بایگانی برچسب: تجربه نیرو امید خانواده معتادان

تجربه و نیرو وامید نارانان در زمستان

تجربه و نیرو وامید نارانان در زمستان  ما کامل نیستیم ، فقط باید تمایل داشته باشیم که اعتماد و توکل کنیم ، آرام بمانیم و از خود مراقبت کنیم . هنگامی که با محبت با ما صحبت می کنند ، بهتر می شنویم … 《 چیزی در درونم می گوید که خدا هرگز فریاد نمی […]