خواندنی ها

نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

اطلاعاتی در مورد جلسات آنلاین

بسیاری از گروه های نارانان برای برگزاری جلسات و رویدادهای خاص از فضاهای مجازی استفاده می کنند. مسئولیت تأسیس گروه و کارهای مربوط به آن برعهده کسانی است که شرط عضویت در انجمن را دارند. هرکس که تحت تأثیر اعتیاد فرد دیگری قرار دارد می تواند یک گروه نارانان / ناراتین راه اندازی کند. 

سنتها و مفاهیم خدماتی دوازده گانۀ نارانان ما را در تمام امور راهنمایی می کنند و ما آنها را در فعالیتهای آنلاین نارانان اجرا می کنیم. در فضاهای مجازی، حفظ اصول، خصوصاً گمنامی و سنت هفتم، به زمان و تلاش نیاز دارد.

حق چاپ و علامت تجاری

نشریات مصوب کنفرانس نارانان دارای حق چاپ محفوظ هستند و انجمن گروه های خانواده نارانان مالک آنهاست . تولید ، ارسال، یا چاپ نشریات و محصولاتی که حق چاپ محفوظ دارند، بدون اجازه کتبی ممنوع است.

به اشتراک گذشتن نشریات نارانان در صفحه نمایش در جلسات

دوازده قدم، دوازده سنت، دوازده مفهوم خدماتی، هدف و چشم انداز، مقدمه، خوش آمدگویی به تازه واردین، خانواده، تغییر خودمان، مطالبی در مورد اعتیاد، حفظ سلامت جلسات، کمک کردن، فقط برای امروز، ما هم جای شما بوده ایم، دعای آرامش، دعای رشد انجمن، دعای قدم سوم، 20 سوُال و کارت رومیزی ناراتین برای دانلود از وبسایت خدمات جهانی برای
استفاده در جلسات مجازی، وبسایت های نارانان/ناراتین یا رویدادهای نارانان/ناراتین در دسترس هستند.

سپس می توان این نشریات را در طول رویدادها یا جلسات مجازی نارانان/ناراتین نمایش داد. به نشریات مصوبی که از خدمات جهانی گروه های خانواده نارانان، فروشندگان، مناطق یا دفاتر خدمات ملی که قرارداد دارند، خریداری می شوند، اجازه محدود داده می شود که در جلسات مجازی نارانان/ناراتین، نمایش داده شوند. قبل از نمایش نشریات نارانان/ناراتین روی صفحه، این جمله باید عنوان شود:

حق چاپ محفوظ  “گروههای خانواده نارانان”

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند.

«حق چاپ محفوظ “گروه های خانواده نارانان”

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

«حق چاپ محفوظ “گروه های خانواده نارانان”

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

«حق چاپ محفوظ “گروه های خانواده نارانان”

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

«حق چاپ محفوظ “گروه های خانواده نارانان”

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” 

کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

 دعای آرامش

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم
آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.

 دعای قدم سه

ای نیروی برتر، مرا در طول سفرم به سوی صلح و آرامش هدایت فرما،

 کمکم کن تا خواست خود را رها کنم و زندگی ام را به مراقبت

تو بسپارم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

مقدمه

گروه های خانواده نارانان انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تأثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند.

 ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم. ما با تمرین دوازده قدم نارانان و تغییر رفتارهای مان، به دیگران کمک می کنیم تا دریابند که تنها نیستند و اینگونه پیام امید را به آنها میرسانیم. ما گمنامی شما را محترم می شماریم. برنامه ما مذهبی نیست بلکه یک روش معنوی برای زندگی است.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

خوش آمدگویی به تازه واردین

در درجه اول گروه خانواده نارانان برای شماست که به خاطر مشکل اعتیاد یکی از نزدیکانتان احساس درماندگی می کنید یا کرده ­اید. ما هم مانند شما این مسیر دردناک را پیموده ایم و جواب را در آرامش و ذهنی آرام پیدا کرده ایم.

وقتی شما به گروه خانواده نارانان می پیوندید، دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته اید که مشکلات شما را به گونه ای درک می کنند که کمتر کسی توانایی آن را دارد. ما به اعتماد و گمنامی شما احترام می گذاریم.  همچنین می دانیم شما نیز به گمنامی و اعتماد ما احترام خواهید گذاشت.  امیدواریم بتوانیم به شما اطمینان دهیم که هیچ موقعیتی آن قدر دشوار نیست و هیچ  اندوهی آن قدر بزرگ نیست که قادر به چیره شدن بر آن نباشید.

 برنامه ما مذهبی نیست بلکه یک روش معنوی برای زندگی است که بر اساس قدمهای دوازده گانه نارانان پایه گذاری شده است. ما دریافته ایم که با کار کردن این قدمها در واقع می توانیم برای هر مشکلی راه حلی پیدا کنیم. تأکید می کنیم که این برنامه و قدم های دوازده گانه آن را جدی بگیرید. این برنامه به همان اندازه که برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام به معتادان کمک می کند،  به ما کمک خواهد کرد . ما در این برنامه، فقط در جستجوی بینش و شهامتی هستیم تا بتوانیم خودمان را همانطور که هستیم ببینیم و به کمک نیروی برتری که درک می کنیم برای خودمان کاری کنیم و به لطف خداوند معتادانمان را با عشق رها کرده و از کوشش برای تغییر دادن آنها دست برداریم.

ذهن خود را باز بگذارید و تا آنجا که می توانید به جلسات بروید. راحت باشید و در جلسات مشارکت کنید می توانید سؤال هایتان   را بعد از جلسه بپرسید. به زودی دوستان تازه ای پیدا می کنید و خود را عضوی از گروه احساس می نمایید.

با فهمیدن این موضوع که اعتیاد یک بیماریست و ما نه تنها در مقابل آن عاجزیم بلکه در مورد زندگی افراد دیگر هم عاجزیم و هیچ گونه اختیاری نداریم، آن وقت آمادگی پیدا می کنیم که در مورد زندگی خودمان کاری انجام دهیم و برای خودمان مفید و سودمند باشیم . آنگاه فقط و فقط در این صورت می توانیم به دیگران نیز کمک کنیم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

دوازده قدم گروه های خانواده نارانان

.1ما اقرار کردیم که در مقابل معتاد عاجزیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده است. 

.2 به این باور رسیدیم که نیرویی بزرگتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

.3تصمیم گرفتیم که اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند، آن گونه که او را درک کردیم بسپاریم.

.4یک ترازنامه اخلاقی جستجو گرانه و بی باکانه از خود تهیه کردیم.

.5 ماهیت دقیق خطاهای مان را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.

.6 آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند تمامی نقص های شخصیتی ما را برطرف کند.

.7با فروتنی از او خواستیم کمبودهای ما را برطرف کند.

.8 فهرستی از تمام کسانی که به آنها آسیب رسانده بودیم، تهیه کرده و در صدد جبران تمام آنها بر آمدیم.

.9هر جا که امکان داشت مستقیماً از افراد فوق جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که انجام آن آسیب مجددی به آنها یا دیگران برساند.

.10 به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم فوراً به آن اقرار کردیم.

.11 از راه دعا و مراقبه خواهان بهتر شدن رابطه آگاهانه خود با خداوندی که خود درک کردیم شدیم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

.12با بیداری معنوی حاصل از کارکرد این قدمها سعی کردیم این پیام را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگیمان به کار ببریم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

دوازده سنت گروه های خانواده نارانان

تجربه گروهی ما نشان میدهد که اتحاد ما به پیروی از این سنتها بستگی دارد.

.1منافع مشترک ما در رأس قرار می گیرد. پیشرفت فردی اکثریت اعضا به اتحاد ما بستگی دارد.

.2در رابطه با هدف نهایی گروه ما، تنها یک مرجع وجود دارد؛ خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند و بر ما حکومت نمی کنند.

.3 وقتی بستگان معتادان جهت کمک به یکدیگر گرد هم می آیند می توانند خود را گروه خانواده نارانان بنامند مشروط بر این که به عنوان گروه، وابستگی خارجی نداشته باشند. تنها لازمه عضویت، داشتن مشکل اعتیاد در میان یکی از دوستان یا بستگان است.

.4هر گروه مستقل می باشد مگر در مواردی که به طور کلی بر گروه های خانواده نارانان و یا معتادان گمنام (NA) تأثیر بگذارد.

.5 هر گروه خانواده نارانان فقط یک هدف دارد و آن کمک به خانواده معتادان است. ما با پیروی از قدم های دوازده گانه نارانان، دادن قوت قلب و درک معتادانی که در خانواده داریم و نیز استقبال از خانواده معتادان و سعی در آرام کردن، آنها به این هدف دست می یابیم.

.6گروه های خانواده ما هرگز هیچ مؤسسه ای را تأیید نمی کنند و یا کمک مالی نمی نمایند و یا اجازه استفاده از نام نارانان را به آنها نمی دهند زیرا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی و معنوی مان منحرف می سازد. با آن که نارانان و معتادان گمنام انجمن های جداگانه ای هستند لازم است ما همیشه با معتادان گمنام همکاری کنیم.

.7هر گروه خانواده کاملاً خودکفا می باشد و کمکی از خارج دریافت نمی کند.

.8کار قدم دوازدهم نارانان همیشه غیر حرفه ای باقی می ماند اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاص استخدام کنند.

.9گروه های ما هرگز نباید سازماندهی شوند اما می توانند هیأت های خدماتی و یا کمیته هایی تشکیل دهند که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند، مسئول باشند.

.10 گروه های خانواده نارانان هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارند و نام ما هرگز وارد مسائل اجتماعی نمی شود.

.11 خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ. ما لازم است گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، فیلم، اینترنت و سایر رسانه های جمعی حفظ می کنیم. خصوصاً لازم است مراقب حفظ گمنامی کلیه اعضای NA باشیم.

.12 گمنامی اساس معنوی همه سنت های ما می باشد و همیشه یادآور این است که اصول را بر شخصیت ها ترجیح دهیم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

حفظ سلامت جلسات

برای تضمین موفقیت جلسات در حل مشکل مشترک مان لازم است با سه عامل ویرانگر که می تواند در گروه تفرقه بیندازد و نهایتاً گروه را از هم بپاشد آشنا شویم و از آنها دوری کنیم.

اولین عامل ویرانگر بحث درباره مذاهب مختلف است.

هیچ مذهب به خصوصی از شر بیماری اعتیاد در امان نیست؛ بنابراین برنامه ما باید طوری طرح ریزی شود که بدون در نظر گرفتن نوع اعتقادات­ مان به همه ما کمک کند. نگذاریم بحث های فرقه ای ما را از هدف مان دور سازد.

دومین عامل ویرانگر غیبت است.

ما اینجا هستیم تا با مشارکت تجربه، نیرو و امیدمان به خود و دیگران کمک کنیم و در عین حال تمرکز را روی خودمان نگه داریم. غیبت از دیگران یا از معتادمان، ما را از این هدف دور می سازد. ما می دانیم که هیچ کس عمداً نمی خواهد گروه یا اصول آن را از هم بپاشد.

سومین عامل ویرانگر دیکتاتوری است.

رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند و بر ما حکومت نمی کنند. ما کسی را نصیحت نمی کنیم و فقط با در میان گذاشتن تجربه خود در حل مشکلات مشابه به یکدیگر پیشنهاد می­دهیم.

جوهر و اساس نارانان با تکیه بر دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی بر این است که کل برنامه در هر جا که مربوط به بهبودی فردی شما می شود، کاملاً پیشنهادی است.

ما هیچ ارتباطی با هیچ فرقه ای نداریم، از کسی تعهدی نمی گیریم و هزینه ای مطالبه نمی کنیم، چیزی وجود ندارد که مانع شما شود. پیشرفت شما بنابر روش و زمانی که خودتان برای آن در نظر می گیرید دنبال خواهد شد. ما فقط از شما برای حضور در این هدف مشترک دعوت می کنیم.

نشریات مصوب کنفرانس (CAL) ، ابزار مهمی در جلسات ما هستند که توسط اعضا و برای اعضاء نوشته شده و در کنفرانس خدمات جهانی ما تصویب گردیده اند و بیانگر اصول نارانان و تجربه نیرو و امید اعضای ما می باشند. استفاده از نشریات مصوب کنفرانس این اطمینان را به اعضا می دهد که پیامی مشابه را بدون در نظر گرفتن این که در کجای دنیا در جلسات شرکت می کنند، دریافت می کنند. این موضوع باعث اتحاد اعضا می شود و طبق سنتهای ما از وابستگی خارجی جلوگیری می کند.

«تماشاچی بودن با عشق ورزیدن یکی نیست» – Jung

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

مقدمه

گروه های خانواده نارانان انجمنی جهانی است برای کسانی که تحت تأثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند.

 ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم. ما با تمرین دوازده قدم نارانان و تغییر رفتارهای مان، به دیگران کمک می کنیم تا دریابند که تنها نیستند و اینگونه پیام امید را به آنها میرسانیم. ما گمنامی شما را محترم می شماریم. برنامه ما مذهبی نیست بلکه یک روش معنوی برای زندگی است.

هدف برنامه

گروه های خانواده نارانان انجمنی است جهانی برای کسانی که تحت تأثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند. ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی، کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم.

چشم انداز برنامه

ما پیام امید را در سراسر جهان به آنان که تحت تأثیر اعتیاد یکی از نزدیکان شان قرار گرفته اند، می رسانیم.

این کار را اینگونه انجام می دهیم:

 • کمک کردن به دیگران تا دریابند که دیگر تنها نیستند.
 • تمرین دوازده قدم نارانان
 • تشویق به رشد از طریق خدمت کردن
 • اطلاع رسانی از طریق سرویس های اطلاع رسانی عمومی ، بیمارستانها، مؤسسات و وب سایتها
 • تغییر نگرش مان
«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

خانواده

اعتیاد یک  بیماری خانوادگی است و بر روابط نزدیکان فرد مصرف کننده، والدین، همسر، خواهر و برادر ،فرزندان ، دوستان قدیمی و همکاران تأثیر می گذارد. ما که بیش از همه به معتاد اهمیت می دهیم از رفتار ناهنجار و غیر قابل پیش بینی او رنج می بریم. ما سعی می کنیم که شرایط را کنترل کنیم و از آنچه رخ داده احساس شرم می کنیم خیلی زود به این فکر می افتیم که مقصر ما هستیم و مسئولیت اشتباهات، ترسها و وظایف معتاد را به عهده میگیریم و در نهایت ما هم بیمار می شویم.

دیدن اینکه افراد مورد علاقه ما آرام آرام خودشان را با مواد مخدر نابود می کنند بسیار دردناک است. آنها در مقابل چشمان ما نابود می شوند و ما قادر نیستیم آنها را از مصرف باز داریم. اگر مصرف کننده ها همسرانمان باشند می بینیم که وضعیت اقتصادی خانه روز به روز بدتر می شود. وقتی مصرف کننده ها فرزندانمان هستند تمام رؤیاها و آرزوهایی که برای آنها داشته ایم رنگ می بازند. وقتی مصرف کننده ها پدر یا مادرمان باشند هرگز دوران کودکی نداشته ایم چون مسئولیتهای آنها را از همان سنین کم به عهده گرفته ایم.  زمانی هم هست که می خواهیم اعمال برادر، خواهر یا یکی از دوستان و همکاران معتادمان را جبران کنیم، در این صورت یا آنها را مورد سرزنش قرار می دهیم و یا رفتارهای غیر قابل قبول آنها را توجیه می کنیم. دلواپس می شویم، مسئولیت هایشان را به عهده می گیریم، دلیل تراشی می کنیم و سعی می کنیم آنها را حمایت کنیم. اینها از جمله نگرانی های ما هستند. در نتیجه از روی عادت به یک حمایت کننده ناسالم تبدیل می شویم.

 وسواس فکری زمانی در خانواده آشکار می شود که ما سعی می کنیم مصرف فرد معتاد را کنترل کنیم. مانند یک بازرس، وسایل شخصی و مکانهای رفت و آمد او را برای یافتن مواد مخدر یا ابزار مصرف جستجو می کنیم. ذهن مان مشغول می شود که آنها کجا هستند؟ چه کاری انجام می دهند، چگونه می توانیم میزان مصرف شان را کنترل کنیم. می خواهیم خودمان را متقاعد کنیم که مشکل به خودی خود حل می شود. با وجودی که احساس قلبی مان می گوید: چنین نیست. ما می خواهیم قول های معتاد را باور کنیم، اما شواهد و قراین به ما می گویند که مشکلی وجود دارد. ما در این مرحله قربانی انکار می شویم.

هنگام ناامیدی، در جستجوی جوابی بوده ایم. ما به نارانان آمده ایم چون بار مسئولیت های بسیاری به دوش ماست و احساس تنهایی می کنیم. ما به این جا می آییم تا رفتار معتاد را تغییر دهیم. اما به زودی در می یابیم که اگر به دنبال آسایش هستیم، باید افکار و نگرش خودمان را تغییر دهیم .در این جا افرادی را ملاقات می کنیم که ما را درک می کنند و حاضرند برای کمک به ما تجربه، نیرو و امید خود را مشارکت کنند . در نارانان می آموزیم که چگونه فقط برای امروز زندگی کنیم. از خیال پردازی برای آینده دست بر می داریم و یاد می گیریم که چگونه با احساس ترس، گناه، وسواس فکری، نگرانی و انکار خود کنار بیاییم. به خودمان می نگریم و انرژی های مان را صرف جاهایی در زندگی خودمان می کنیم که درمورد آنها کمی حق انتخاب داریم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

تغییر دادن خودمان

اعتیاد مانند یک سری واکنش های زنجیره ای و پی در پی است. این یک بیماری است که علاوه بر فرد معتاد، اعضای خانواده، دوستان و همکاران وی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. ما سعی در کنترل حمایت و قبول مسئولیتهای معتاد داریم. این بیماری به آن دسته از ما که توجه بیشتری صرف معتاد می کنیم، بیشتر منتقل می شود. در نهایت احساس می کنیم مورد سوء استفاده قرار گرفته ایم و احساس بدبختی می کنیم. ما نگران هستیم. اعتماد خود را از دست می دهیم و خشمگین می شویم.  فرد معتاد ما را سرزنش می کند و ما احساس گناه می کنیم. اگر فقط چیزی یا کسی عوض می شد!

وقتی ما نارانان را پیدا می کنیم، افرادی را با مشکلات و احساسات مشابه خود می یابیم . یاد می گیریم که نه می توانیم معتادان را کنترل کنیم و نه می توانیم آنها را تغییر دهیم. ما چنان به معتاد خود اعتیاد پیدا کرده بودیم که برداشتن تمرکز از روی آنها و توجه به خودمان دشوار است. در می یابیم که باید رها کنیم و به نیروی برتری ایمان بیاوریم.  با کار کردن قدمها ، پیروی از سنتها و استفاده از ابزارهای برنامه همراه با عشق و کمک نیروی برتر مان و دیگر اعضا شروع به تغییر می کنیم .

همان طور که از اعضای دیگر کمک می گیریم، آماده می شویم تا از صمیم قلب به کسانی که نیازمند نارانان هستند، کمک کنیم. ما درک می کنیم. بهبود می یابیم. آرام آرام انسان جدیدی در ما شکل می گیرد و تغییر اتفاق می افتد.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

مطالبی درباره اعتیاد

ما یاد گرفتیم که اعتیاد یک بیماریست.  اعتیاد یک بیماری جسمی، فکری و روحی است که روی تمام جنبه های زندگی تأثیر می گذارد. این بیماری مهار می شود اما هرگز درمان نمی شود. ما دریافته ایم که مصرف مواد مخدر برای معتادان اجباری است اما اعتیاد به این مفهوم نیست که آنها به خانواده خود علاقه ای ندارند. اعتیاد آنها یک مشکل عاطفی نیست بلکه یک بیماری است. عدم توانایی معتاد در کنترل مصرف مواد از علائم بیماری اعتیاد است. آنها با وجود این که می دانند پس از اولین بار مصرف مشروب، قرص و مواد مخدر چه بلا هایی بر سرشان می آید احتمالاً باز هم مصرف می کنند. این همان دیوانگی است که ما هنگام صحبت درباره اعتیاد به آن اشاره می کنیم.  فقط پرهیز کامل از مصرف مواد از جمله الکل می تواند این بیماری را مهار کند. هیچ کس نمی تواند مصرف مواد معتاد را متوقف کند. وقتی می پذیریم که اعتیاد یک بیماری است و ما در مقابل آن عاجزیم آن وقت آمادگی پیدا می­کنیم که راه بهتری را برای زندگی بیاموزیم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

کمک کردن

نقش ما به عنوان کمک کننده این نیست که اگر می خواهیم به دیگران کمک کنیم، برای آنها کاری انجام دهیم بلکه این است که به خودمان توجه کنیم و سعی نکنیم به آنها آموزش بدهیم یا رفتارهای­شان را تغییر دهیم، بلکه خودمان چیزی یاد بگیریم و واکنش هایمان را تغییر دهیم، ما می­توانیم نکات منفی خود را به نکات مثبت تبدیل کنیم:

 • ترس را به ایمان،
 • تحقیر کردن آنها برای کارهایشان را به احترام گذاشتن به آنها برای استعدادهای نهفته شان،
 • طرد کردن آنها را به رها کردن با عشق،
 • به جای این که سعی کنیم آنها را با استاندارد یا تصور ذهنی خود تطبیق دهیم، یا انتظار داشته باشیم از آن استاندارد بالاتر یا پایین تر نباشند، به آنها فرصت دهیم تا خودشان را پیدا کنند و بهترین خودشان را شکوفا کنند، بدون پیش فرض از این که این بهترین چه چیزی می تواند باشد،
 • سلطه گری را به تشویق،
 • اضطراب را به آرامش،
 • امید واهی و خود محوری را به امید واقعی و خدا محوری،
 • نیروی مخرب ناامیدی را به نیروی تحول شخصی،
 • هل دادن را به هدایت،
 • توجیه کردن خود را به درک کردن خود.

به همان اندازه که ما این تغییرات را انجام می دهیم، دنیای پیرامون خود و تمام اطرافیان­مان را در جهت بهتر شدن تغییر می دهیم .

دلسوزی به حال خود مانع عملکرد مؤثر است.

هر چه بیشتر در آن افراط کنیم، بیشتر احساس می کنیم که پاسخ مشکلات در تغییر دیگران و دنیاست، نه در تغییر ما. بنابرین بیشتر نا امید می شویم.

خستگی و فرسودگی نتیجه این است که ما انرژی خود را صرف افسوس خوردن برای گذشته می کنیم یا به دنبال راه هایی برای فرار از آینده ای که هنوز نیامده، هستیم. وقتی که تصویری از آینده ایجاد کرده و با نگرانی در انتظار به انجام رسیدن آن هستیم و از این بترسیم که به حقیقت می پیوندد یا نه، اینها تمام نیرو و انرژی مان را به هدر می دهند و ما را برای زندگی کردن در امروز ناتوان می کنند در حالی که تنها راه زندگی، در امروز زندگی کردن است.

در مورد اعمال آینده دیگران فکر نکنیم.

از آنها انتظار نداشته باشیم به مرور زمان بهتر یا بدتر شوند. با این انتظارات در واقع سعی می کنیم چیزی را خلق کنیم خلق کردن کار ما نیست کار خداست. عشق بورز و چیزها را به حال خود بگذار.

به خاطر داشته باشیم که همه مردم همیشه در حال تغییرند.

وقتی ما در مورد مردم قضاوت می کنیم، قضاوت ما بر پایه چیزهایی است که فکر می کنیم از آنها می­دانیم در حالی که فراموش کرده ایم آنها برای کنار آمدن با فراز و نشیب های زندگی مرتباً در حال تغییر هستند و در زندگیشان مسائلی وجود دارد که ما از آن بی اطلاعیم . بنابراین وقتی دیگران مثل ما با مشکلات شان دست و پنجه نرم می کنند آنها را باور کنیم و به کوشش شان برای پیشرفت بها دهیم. حتی اگر نتیجه تغییرات در آنها به وضوح دیده نمی شود. مهمتر از همه به آنها به خاطر پیروزی­هایی که دیگران از آن بی خبرند، ارزش و اهمیت بدهیم. همه ما برشهای متفاوتی از یک قماش هستیم.

به خاطر داشته باشیم که ما هم همیشه در حال تغییر هستیم

و اگر مایل باشیم می توانیم به این تغییرات آگاهانه جهت دهیم ما فقط می توانیم خودمان را تغییر دهیم و دیگران را فقط می توانیم دوست داشته باشیم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

فقط برای امروز

فقط برای امروز:

سعی میکنم فقط برای امروز زندگی کنم و مشکلات تمامی طول عمر را به یکباره بر دوش نکشم. من می توانم یک مشکل را برای دوازده ساعت تحمل کنم اما اگر بخواهم فکر کنم که باید مادام العمر با آن بسازم، برایم وحشتناک و غیر قابل تحمل خواهد بود.

فقط برای امروز:

خوشحال خواهم بود. به قولی: بیشتر مردم به همان اندازه که خودشان میخواهند خوشحال هستند.

فقط برای امروز:

خودم را با شرایط وفق می دهم و سعی نخواهم کرد که شرایط را به میل خود تغییر دهم. سعی می کنم سرنوشت را همانطور که اتفاق می افتد قبول کنم و خودم را با آن تطبیق دهم.

فقط برای امروز:

سعی می کنم ذهن و فکر خود را تقویت کنم، مطالعه می کنم. چیز قابل استفاده ای یاد می گیرم. ذهن خود را بدون استفاده نمی گذارم. مطالبی را می خوانم که نیاز به سعی، فکر و تمرکز داشته باشد.

فقط برای امروز:

روح و روان خود را از سه طریق به تمرین وا می دارم:

یک کار نیک برای کسی انجام میدهم اما نمی گذارم که او یا هیچ کس دیگری بفهمد که من آن را انجام داده ام و اگر کسی فهمید آن را به حساب نمی آورم.

حداقل دو کار انجام می دهم که بر خلاف میلم باشد فقط برای تمرین.

به هیچ کس نشان نمی دهم که احساساتم جریحه دار شده است حتی اگر شده باشد هم امروز آن را نشان نخواهم داد.

فقط برای امروز:  موضع موافقی خواهم داشت. تا آن جا که امکان دارد آراسته خواهم بود. لباس مناسبی می پوشم، با متانت صحبت می کنم ، با احترام رفتار می کنم، هیچ گونه خرده ای از کسی نمی گیرم، به دنبال عیب و ایراد در چیزی نمی گردم و سعی نمی کنم هیچ کس جز خودم را اصلاح یا منظم کنم.

فقط برای امروز:

برای خود برنامه ای خواهم داشت، شاید که این برنامه را مو به مو اجرا نکنم اما به هر حال آن را خواهم داشت. امروز خود را از شر دو آفت عجله و دودلی حفظ خواهم کرد.

فقط برای امروز: به مدت نیم ساعت در آرامش با خود خلوت خواهم کرد. در عرض این نیم ساعت سعی خواهم کرد که در بعضی از لحظات با دید بهتری به زندگی نگاه کنم.

فقط برای امروز :

ترس به خود راه نخواهم داد. از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست واهمه نداشته و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم دنیا نیز متقابلاً پاسخ آن را خواهد. داد.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

دوازده مفهوم گروه های خانواده نارانان

دقیقاً همان گونه که استقلال فرد از طریق دوازده قدم و استقلال گروه از طریق دوازده سنت رشد می یابد، به همین ترتیب استقلال ساختار خدماتی نیز از طریق دوازده مفهوم رشد، پیدا می کند.

.1 برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های خانواده نارانان گرد هم می آیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه، هماهنگی و تأمین خدمات در نارانان گردد.

.2مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در نارانان به عهده گروه های خانواده نارانان است.

.3گروه های خانواده نارانان اختیارات لازم را جهت انجام مسئولیت ها طبق ساختار خدماتی واگذار می کنند.

.4در نارانان رهبری مؤثر از ارزش والایی برخوردار است. در انتخاب خدمتگزاران صادق به دقت خصوصیات رهبر را مدنظر قرار می دهیم.

.5 برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود محدوده تصمیم گیری و پاسخگویی به وضوح تعریف می گردد.

.6وجدان گروه وسیله ای معنوی است برای دعوت از نیروی برتر مهربان تا بر تصمیمات ما تأثیر بگذارد.

.7تمام اعضای کمیته خدماتی در قبال اخذ تصمیمات مهم مسئولند و کاملاً در فرایند تصمیم گیری های گروه شرکت می کنند.

.8برای عمل به تمامی مفاهیم، حفظ انسجام و اثر بخشی آن، ارتباطات دو طرفه و تبادل نظر ضروری است.

.9 تمامی اعضای ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.

.10هر عضو از کمیته خدماتی می تواند بدون ترس از تلافی، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از همان سطح خدماتی درخواست نماید.

.11خزانه نارانان باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی مان مورد استفاده قرار گیرد.

.12در راستای حفظ ماهیت معنوی نارانان، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز حکومتی نمی باشد.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»

دعا برای رشد انجمن

خداوندا از تو برای صلح و آرامشی که می­یابیم سپاسگزاریم، زیرا ما یاد می گیریم در هر لحظه معتادان مان را در دستان تو قرار دهیم و از تلاش برای تغییر آنها دست برداریم. ما ممنونیم که کمک کردی مسیرمان را به اینجا بیابیم. از تو می خواهیم به کسانی که هنوز تنها هستند و از اعتیاد دوست یا عزیزی رنج میبرند کمک کنی. لطفاً  آنها را یاری کن راهشان را به سمت نارانان پیدا کنند تا ما هم هدایایی را که به رایگان دریافت کردیم، از طریق فرصت مشارکت تجربه، نیرو و امید به کسانی بدهیم که از انزوای زندگی با معتاد در رنج هستند. کمک کن در حالی که سعی می کنیم از طریق انجمن به دیگران دسترسی داشته باشیم. همیشه سنت هایمان را به خاطر بیاوریم.  
ما به عشق و توجه تو به خودمان و معتادمان اعتماد داریم. از تو می خواهیم کمک کنی تا همیشه در جستجوی خواست تو برای خود و کسانی که نگرانشان هستیم، باشیم.

«حق چاپ محفوظ “گروههای خانواده نارانان” کپی برداری از نشریات را از روی صفحه نمایش ممنوع می کند»