بایگانی نویسنده: مدیر سایت

گزارش صورتجلسه پیوست 91 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ  18 شهریور 1400 پیوست  گزارش91 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران پانزدهمین جلسه در فضای مجازی(بازبینی اساسنامه) جلسه روز پنج شنبه 18/6/1400 ساعت 14 با خواندن دعای آرامش، سنت یک و صفحه ی 18 شهریور کتاب تجربه، نیرو و امید آغاز شد. طبق حضور و غیاب 18 نماینده در […]

گزارش صورتجلسه 91 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ21 مرداد 1400  گزارش: 91 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران چهاردمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 21/05/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 2،مفهوم 2 و دعای خدمت آغاز شد.(دعای خدمت در خبرنامه شماره 37) طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند.   نمایندگان دارای حق […]

گزارش صورتجلسه 90 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ 20/03/1400   گزارش: 90 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران سیزدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 20/03/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 1ومفهوم 1 آغاز شد. طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند.   که یک نماینده حق رای نداشت  و تعدادنمایندگان دارای حق رای […]

آدرس جلسات ناحیه 1 البرز

آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران   ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.  

گزارش نماینده و علی البدل از روند کنفرانس ۲۰۲۱

💠📜اطلاعیه *جلسه گزارش نماینده و علی البدل منطقه ایران از روند کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۱* 🌞در روز *شنبه* 🗓️ ۱۲تیر ۱۴۰۰ ⏰ساعت *۱۸ الی ۲۰* در نرم‌افزار فری‌کنفرانس به آدرس https://join.freeconferencecall.com/workshopconference2021 🆔ID meeting : workshopconference2021 💠💠💠💠💠💠