بایگانی دسته‌ی: خانواده معتادان

وبسایت های بین المللی

تاریخچه انجمن خانواده معتادان

آیا شما به نارانان نیاز دارید ؟

پرسش نامه ای برای بستگان و دوستان این پرسش نامه می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند، چند دقیقه وقت بگذارید که صادقانه، و با ذهنی باز به سوال ها جواب بدهید. شما تنها کسی هستید که به درستی می دانید چه احساسی دارید و زندگی روز مره شما بر چه اساسی است. آیا […]

نارانان چیست ؟

نارانان یا انجمن خانواده معتادان یک برنامه دوازده قدمی خودیاری بهبودی است … نارانان یک برنامه دوازده قدمی خودیاری بهبودی است که از خانواده و نزدیکان معتادان حمایت می کند. گروه خانواده نارانان برای کسانی است که در اثر مشکل اعتیاد یکی از نزدیکان خود ، احساس ناامیدی داشته یا دارند.   معرفی انجمن خانواده […]

چشم انداز

 

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟