گزارش شماره51

به نام خدا

                                                                                                                                              تاریخ :15 / 8 / 1394

                                                                                                        گزارش شماره:51

 

 گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و یکمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

برگزاری جلسات طبق فرمت اعلام شده.

نائب گرداننده(مریم):

گزارش خود را مکتوب ارائه دادند.

منشی(سمانه م):

ارائه گزارش شماره 50 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا به نمایندگان در تاریخ8/8/94

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره,نائب گرداننده ,گزارش انبارگردانی نشریات وگزارش دعایی مختص نارانان(توسط نماینده منطقه)در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده:مولود     علی البدل:فاطمه

موفقیتها:

برگزاری کارگاه سنت 6 و7 در تاریخهای14/7/94و 12/8/94.

آذربایجان غربی     نماینده:پروین     علی البدل:فرزاد

از تمامی خدمتگزاران شورا تشکر میکنیم.

موفقیتها:

برگزاری کارگاه متمرکز با موضوعات متنوع در مورد خدمتگزاران,راهنما و رهجو وسبد هفتم.

مشکلات:

با وجود برگزاری کارگاه توسط کمیته کارگاه شورای منطقه در استانمان؛سبد هفتم گروه ها حمایت نمیشود.

اصفهان     نماینده:سرور     علی البدل:پروانه

درخواستها:

1-کمیته نشریات: 1-لطفا برای مسئولین نشریات استانها جلسه هماهنگی برگزار کنید.(برای هماهنگی بین گروهها ,برای خرید و فروش نشریات وچگونگی معرفی آنهاو در کل برای حفظ اتحاد)2-کمیته کارگاه: از مسئول محترم کارگاه درخواست کارگاه اطلاع رسانی را از طرف استانم دارم. 3-منشی:ازمنشی درخواست دارم گزارش کمیته ها و مسئولین اداری که در شورای منطقه پخش میشود را همراه گزارش صورتجلسه شورای منطقه ایمیل کنند.

البرز     نماینده:معصومه     علی البدل:فروزان

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه اموزش گزارش نویسی.2-برگزاری پنل خودگردان ناراتین.

درخواستها:

1-کارگاه(اگر امکان دارد آموزشهایی که گذاشته میشود برای اشخاصی باشد که داخل استان هم بتوانند از این سخنرانان آموزش دیده استفاده کنند.(هدف اینست که ما تعداد سخنرانان بیشتری داشته باشیم,با چهره های جدید چون همه ی افراد توانایی رفتن به شهرستانهای همجوار را ندارند.)

بوشهر     نماینده:مهتاب

موفقیتها:

1-تنظیم اساسنامه شورای ناحیه.2- تشکیل کمیته کارگاه موقت.3-کارکرد سنتها قبل از شروع جلسه ناحیه.4-واریز 50هزارتومان به خزانه شورای منطقه.5-اطلاع رسانی به چهارکمپ و 6مرکز مشاور اعتیادو رفتن به بهزیستی استان و گرفتن ملاقات حضوری جهت گرفتن مکان جلسه.

پیشنهادات:

1-کمیته نشریات:از مسئول نشریات درخواست داریم پکیج اطلاع رسانی را در طلقهای رنگی با آرم نارانان چاپ کنند؛2-تقویم رومیزی در نشریات باشدو قیمت نشریات در سایت نارانان موجود باشد.

مشکلات:

خزانه استان ضعیف میباشد و نمیتوانیم نماینده بفرستیم.متأسفانه شهر بوشهر دور است و اعضای قدیمی از راه تلگراف باهم قدم و سنت کار میکنندو گروهها خیلی حمایت نمیشود.

تهران     نماینده:معصومه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه با موضوعات مختلف در نواحی استان تهران

درخواستها:

1-لطفا تایمی را جهت بررسی پیشنهادات استانها اختصاص دهید.2-لطفا در گزارشات و ایمیلها پست خدمتی خدمتگزار قیدشود نه نام کوچک.3-کارگاه متمرکزبا موضوع نحوه برگزاری همایشها برگزار شود که نارانان بهتر معرفی شود.

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:عاطفه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی خزانه داری.

پیشنهادات:

1-باتشکر از مسئولین لطفا برای صحبت در مورد رأی گیریها اجازه داده شود ومسائل مهم را به آخر وقت مؤکول نکنیم.

خوزستان     نماینده:سعیده

باتشکر و خسته نباشید.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه با موضوع سنت1-6در یکی از شهرستانهای استان در تاریخ:5/7/2.94-استارت جلسه نارانان در استان همجوار(آبدانان ایلام)؛که با استقبال از طرف این استان روبرو شدیم واز طریق اطلاع رسان استان خوزستان وبازوهایشان از لحاظ مالی و معنوی و تجربی همچنان آنهارا حمایت میکنیم

درخواستها:

1-کمیته نشریات: از مسئول نشریات درخواست میکنیم که کتاب قدمهای جدید در سایز کوچکتر چاپ شودتا بتوانیم آنرا در کیف بگذاریم.2-شعارها و جملات تأکیدی بهبودی در یک کتابچه کوچک چاپ شود.

زنجان         نماینده:پرنده    علی البدل:پریوش      

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه سنت 1,3و11 در شهرستان طارم.2-برگزاری کارگاه سنت هفتم و خدمت و خدمتگزاردر زنجان.3-برگزاری کارگاه سنت هفتم قدم چهاروپنج در شهرستان قیدار.4-استارت جلسه جدید در هلال احمر بعد از بسته شدن فرهنگسرا.5-دیدار با مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استان جهت برگزاری غرفه اطلاع رسانی.

درخواستها:

1-باوجود اینکه دوبار ازطرف استان زنجان درخواست برگزاری کارگاه ناراتین شده بود ولی پاسخی دریافت نشد؛از مسئول کمیته کارگاه خواهشمندیم پاسخگو باشند.

سمنان       نماینده:مهین         علی البدل:ژیلا

از همایش نارانان در استان مازندران کمال تشکر راداریم.

موفقیتها:

دعوت از اطلاع رسان برای شرکت در شورای هماهنگی استانداری سمنان.

پیشنهادات:

1-از مسئول کمیته کارگاه تقاضای کارگاه آموزشی برای استان سمنان داریم,و همچنین یک عضو از استان سمنان برای همکاری با کمیته کارگاه اعلام آمادگی کرده اند.

فارس    نماینده:مریم               علی البدل:فاطمه

باتشکر از خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه فرمت برگزاری جلسات.2-برگزاری جلسه درون کمیته ای سنت 7و اهمیت خزانه.3–ارائه گزارش مکتوب از کارگاههای برگزار شده به مسئول کمیته کارگاه شورای منطقه.4-راه اندازی دو جلسه در راراب و مهرلارستان.5-رفتن به بهزیستی و ارائه آدرس و پکیج.6-اطلاع رسانی به سه کمپ ترک اعتیاد و مرکز مشاوره.

پیشنهادات:

1-لطفا سؤالات شفاف و پاسخ داده شود.2-استان فارس درنظر دارداسفندماه همایشی در شیراز برگزار کند؛درصورت امکان شورای منطقه اسفندماه در شیراز برگزار گردد.3-لطفا زمانی را برای بررسی پیشنهاد ما درمورد پوستر رفتارهای اخلالگرانه اختصاص دهید(جهت رأی گیری).4-درصورت امکان گزارش شورای منطقه و یا کارگاهها با اجازه خدمات جهانی به صورت CD تهیه شده و به گروهها ارائه شود.5-نشریه راهنمای خدمات محلی به صورت فنردار باشد(جهت کیفیت بهتر).6-لطفا برای گرفتن جا و مکان برای نماینده و علی البدل یک اتاق در نظر گرفته شود.7-گرداننده: چندین بار با شماره خدماتی شما تماس گرفته شده است که خاموش بوده یا جواب ندادید,لطفا ساعتی را برای پاسخگویی در نظر بگیرید.8 -کارگاه: درصورت امکان یک روز قبل مثلا عصر به مدت حداقل دو ساعت کارگاه برگزار شود.9-کتاب قدم در سایز کوچکتر چاپ شود.

قم     نماینده:راضیه       علی البدل نماینده:طیبه

موفقیتها:

1-زدن بنر اطلاع رسانی در خیابانها و میادین و سطح شهر و اتوبوسهای واحد در شهر ساوه.

پیشنهادات:

1- استان قم آمادگی خود را برای برگزاری شورای منطقه اعلام میدارد.

کرمان     نماینده:مرجان

موفقیتها:

1-آگاهی درمورد جلسات نارانان و نشریات نارانان به اتحادمان کمک میکند.

پیشنهادات:

1-لطفا مسئولین اداری کوتاه و مفید پاسخگو باشند,ممنوم از خدمتگزاران که خدمات در اختیار ما میگزارند.

کرمانشاه     نماینده:شهناز

از کلیه خدمتگزاران شورای منطقه تشکر میکنم.

موفقیتها:

1-جلسات کرمانشاه به خوبی برگزار میشود ودوستان هم استقبال میکنند.

گلستان     نماینده:سهیلا

پیشنهادات:

1-برگزاری همایشها با شورای منطقه هماهنگ باشد.2-برای ثبت نارانان از استانهای دیگر کمک بگیرند.3- کمیته نشریات:لیست نشریا ت براساس حروف الفبا باشد.

درخواستها:

1-کمیته آدرس و وبسایت:یک کارگاه در مورد کمیته آدرسها برگزار شود. 2-لطفا ترازنامه قدم چهارم کاملتر ارائه شود.

گیلان     نماینده:زهرا       علی البدل :مهین

باتشکر از همه ی خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-واریز مبلغ 200هزار تومان به خزانه شورای منطقه. 2-برگزاری فرمت آموزش در سطح استان.

پیشنهادات:

1- درخواست میکنم دفترچه بدون سود برای خزانه باز کنندوقرض الحسنه باشد.

لرستان       نماینده:معصومه     علی البدل:فرخنده

موفقیتها:

1-خزانه نشریات استان لرستان به یک میلیون و پانصد هزار تومان ارتقاء یافت.2-برای خدمتگزاران شورای ناحیه لرستان سیم کارت و گوشی خریداری شد.

مازندران       نماینده: زهرا       علی البدل: مرضیه

موفقیتها:

1-استارت یک گروه جدید بانام کاج در شهرستان نوشهر.

پیشنهادات:

1-کمیته نشریات:ضمن سپاس و تشکراز این خدمتگزار عزیز در صورت امکان در تولید مجدد,شعارهای رومیزی با طرح واندازه ومتن های جدید چاپ گردد.

مرکزی     نماینده: سهیلا

گزارش کتبی ارائه ندادند.

هرمزگان     نماینده:شکوفه     علی البدل:پروانه

موفقیتها:

1-استارت یک جلسه نارانان در جزیره قشم.2-برگزاری یک جلسه ی آموزشی برای خدمتگزاران هیئت نمایندگان استان هرمزگان با موضوع اصول خدماتی ساختار هیئت نمایندگان.

پیشنهادات:

1-کمیته نشریات:تشکر و قدردانی از مسئول کمیته نشریات جهت ارائه تجربه در زمینه ی خدمت نشریات و پاسخگویی و همکاری صمیمانه با نشریات استان هرمزگان.

همدان     نماینده:سوسن         علی البدل: طاهره

گزارش کتبی ارائه ندادند.

یزد         نماینده:فاطمه       علی البدل:طیبه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی در استان.2-استارت جلسه قدم نارانان و حمایت خدمتگزاران.3-خدمت گزار اطلاع رسان انتخاب شد و کارگاه آموزشی از شورا در خواست شده و روند آن صورت گرفت.

مصوبات و وجدان گروه,شورای منطقه ایران در آبانماه1394

1-با رأی تمامی نمایندگان تصمیم گرفته شد که هزینه تعمیر لپ تاب خانم نماینده منطقه به مبلغ 260 هزارتومان پرداخت گردد.

2-افزایش تن خواه کمیته فصلنامه از مبلغ 500 هزارتومان به مبلغ 1200هزارتومان.

3-هزینه ی باربری به صورت پیش کرایه تارسیدن به استان توسط کمیته نشریات پرداخت شده و هزینه های داخل استان بعهده ی خود استان میباشد.

4- تولید کیسه آرم دار خزانه داری.

5-افزایش تن خواه کمیته کارگاه از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 15000000 ریال.

6-تصمیم گرفته شد نماینده منطقه و علی البدل نماینده ,تغییرات لازم و تغییرات ارائه شده توسط نمایندگان استانها را تا شورای بعدروی دفترچه منشی و فرمت جدید اعمال کرده و به شورای منطقه ارائه دهند.

7-شورای منطقه ی بعد دوروزه خواهد بود وروز اول آن به بازبینی اساسنامه و روز دوم به برگزاری شورای منطقه اختصاص داده خواهد شد.

8-اگر کاندیدی رأی اعتماد نمایندگان را جهت ارائه خدمات بدست آورد,هزینه های ایشان از زمان بدست آوردن رأی پرداخت میگردد نه قبل از آن.

9-افزایش تن خواه خانم نائب گرداننده از مبلغ500000ریال به مبلغ 5000000 ریال

10-مبلغ 6000000 ریال برای خانم مترجم کتی برای سه روز همراهی ایشان با خانم کتی تعیین گشت.

11- تکشیل کمیته جمع آوری و بررسی تجربیات اعضا توسط نائب گرداننده.

12-تهیه مطالب تقویم وسررسید اطلاع رسانی توسط نائب گرداننده.

13-اگر استانی خواستار برگزاری همایش هستند با هماهنگی شورای منطقه این همایش را برگزار کنند.

 

پیشنهادات جدید:

7-برگزاری کارگاه با موضوع نحوه ی برگزاری همایش توسط کمیته کارگاهها داشته باشیم.

اطلاعیه ها

1- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از نمایندگان تقاضامیشود,به طور دائم سامانه پیامکی 500010003050912 را در گروههایشان اطلاع رسانی کنند,تا تمام اعضا حضور خود رابا ذکر نام ونام شهر یا استان خود اعلام کنند.

-(مثال:نرگس-تهران) شماره اعضا به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.

((برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید.))

 

2- نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

3- آقای تیرداد در تاریخ 13/7/94 به دفتر آمده و مانده ی حساب خود ,که مبلغ 200 هزارتومان بوده را تحویل دادند که این مبلغ به حساب شورای منطقه واریز گردید.

معوقات ماه آینده

1–تصمیم گیری در مورد بکارگیری کلمات (این و یا آن) در متن دعای آرامش,توسط نمایندگان شورای منطقه.

2- کمیته نظارت برمحتوای فصلنامه منحل شود.

فراخوانها:

1- کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی 2-کمیته ناراتین 3- علی البدل نماینده منطقه

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی

جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ17,18/10/94در استان تهران,میدان فردوسی, خیابان سپهبد قرنی,بالاتر از چهارراه طالقانی,نبش کوچه دوم,هتل آپارتمان مهرگان رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

شماره حساب منطقه:                                                           5446118680 بنامهای: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5446167177                                                   بنامهای: دادخواه,کرکاس زینعلی, ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR180120020000005446167177

 

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           et_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

حضور غیاب جلسه هماهنگی توسط نائب گرداننده

تاریخ

5/8/94

گرداننده نائب منشی نماینده منطقه علی البدل خزانه دار آدرس و وبسایت اطلاع رسانی تدارکات ترجمه فصلنامه کارگاه مدیرعامل نشریات
ورود 10 10 10 10 10   غ 10:300   غ   غ 10 10 10 10:300
خروج 16 16 16 16 16   غ 9 غ غ 16 16 16 16

 

 

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 15/8/1394

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9             16:15 09196217736
نائب گرداننده                9             16:15 09196217739
منشی                9             16:15 09196217734
نماینده منطقه                9               16:15 09196217738
علی البدل نماینده                9               16:15 09101633071
خزانه دار               9               16:15 09196217740
مدیرعامل هیئت مدیره                9            16:15 09129353662
کمیته آدرس و وبسایت                9               16:05 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                –              – 09128129019
کمیته تدارکات                9               16:15            –
کمیته ترجمه                9              16:15 09198987545
کمیته فصلنامه                9            16:15 09197650574
کمیته کارگاه                9               16:15 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات                9             16:15 09196217735

 

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
      ورود        خروج     ورود        خروج  

 

آذربایجان شرقی          9        16:15          9          16:15 09147595795
آذربایجان غربی          9          16:15            –          – 09144482276
اصفهان          9        16:15            9        16:15 09162926131
البرز    9:15        16:15      9:15         16:15 09385203498
بوشهر          9        16:15            9        16:15          –
تهران          9        16:15         –           – 09194175358
چهارمحال وبختیاری          –            –            –          – 09162196206
خراسان        9    16:15         9       16:15 09388001049
خوزستان          9          16            –            – 09160737016
زنجان          9      16:15            9        16:15 09192421468
سمنان          9      16:15            9        16:15 09100369521
سیستان و بلوچستان          –         –            –          – 09304096868
فارس          9        16:15            9       16:15 09367147658
قزوین          –            –            –          – 09379433915
قم        10          16:15            9         16:15 09192526961
کردستان            –            –            –          –            –
کرمان            9        16:15            –          – 09016456130
کرمانشاه          9      16:15            –          – 09180563720
گلستان          9        16:15            –          – 09116469768
گیلان          9        16:15          9          16:15 09114532060
لرستان          9        16:15          9      16:15 09350833225
مازندران          9        16:15          9        16:15 09114153835
مرکزی          9          16:15          –            – 09187592659
هرمزگان          9          16:15          9        16:15 09354253449
همدان          9        16:15          –            – 09187145840
یزد          9        16:15          –            – 09338980286

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-20بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟