بایگانی برچسب: گروه های خانواده معتادان

دوستی به روال نارانان

دوستی به روال نارانان اوه! چه آسایشی چه آسایش غیر قابل توصیفی از بودن با انسانی که با او احساس امنیت میکنی. وقتی که مجبور نیستی افکارت را سبک سنگین کنی و یا کلماتت را بسنجی ، فقط آن ها را چه خوب چه بد، همه را همان طور که هست بیرون میریزی . یقین […]

نارانان چیست ؟

انجمن خانواده معتادان   نارانان – ناراتین انجمن خانواده معتادان نارانان یک برنامه دوازده قدمی خودیاری بهبودی است که از خانواده و نزدیکان معتادان حمایت می کند. گروه خانواده نارانان برای کسانی است که در اثر مشکل اعتیاد یکی از نزدیکان خود ، احساس ناامیدی داشته یا دارند. ما به نارانان می آییم تا پیام […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟