استان آذربایجان شرقی

آدرس جلسات استان آذربایجان شرقی 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

” در تعطیلات رسمی جلسات تعطیل می باشد “

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

10:30 الی 12 

دانش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

لطفا قبل از رفتن به جلسه از باز بودن آن مطئن شوید و با شماره آدرسها تماس بگیرید

خیابان آزادی شهید جدیری جنوبی نبش ایرانسل داخل پارک فرهنگسرای نرجس خاتون 

 

آدرس جلسات مجازی