بایگانی نویسنده: مدیر سایت

گردهمایی استان تهران

گردهمایی استان تهران 💠 گردهمایی نمایندگان بین گروه‌های نارانان و ناراتین استان تهران 💠 🗓️یازدهم اسفند ۱۳۹۹ ⌛دوشنبه ⏰ساعت ۱۷ الی ۲۰ بصورت مجازی در نرم افزار فری کنفرانس به آدرس  :ID MEETING tehrancommittee https://join.freeconferencecall.com/tehrancommittee برگزار خواهد شد   💬لطفا جهت حفظ نظم  یک ربع قبل از جلسه در کارگاه حاضر باشید     ↓لطفا […]

کارگاره تهران (ناحیه غرب)

☘️کارگاه آموزشی استان تهران (ناحیه غرب) نارانان و ناراتین منطقه ایران ☘️ 🧾با موضوع : ❄️🎊❄️🎊❄️ 💜کارگاه ناحیه غرب (استان تهران) 📆تاریخ : ۱۴ اسفند ۹۹ ⏰ساعت : ۱۶ الی ۱۹ ✳️با موضوع : اعتیاد چیست؟ معتاد کیست؟ ✳️باحضور سخنران : از na ، ناراتین و نارانان ✨ ✳️در نرم افزار فری کنفرانس ✅در کارگاه […]

کارگاه آموزشی متمرکز منطقه ایران (ناراتین)

☘️کارگاه آموزشی متمرکز انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران☘️ 🧾با موضوع : گروه های ناراتین 📅پنجشنبه 7 اسفند 1399 🕕ساعت: 18 الی 19:30 🆔در نرم افزار فری کنفرانس 🆔Online meeting ID : irannaranonworkshop1399 🆔Join the online meeting لینک جلسه : https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop1399 💬لطفا جهت شرکت در کارگاه منطقه ایران نرم افزار فری کنفرانس را […]

کارگاه اصفهان

 کارگاه استان اصفهان کارگاه مجازی موضوع اول:سنت پنج وهمدردی با تازه وارد در فضای مجازی 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🤝🏻🤝🏻 موضوع دوم:سنت هفتم و حمایت مالی و معنوی درفضای مجازی 💵💵💵💵💵💵 در تاریخ:۹۹/۱۰/۳۰ 🌸🌸🌸🌸🌸 روز:سه شنبه 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 ساعت:۴تا۵:۳۰ 🌸🌸🌸🌸🌸 منتظر حضور سبزتان در این فضا هستیم 🌸🌸🌸🌸🌸 تشکیل جلسه درفضای فری کنفرانس لینک ورود https://join.freeconferencecall.com/komitekargahisf9

بولتن شماره سه خدمات جهانی

بولتن هیئت امنای خدمات جهانی بولتن شماره 3 جلسات مجازی و استفاده از نشریات مصوب کنفرانس بسیاری از جلسات حضوری به علت همه گیری بیماری کرونا بسته شدند و باعث شد گروهها تصمیم بگیرند جلسات خود را به صورت مجازی برگزار کنند. گروه های مجازی که میخواهند خواندنیهای جلسه را از روی کتابچه آبی نارانان […]