نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

هدف برنامه نارانان

گروه های خانواده ی معتادان ” نارانان ” انجمنی  جهانی است

برای کسانیکه تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته اند .

ما تحت عنوان یک برنامه دوازده قدمی ،

کمک خود را از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه ، نیرو و امیدمان ارائه می کنیم .


چشم انداز

ما پیام امید را درسراسر جهان به آنان که تحت تاثیر اعتیاد یکی از بستگان شان قرار گرفته اند می رسانیم .

این کار را اینگونه انجام می دهیم :

  • کردن به دیگران تا دریابند که دیگر تنها نیستند .
  • تمرین دوازده قدم نارانان
  • تشویق به رشد از طریق خدمت کردن
  • اطلاع رسانی از طریق سرویس های اطلاع رسانی عمومی ، بیمارستان ها ، موسسات و وب سایت ها
  • تغییر نگرش مان       


اصول  و رهنمودهای نارانان

نارانان  يک برنامه دوازده  قدمی هستيم كه برای كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحی شده است.

تا آنها را از اثراتی كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد.

برنامه بهبودی  از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده می كند.

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان

داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان می باشد.

ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.


پیام ما

وقتی شما به گروه خانواده ی نارانان می پیوندید ،

دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته اید.

که مشکلات شما را به گونه ای درک می کنند.

که کمتر کسی توانایی آن را دارد .

[جستجو کردن]


[buton text=”آدرس جلسات” color=”white” style=”outline” size=”large” expand=”true” icon=”icon-map-pin-fill” link=”https://khmir.ir/ آدرس جلسه/”]

[/ردیف]