نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آبادان

یکشنبه

9الی10:30

سرای امید آبادان

مشارکت آزاد،نشریه خوانی،مشارکت آزاد،سنت،مشارکت آزاد

 فری کنفرانس

آبادان

دو شنبه

15 الی 16:30

پلی به سوی بهبودی

مشارکت آزاد،قدم،نشریه خوانی ،سنت

خیابان زند -

بهبهانی ها 

آبادان

چهارشنبه

15 الی 16:30

نیایش

مشارکت آزاد،قدم،نشریه خوانی ،سنت

خیابان زند  -

بهبهانی ها 

آغاجاری

شنبه

17 الی 18:30

 آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

مدرسه مختاری نرسیده به اداره پست

امیدیه


سه شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
پرسش و پاسخ
جلسه اداری

مسجد چاروسایی

اندیمشک

جمعه

17 الی 18:30

مشارکت
نشریه خوانی

کوی شهدا –خیابان پاسداران(سمت راست)-کوچه شهید اردوانی-حسینیه امام خمینی

اهواز

شنبه

16:30الی18

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت آزاد- نشریه خوانی - قدم- پرسش و پاسخ - 

جهت شرکت در جلسه با شماره 09393815017 تماس بگیرید.

اهواز

یک شنبه

16 الی 17:30

نیروی برتر

نشریه خوانی- قدم – پرسش و پاسخ – مشارکت واداری

 خیابان خوانساری نبش جهانیان حسینیه جاسم مسعودی 

اهواز

یکشنبه

21 الی 22:30

آرامش
مختلط

نشریه خوانی
قدم
مشارکت

 فری کنفرانس

اهواز

چهار شنبه

18 الی19:30

پیشرفت نه کمال

قدم – نشریه خوانی – سنت- مشارکت

و جلسه اداری

 فری کنفرانس

اهواز

دوشنبه

16:30 الی18

قدم- نشریه خوانی –پ.پ

سنت و مشارکت

روبروی بیمارستان رازی -کوچه جنب ستاد مبارزه با مواد مخدر (کمیته امداد) اولین فرعی سمت چپ –پلاک 10 سازمان مردم نهاد

اهواز

جمعه

17 الی18:30

قدم- نشریه خوانی – پ.پ سنت و مشرکت

روبروی بیمارستان رازی -کوچه جنب ستاد مبارزه با مواد مخدر (کمیته امداد) اولین فرعی سمت چپ –پلاک 10 سازمان مردم نهاد

ایذه

شنبه

17 الی 18:30

صداقت

قدم مشارکت

پاسخ به سوالات قدم و جلسه اداری

فنی حرفه ای روبروی ترمینال

ایذه

چهار شنبه

17 الی 18:30

سرای آرامش

نشریه خوانی

مشارکت

سنت

فنی حرفه ای روبروی ترمینال

ایذه

شنبه

11الی12:30

مشارکت-نشریه خوانی-قدم -سنت

 فری کنفرانس

بهبهان

دوشنبه

15:30 الی 17

آرامش

نشریه خوانی
قدم-پرسش و
پاسخ-مشارکت-
پنل

خیابان تختی –پشت فرمانداری-کانون بانوان

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی 17

سکوت

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

فلکه الله –به سمت پمپ بنزین-کوچه تحریری-حسینیه محسنی فر

دزفول

چهار شنبه

9 الی10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

چهار راه شریعتی درب اول بازار قدیم بقعه شیخ اسماعیل قصری

رامشیر

یک شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت

جلسه اداری

پرسش و پاسخ

خیابان 22بهمن
روبروی مدرسه
تابان نمازخانه
پارک رضوان

رامهرمز


سه شنبه

17 الی18:30

 امید زندگانی

مشارکت
نشریه خوانی
هفته آخر جلسه
اداری

خیابان امام-پشت علمدار-مسجد شهدا

سر بندر

پنجشنبه

17:30الی 19

خانه امید

مشارکت - قدم

پرسش و پاسخ

جلسه اداری

نمازخانه پارک رضوان

شوش

دوشنبه

16 الی 17:30

حلقه سبز

مشارکت

نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ماهشهر

دوشنبه

15:30 الی17

قدم
نشریه خوانی
پرسش و پاسخ

هلال احمر –جنب تامین اجتماعی

ماهشهر

چهار شنبه

9 الی 10:30

همدلی

نشریه خوانی –مشارکت-قدم-سنت

   خیابان طالقانی-جنب اداره تامین اجتماعی-درب کوچک هلال احمر

میانکوه

سه شنبه

18 الی19:30

مشارکت – پنل

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

حسینیه ام البنین

مسجد سلیمان 

چهار شنبه

17 الی18:30

راه سبز

مشارکت – پنل

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

قدم - سنت

باغ ملی به سمت فلکه نفتون بعد ازچاپ سیمرغ سمت راست جفت آپارتمان درب آبی رنگ مرکز بهزیستی

گتوند

یک شنبه

9 الی 10:30

ندای آرامش

خیابان شهید مهدی زاده - مسجد حضرت رسول