صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش87

  به نام خدا

 

گزارش شماره:87

    تاریخ:16/11/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

                  دهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 16/11/99 ساعت14

با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد.
طبق حضور وغیاب20نماینده در جلسه حضور داشتند

که 3نماینده حق رای نداشتن تعدادنمایندگان داری حق رای

17نماینده 3/2 آرامساوی  9   با اکثریت ساده  10    میباشد.

گزارش نمایندگان

اصفهان         

موفقیت ها

1-برگزاری کارگاه مجازی به مناسبت بیست و دومین سالگرد تولد نارانان و ناراتین در تاریخ 14/11/99

2-برقراری ارتباط و همکاری با مسئولین کودکان کار در ندامتگاه اصفهان توسط کمیته ناراتین و استقبال ایشان از انجمن وناراتین برای اولین بار

3-برگزاری جلسات بهبودی هم به صورت مجازی و هم به صورت حضوری

درخواست ها

درخواست میشود برای پول های واریزی به مجمع تصمیم گیری شود

———————————————————————————————–

تهران

موفقیت ها

1-واریزی مبلغ 55000000 (پنجاه وپنج میلیون ریال)به حساب سه امضا جهت شرکت نماینده وعلی البدل در کنفرانس خدمات جهانی

2-برگزاری چندین کارگاه با موضوع های مربوط به شرایط برگزاری جلسات در فضای مجازی در سطح نواحی

درخواست ها

1-مسئول نشریات: قبل ازچاپ نشریات مجدا ویراستاری شوند.

2-مسئول کارگاه منطقه در تاریخ 10/7/99لطفا جزئیات هزینه کارگاه مذکور را ارائه دهید.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد : جلسه منطقه ماهی یک بار با زمان بیشتر برگزار گردد.

خوزستان     نماینده موقت : زهرا                   علی البدل :ماریا

————————————————————————————————-

خراسان جنوبی           

واریزی به خزانه منطقه:1000000ریال

موفقیت ها

1-برگزاری جلسه فری کنفرانس در شهرستان بیرجند روزهای شنبه از ساعت 3تا4:30 وجلسه اسکایپ در روزهای چهارشنبه از ساعت 3تا4:30

2-باز شدن جلسات شهرستان سه قلعه و ارسک بصورت حضوری

3-جذب تازه واردین به جلسات واتساپ و فری کنفرانس نارانان استان

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد: خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه عوض نشوند

هدف: به دلیل اینکه با عوض شدن خدمتگزاران روند ثبت به عقب می افتد با توجه به اینکه روند ثبت الان به مرحله خوبی رسیده.

————————————————————————————————-

کرمانشاه         

   واریزی به خزانه منطقه15000000ریال

موفقیت ها

1-برگزاری کارگاه در فضای مجازی در تاریخ15/9/99با دو موضوع شرح وظایف نماینده در گروه و نشریات

2-برگزاری جلسات بهبودی در طول هفته :چهارشنبه در فضای مجازی فری کنفرانس وسه جلسه در وات ساپ

مشکلات

 • به اتمام رسیدن دوره خدمت خدمتگزاران کمیته خدماتی استان ،
 • بعضی از خدمتگزاران دو دوره علاوه بر این مدت به علت شرایط کنونی واعلام خدمات جهانی عشق دادن و در خدمت باقی مانده اند و اکنون خدمتگزار کاندید نداریم.
 • حمایت نشدن جلسات اداری توسط اعضاء گروهها ونبود خدمتگزاربه همین علت دو خدمتی شدن بعضی از خدمتگزاران گروه
 • تعدادنفرات شرکت کننده در جلسات مجازی چه در وات ساپ وچه در فری کنفرانس خیلی کمتر از اعضاء ثابت و تازه واردینی است
 • که در جلسات حضوری شرکت داشتند وقطع شدن ارتباط خیلی از اعضاء نارانان استان با یکدیگر و ریزش اعضاء
 • 16گروه قبل از بیماری کرونا در استان برگزار میگردید که در حال حاضر چهار جلسه در فری کنفرانس
 • وسه جلسه در وات ساپ برگزار میشود وبه علت مشکلات اعضاءنداشتن گوشی اندروید وشرایط موجود تمایلی به راه اندازی گروه جدید نیست
 • حمایت نشدن نشریات گروه و راکد ماندن خرید وفروش نشریات

کردستان 

موفقیت ها

1-حمایت جلسات در فضای مجازی

2-تشکیل جلسات در فری کنفرانس ،وات ساپ ویک جلسه حضوری

مشکلات

1-حمایت نشدن جلسات اداری گروهها ونبود خدمتگزار ودو خدمتی شدن اعضاثابت

2-راکد مانمدن خرید وفروش نشریات در گروهها

————————————————————————————————-

گیلان

واریزی به خزانه منطقه:2000000ریال

موفقیت ها

1-حمایت خوب اعضاء وگروهها از سبد هفتم

2-همکاری برای گرفتن خدمت

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

*مصوبات  ووجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران16بهمن ماه 99*

1-تایید دستور جلسه (16موافق)

2-ده دقیقه از زمان انتخابات کم شد و به زمان تصمیم گیری در مورد مجمع  اضافه شد(17موافق)

3-ده دقیقه از زمان استراحت کم شد وبه زمان مسایل مربوط به کنفرانس اضافه شد(17موافق)

4-رای گیری در مورد انتخابات به صورت علنی برگزارشد(17موافق)

5-اقای اکبر از تهران به عنوان کمیته ناراتین انتخاب شدند(14موافق،2مخالف)

6-اعضای کارگروه متشکل از تیم گردانندگی،هیت مدیره ،نماینده قم و علی البدل تهران انتخاب شدند(12موافق،2ممتنع)

7-گزارش کارگروه توسط یکی از نمایندگان انتخاب شده ارائه گردد(10موافق،5مخالف)

8-گزارش کارگروه  با رای نمایندگان در یک روز جداگانه (غیر از جلسه منطقه)  در اختیار نمایندگان قرار گیرد(17موافق)

9-دفتر مرکزی بسته شده ،مدارک لازم نگهداری شود ،لوازم دفتر به پول تبدیل شود وبه حساب خزانه منطقه واریز گردد(14موافق،1مخالف)

10-کمیته ناراتین به عنوان کمیته موقت کارگاه با موضوع ناراتین انتخاب شدند(9موافق،4مخالف،2ممتنع)

11-ده دقیقه به تایم جلسه اضافه شد(17موافق)

12-گرداننده مسئول برگزاری کارگاه خدمات جهانی شد(17موافق)

13-در دستور جلسه تایمی مختص ارائه گزارش خدمتگزاران در نظر گرفته شود(17موافق)

برگزاری مجمع در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رای گیری به حد نصاب نرسید.

رای گیری در مورد حضور نماینده وعلی البدل نماینده همچنان به قوت خود باقی است.

توجه :تعدادی از نمایندگان در بعضی از رای گیری ها شرکت نکردند.

معوقه ها

 • تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند .
 • ادامه بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها
 • طراحی وآماده کردن کارت آدرسها توسط کمیته نشریات ویا کمیته آدرسها

 

پیشنهادات تایید شده جهت بررسی

1-اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی

بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(پیشنهاد دهنده: تهران،تایید کننده: البرز(

توجه داشته باشید که در این حالت هر فرد میتواند برای خود نشریه خریداری کند وقابل کپی کردن وانتقال نمی‌باشد.

2-پیشنهاد دارد که در جلسه آنلاین شورای منطقه یک زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانهای کشور در نظر

گرفته شود. به منظور شنیده شدن صدای تمام نمایندگان که فقط جلسه با صحبت چند نفر خاص خسته کننده نباشد. (پیشنهاد دهنده : کرمان، تایید کننده:خوزستان(

3-یک کمیته موقت مجازی تشکیل گردد(پیشنهاد دهنده گرداننده،تایید کننده مرکزی)

4-یک جلسه فوق العاده تشکیل شود وتمام وقت برای مسایل هیئت مدیره باشد(پیشنهاد دهنده گلستان،تایید کننده اصفهان)

 

اطلاعیه ها

1-برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ساختار خدمات نارانان

با حضور سخنرانان از کمیته خط مشی و رهنمودهای خدمات جهانی

تاریخ 28بهمن ماه 1399 ساعت 20الی22 در نرم افزار فری کنفرانس به نشانی https://join.freeconferencecall.com./irannaranonworkshop99

2-برگزاری کارگاه متمرکز با موضوع ناراتین در تاریخ 7اسفند ماه 1399ساعت 17الی20 در نرم افزار فری کنفرانس

 

3-طبق پیشنهاد استان ها پول جمع آوری شده جهت برگزاری مجمع برگشت داده نشود

بلکن  به خزانه منطقه واریز شده فقط گروهها تصمیم گیری کنند که این پول با توجه به نیازهای منطقه  صرف چه اموری شود.

(این موارد شامل هزینه های واریزی توسط مهمانان مجمع نمیشود)

 

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه 4-کمیته ترجمه

5 -ناظر ناراتین 6 -نماینده منطقه 7 –هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس) 8 -کمیته ناراتین

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

9-1سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی

3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین

4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی

6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه

7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند

8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری

2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار

3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها

4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی

5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود

6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند

7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد

8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی

9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

شماره حساب جهت حضور نماینده در کنفرانس خدمات جهانی 943559375نزد بانک کشاورزی

به نام های حسین احمدی زاده،ماریا شوبرل وساراکارگر حیدری

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ19/1/1400

روز پنج شنبه ساعت   14   الی 18:30   

در فضای مجازی برگزار خواهد شد.(30دقیقه استراحت)

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه    16/11/99 شماره خدماتی
گرداننده 14-18:40 09196217736
نایب گرداننده 14-18:40 09196217739
مدیر عامل 09129353662
منشی 14-18:40 09196217734
نماینده 14-18:40 09196217738
علی البدل نماینده 14-18:40 09925636747
خزانه دار 14-18:40 09197319605
کمیته آدرس ووبسایت 14-18:40 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 14-18:40 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 14-18:40 09140121243
کمیته ترجمه موقت 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 09188369638
کمیته ناراتین 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 14-18:40 09196217735
کمیته موقت مجمع غ

اطلاعات نمایندگان 16/11/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
ورود-خروج ورود-خروج
آذربایجان شرقی غ 09149145233
آذربایجان غربی غ 09143880129
اردبیل غ غ 09144541123

09371396989

اصفهان 14-18:40 14-18:40 09162926131

09139591739

البرز 14-18:40 14-18:40 09307990367

09382993795

بوشهر 14-18:40 09177761302
تهران 14-18:40 14:10-18:40 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ 09137713914
خراسان شمالی ورضوی 14-18:40 14-18:40 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 14-18:40 09151636371
خوزستان 14-18:40 غ 09017760757
زنجان 14:15-18:40 14-18:40 09199971688

09197494741

سمنان 14-18:40 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان غ غ 09304096868

09365295525

فارس 14-18:40 14-18:40 09179252784

09365028560

قزوین 14-18:40 09379433915
قم 14:15-18:40 15-18:40 09369124185

09196630416

کرمان 15:53-18 14-18:40 09120340910

09907314036

کرمانشاه 14-18:40 09186834350
کیش غ 09169333799
کردستان 14-18:40 غ 09186567858

09181701031

گلستان غ غ 09111805241

09112702957

گیلان 14-18:40 غ 09038969108
لرستان غ 09160181296
مرکزی غ 14-18:40 09012512932

09302913053

مازندران 14-18:40 09118218865
همدان 14-18:40 غ 09358551581

09378007208

یزد 15-18:40 09331637298

 

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران))

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 10/98 10/1400 2 نایب گرداننده 10/97 10/99 1
منشی 12/98 12/1400 2 تدارکات 12/97 12/99 1
خزانه دار 8/98 8/1400 2 نماینده منطقه 8/96 8/99 1
کمیته ترجمه کمیته چاپ وتوزیع نشریات 10/98 10/1400 1
کمیته کارگاه کمیته ناراتین 11/99 11/1401 2
مدیرعامل علی البدل نماینده 8/98 8/1401 1
کمیته خبرنامه کمیته آدرس‌ها و وب‌سایت 10/98 10/1400 1
کمیته اطلاع‌رسانی 10/98 10/1400 1 کمیته گردآوری وطراحی نشریات

 

 

 

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل) شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟