بایگانی برچسب: روح و روان

فقط برای امروز

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین فقط برای امروز: سعی میکنم فقط برای امروز زندگی کنم و مشکلات تمامی طول عمر را به یکباره بر دوش نکشم. من می توانم یک مشکل را برای دوازده ساعت تحمل کنم اما اگر بخواهم فکر کنم که باید مادام العمر با آن بسازم، برایم وحشتناک و غیر قابل […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟