:30

ناراتین پسران

وحدت

مشارکت

برای شرکت در ناراتین پسران با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۹۳۳۴۶۴۲۳۴

تهران

چهارشنبه

13:30 الی 15

رد پای دوست

مشارکت آزاد، نشریه خوانی،

مشارکت انتخابی،

پرسش و تجربه

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب

تهران

پنج شنبه

14 الی 15:30

ناراتین دختران

مشارکت

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب

تهران 

پنج شنبه

12:30 الی 14

ناراتین پسران

سر آغاز

مشارکت

برای شرکت در ناراتین پسران با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۹۳۳۴۶۴۲۳۴