گزارش صورتجلسه93

به نام خدا    

 تاریخ:18/09/1400     

  گزارش:93         

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران

هفدهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه18/09/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش و 12سنت  آغاز شد.

طبق حضور وغیاب22 نماینده در جلسه حضور داشتند. که 3/2 آرا مساوی 15 رای واکثریت ساده مساوی 11 رای می باشد . (در ابتدا جلسه 21نماینده حاضر بودن که پس از مدتی یک نماینده به گروه اضافه شد)

دستورجلسه**گزارش نمایندگان**رسیدگی به پیشنهادات معوقه**پیشنهادات جدید**گزارش خدمتگزاران**رسیدگی به درخواست خدمتگزاران

*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

1-تاییددستور جلسه با جابه جایی بخش گزارش خدمتگزاران با رسیدگی به درخواست خدمتگزاران(19موافق)

2-تایید صورت جلسه قبل (اتفاق آرا)

3- با توجه به درخواست نمایندگان ادامه بحث و گفتگو در موردبند یک  پیشنهادات معوقه( با خدمات جهانی در مورد فروش الکترونیکی نشریات صحبت شود که فروش الکترونیکی به قرارداد اضافه شود) ادامه پیدا کرد. (17موافق،3مخالف،2ممتنع)

4-تشکیل کارگروه برای بررسی پیشنهاد فروش نشریات الکترونیکی از همه جوانب (17موافق،1مخالف)

5-خانمها نائب گرداننده،مسئول کمیته اطلاع رسانی،نماینده البرز و مسئول کمیته گردآوری نشریات به عنوان اعضای کارگروه فروش الکترونیکی نشریات انتخاب شدند.(نائب گرداننده 19موافق1مخالف،اطلاع رسان 18موافق،نماینده البرز 18موافق،1ممتنع،کمیته گردآوری نشریات19موافق)

6-کارگروه بررسی پیشنهاد فروش الکترونیکی پس از اتمام کار فاکتور هزینه ها را به خزانه دار تحویل دهند و تنخواه خود را دریافت کنند(22موافق)

7-تشکیل کارگروه جهت رسیدگی به مبلغ واریزی برگزاری مجمع (16موافق)

8- خانمها نماینده خراسان جنوبی و علی البدل تهران به عنوان کارگروه رسیدگی به مبلغ واریزی برگزاری مجمع انتخاب شدند.(نماینده خراسان جنوبی 16موافق،علی البدل تهران 17موافق)

توجه : برخی از نمایندگان در رای گیری ها شرکت نکردند.رسیدگی به پیشنهادات پیشنهادات رد شده

1-لطفا یک حساب جدید برای کمیته نشریات باز شده و در کل گروه های ناحیه اعلام شود و سبد هفت برای نشریات چرخانده شود. گروه ها نشریات رو حمایت کنند و عشق بدهند.

2-درخواست گوشی هوشمند خدماتی برای نائب گرداننده

3-در خصوص انبارگردانی نشریات در شرایط کرونا نیاز به تامین هزینه تست کرونا،هزینه سفر و جا ومکان نائب گرداننده و بازوها

پیشنهادات معوقه

1-گزارش کارگاه ها بصورت نشریه تهیه گردد و دراختیار اعضا قرار گیرد (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده کرمانشاه و گلستان).

2-گزارش کارگاه ها در یک کانال قرار گیرد تا بهره بیشتری از موضوعات کارگاه برده شود (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده سمنان).

3-پیشنهاد به نشریات : پیش فروش نشریات برای بالا نرفتن قیمت با سود صد درصد ( پیشنهاد دهنده تهران/ حمایت کننده قم )

4-نمایندگان ایده یا پیشنهادی بدهند که منطقه ما به چه شکلی و از چه راهی بتواند با منطقه جنوب برای همکاری ارتباط برقرار کند. (پیشنهاد دهنده: علی البدل نماینده / حمایت کننده کرمانشاه).

5-تغییر نام جلسات اداری به جلسات تبادل نظر و همدلی به دلیل اینکه اعضا تمایل بیشتری برای شرکت در جلسات اداری داشته باشند. (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده قم )

6-درخواست تایم مجدد درخصوص ارسال پیشنهادات جدید اساسنامه (پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/ حمایت کننده مازندران).

7-کمیته موقت ساختار در خصوص ادامه روند خدمت به دوره بعد موکول شد(پیشنهاد دهنده گلستان /حمایت کننده نائب گرداننده)

8-در مورد شکل گیری NSO، با توجه به داشتن دو منطقه در ایران و اختلاف قیمت در چاپ و فروش نشریات و ترجمه، که خلاف سنت یک ما می باشد، جهت اتحاد و یکپارچگی تمامی گروه ها کشور ایران اقدامات لازم را به عمل آورد(.پیشنهاد دهنده مازندران/حمایت کننده :خوزستان)

9-متن خلاصه شده  قرارداد نشریات خدمات جهانی دراختیار اعضا و گروه ها قرار گیرد. (بدلیل بالا رفتن سطح آگاهی اعضا و گروه ها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده:قم)

10-مطالب وبسایت بازبینی شود و با توجه به بولتن جدید خدمات جهانی مطالب سایت گذاشته شود. (سنت یک).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده خراسان شمالی ورضوی)

11-نشریه خدماتی راهنمای برنامه ریزی رویدادها به تعداد محدود چاپ و دراختیار اعضا گروه ها قرار گیرد. (بالا بردن آگاهی گروه ها در زمینه همایش و رویدادها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده اصفهان)

12-داشتن تلفن گویا علت ارتباط و پیام رسانی به تازه واردین در هر ساعت از شبانه روز(پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/حمایت کننده تهران)

13-تشکیل گروه وات ساپ باحضور کلیه اعضای تشکیل دهنده کمیته خدماتی منطقه (خدمتگزاران ونمایندگان)را کدام یک از خدمتگزاران انجام دهد.

گزارش گرداننده

برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه طبق صورتجلسه در تاریخ22/07/1400

نائب گرداننده

1-برگزاری جلسه هماهنگی 09/09/1400جلسه هماهنگی ساعت 15آغاز شد در این جلسه همه خدمتگزاران حاضر بودن مسئول کمیته چاپ و توزیع نشریات ساعت15:23خارج شدند.

2-شرکت در تمامی جلسات هماهنگی دو کمیته گردآوری نشریات و کمیته اطلاع رسانی به درخواست این دو کمیته

3-شرکت در تمامی جلسات هیئت نظارت در این دوره

4-شرکت دردومین جلسه بازخوانی اساسنامه وتهیه وتنظیم دستور جلسه آذر ماه با هماهنگی وهمکاری منشی منطقه و ارسال فایل به منشی منطقه

5-تنظیم گزارش کمیته موقت وب سایت و آدرس ها وارسال به منشی منطقه

منشی موقت

1-تنظیم وآماده سازی صورت جلسه شماره92و ارسال برای منشی پس از تایید تیم گردانندگی

2-برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات عمومی در تاریخ4/8/1400

منشی

1-ارسال صورت جلسه شماره92پس از دریافت16/08/14002-تهیه و ارسال دومین صورت جلسه بازبینی اساسنامه سال 14003-دریافت وارسال اطلاعیه ها وگزارشهای خدمتگزاران منطقه

توجه : پیشنهاداتی که در جلسه منطقه رد شده است طبق اساسنامه تا سه دوره بعد نمی توان مطرح کرد. به همین دلیل پیشنهادات تکراری از صورت جلسه حذف شده است.پیشنهاداتی که در جلسه منطقه مطرح شده و در حال بررسی یا در مصوبات آمده باشد از گزارش ها حذف میشوند .

اطلاعیه

1-با توجه به اطلاعیه شماره یک در گزارش 85در مورد ارسال پیشنهادات استانها (10روز فبل از منطقه) و استانهایی که یک هفته قبل از جلسه منطقه جلسه استان دارند تا شنبه همان هفته وقت ارسال دارند.(دریافت پیشنهادات به شکل پی دی اف به همراه ورد آن)

2-نمایندگان و علی البدل های استان ها ونواحی گزارش استان خود را در همان روز جلسه (8صبح تا8شب)ارسال نمایید .

توجه :

گزارش یا به شکل پی دی اف ویا عکس فرم گزارش ارسالی خوانا و واضح دریافت میشود و در غیر اینصورت از با  همکاری شما معذور میباشیم و گزارش در صورت جلسه قید نمیشود. 

دستور کار ماه آینده

1-حضور و غیاب و خواندنیها

2-تصویب صورت جلسه قبل

3-گزارش وپاسخگویی خدمتگزاران

4-گزارش نمایندگان

5-رسیدگی به پیشنهادات

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 21/11/1400روز پنج شنبه ساعت   14   الی 18:30    در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی منطقه ایران:                                                   

آدرس وب سایت :www.khmir.ir

سامانه پیامکی :500010003050912                 

 تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران:https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات:https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد:https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس وب سایت جهانی نارانان:www.nar-anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس :naranon.addrss@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نائب گرداننده : iranchairnaranon@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات:nashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی :etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین :narateen.shora@gmail.com

آدرس پست الکترنیکی منشی:nar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه:translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی گردآوری نشریات:commitegertan@gmail.com

شماره تماس منشی 09196217734

اطلاعات مورد نیاز

فراخوان ها

1– مسئول کمیته آدرسها و وب سایت2- مسئول کمیته اطلاع رسانی3- مسئول کمیته چاپ و توزیع نشریات4- مسئول کمیته خبرنامه5- خزانه دار6-کمیته کارگاه7- گرداننده8-ناظر ناراتین9- هیات مدیره (5 عضو اصلی،2 علی البدل، بازرس وعلی البدل بازرس)10-منشی

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:1– 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا مسئول کمیته کمیته های فرعی در ناحیه یا استان3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه، استان یا ناحیه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه ­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته ­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود و دراختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.10- انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.11- ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود ( تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند ) درصورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره حساب 888409750  ، شماره کارت  مجازی 6037707000291520شماره شبا IR91016000000000888409750             به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟