بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه آموزشی منطقه یک ایران

کارگاه آموزشی منطقه یک ایران دعوت از کلیه اعضای نارانان و ناراتین عزیز کارگاه آموزشی منطقه یک ایران https://www.nar-anon.org/events  موضوع : اتحاد زمان برگزاری پنج شنبه ۱۴۰۱/۷/۷ ساعت : 17  با حضور سخنرانان از ایران و مناطق دیگر دنیا  با اتحاد می توانیم بایستیم ؛ با تفرقه سقوط خواهیم کرد.  خبرنامه / دسامبر ۲۰۱۹  در […]

جلسه کمیته خدماتی منطقه مهرماه 1401

انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین کمیته خدماتی منطقه یک  ایران  جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه یک ایران که در تاریخ 1401/6/15 برگزار شد. در این جلسه با رای اکثریت نمایندگان منطقه تصویب شد ، جلسه بعدی منطقه به صورت حضوری برگزار شود . جلسه کمیته خدماتی منطقه در سومین پنج شنبه مهرماه مورخ 1401/7/21 […]

پنجمین جلسه فصلی گردهمایی نمایندگان جهانی

پنجمین جلسه فصلی گردهمایی نمایندگان جهانی گروه های خانواده نارانان موضوع: “پیش نویس پیشنهادات برای کنفرانس خدمات جهانی”: در رابطه با هدف مناطق برای ارائه پیشنهادات به کنفرانس بیشتر بدانیم. ۱) سخنرانان: – منطقه “کالیفرنیای شمالی” – “مناطق غربی” – کمیته ناراتین خدمات جهانی – منطقه “میدوست” – منطقه “کلمبیا” – دفتر خدمات ملی روسیه […]

گزارش صورتجلسه 97 منطقه یک ایران

  گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران 20مرداد – گزارش 97 گرداننده : برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 19/03/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 09/04/1401 برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 30/04/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 06/05/1401 […]

معرفی نشریات #2

مطالبی در مورد نشریات انجمن خانواده معتادان ( نارانان و ناراتین ) نشريات مصوب كنفرانس، ابزار مهمي در جلسات ما مي‌باشد كه توسط اعضا و برای اعضا نوشته شده و در كنفرانس خدمات جهاني (CAL) تصويب گرديده است. اين موضوع بيانگر اصول و تجربه، نيرو و اميد اعضاي ما مي‌باشد. استفاده از نشريات مصوب كنفرانس […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟