گزارش شماره 53

 به نام خدا

                                                                                                                              تاریخ: 14 / 12 1394

 گزارش شماره:53

    گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول، پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و سومین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

1-برگزاری جلسات طبق فرمت اعلام شده.2-پیشنهادات جدید نمایندگان وپیشنهادات ماه قبل مورد بررسی قرارگرفت.3-برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ:20/11/94 .

نائب گرداننده:

1-برگزاری جلسه درون کمیته ای برای جمع آوری تجربه ها درتاریخ: 5/11/94 .

منشی(سمانه م):

ارائه گزارش شماره 52 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره52 به نمایندگان در تاریخ7/12/94

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره,کمیته کارگاه ,فصلنامه و اطلاع رسان در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده: مولود     علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: 350 هزارتومان.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه های آموزشی در ادامه ماههای قبل.(سنت ده ویازده). 2- برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای علاقه مند به اطلاع رسانی توسط مسئول آموزش کمیته اطلاع رسانی. 3-حمایت استان از شورای منطقه در مقایسه با دوره های قبل طبق آگاه سازی گروههای استان(فقط شش گروه)افزایش یافته است. 4-بالا رفتن فروش نشریات درمیان گروهها.

آذربایجان غربی     نماینده: فرزاد       علی البدل: نیّره

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

تشکیل گروه جدید در ارومیه.

پیشنهادات:

کمیته کارگاه:الف-برگزاری کارگاه آموزشی برای مسئولین نشریات استانها توسط مسئول نشریات-برگزاری کارگاه آموزشی برای مسئولین کارگاههای استانها توسط کمیته کارگاه، جهت ارائه بهتر خدمات

اصفهان     نماینده:سرور     علی البدل:پروانه

واریزی به خزانه: 110 هزارتومان.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه اتاق فکر خدمتگزاران.

درخواستها:

1-از خدمتگزاران عزیز درخواست می کنم همه گزارش ها را اول جلسه به اعضا ارائه دهند که اعضا تمرکز بیشتری داشته بگذارند. (هدف:آمادگی بیشتر برای سؤال از خدمتگزار وجلوگیری از بی نظمی). 2-گرداننده: با تشکر از خانم گرداننده لطفا وقت بیشتری برای گزارش هیئت مدیره و نماینده منطقه درنظر بگیرید. 3-کمیته آدرس و وبسایت: لطفاً درمورد تاریخچه نارانان در ایران وجهان اطلاعاتی در سایت نارانان گذاشته شود. 4-خزانه دار:بهتر است درگزارش خود اول میزان تنخواه خدمتگزار نوشته شود وسپس مبلغ شارژ شده را بنویسید. 5-کمیته کارگاه: درصورت امکان برگزاری جلسات آموزش سخنران را ادامه دهید.(هدف:وقفه نیافتادن در برگزاری جلسات.)

البرز     نماینده:معصومه     علی البدل:فروزان

واریزی به خزانه: 100 هزارتومان.

باتشکر ازخدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

افتتاح یک جلسه سنت دراستان.

درخواستها:

1-کمیته کارگاه:برگزاری هرچه سریعتر کارگاه آموزشی نحوه برگزاری همایش.2-از نمایندگان محترم استانها درخواست دارم که لطفا پیشنهاداتی که مربوط به بررسی در شورای منطقه نمی باشدرا مطرح نفرمایید و وقت شورا را نگیرید.باتشکر.

تهران     نماینده:معصومه      علی البدل:شهرزاد

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-حمایت از نشریات. 2-حمایت از ناراتین واستارت جلسات جدید.

درخواستها:

1-توضیحات مسئول کارگاه درمورد همایش مشهد شفاهی مورد تأیید استان نبوده لطفا توضیحاتی را کتبی ارائه دهید تا ابهامات برطرف شود. 2- لطفا خزانه دار لیست برداشتهای خود رادر گزارش قید کنند وهزینه های درج شده در گزارشات شفاف نوشته شود,مثلاً بابت تنخواه یا رفت وآمدو… 3-هزینه های خدمتگزاران خیلی بالاست لطفاً مسئولانه خرج کنید ومفهوم 11 را رعایت کنید.

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: 260هزارتومان

موفقیتها:

1-حمایت شهرستانهای مشهد از کارگاهها.

خوزستان     نماینده:سعیده

واریزی به خزانه:

باتشکر از نحوه برگزاری شورای منطقه و ونحوه برخورد وعملکرد خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه هردوماه یکبار وبالا بردن تجربه ودانش بروز بین اعضا وجذب تازه واردین.

سمنان       نماینده:ژیلا       علی البدل:معصومه

واریزی به خزانه:

موفقیتها:

1-استارت جلسه جدید درمکان کمیته امداد امام خمینی سمنان 2-وصل شدن گروه نارانان شهر دامغان به استان سمنان.

پیشنهادات:

1-برای یکپارچگی گروهها درسراسر ایران یک اساسنامه پیشنهادی برای گروه واستان در وبسایت گذاشته شود. 2-کمیته کارگاه:برای یکپارچگی تجربیات درایران کمیته کارگاه مطالب بررسی شده (توسط خدمتگزاران)را در وبسایت یا (کانال خاص برای کمیته کارگاه) قرار دهندتا تمامی اعضا از آن استفاده کنند.

فارس     نماینده:مریم               علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: 200هزارتومان

باتشکر از زحمات صادقانه تمامی خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-حمایت کردن خزانه شورای منطقه به مبلغ 200 هزار تومان. 2-برگزاری جلسات آموزشی,هماهنگی ودرون کمیته ای برای همایش اردیبهشت ماه. 3-برگزاری جلسه کارگاهی وآموزشی برای سخنرانهای همایش ها ,خوش آمدگوها,نشریات وبازوها. 4-استارت جلسه های تازه واردین درچندین گروه ,استارت 3 جلسه نوپا در سی سخت,زنگی آباد وجهرم. 5-اطلاع رسانی به 8 مرکز بهزیستی و8 مرکز مشاوره وترک اعتیاد,ارائه ادرسها به مرکز بهزیستی ,پیگیری مشکل مکان جلسه ها وبرگزاری همایش ازطریق ارگانها ,اطلاع رسانی به اداره تبلیغات اسلامی وجامعه روحانیون. 6-استارت جلسات تازه واردین.

پیشنهادات:

1-تهیه جا ومکان برای نمایندگان استانها ودرصورت کمبود خزانه استفاده از مکانهای کم هزینه تر. 2-درصورت امکان اجازه دهید هرنماینده درجایی که دوست دارد بنشیند به غیر از 6صندلی اول. 3-لطفاً زمان بیشتری برای بررسی پیشنهادات و رأی گیری درنظر بگیرید. 4-لطفا موضوع برای برگزاری کارگاه باتوجه به نیاز شورا ونمایندگان باشد. 5-درصورت امکان یک اساسنامه پیشنهادی درمورد عضویت دوگانه (NA ونارانان )ارائه دهید البته با هماهنگی دفترخدمات جهانی.

درخواستها:

جواب بعضی ازسؤالات قانع کننده وشفاف نیست لطفا شفاف تر پاسخ دهید..

قزوین       نماینده: لیدا

گزارش کتبی ارائه ندادند.

قم     نماینده:راضیه       علی البدل نماینده:طیبه

واریزی به خزانه: 250هزارتومان

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه گزارش نویسی وروابط عمومی واطلاع رسانی درقم. 2-توافق باشهرداری قم جهت نصب بنر جلسات درشهر قم جهت اطلاع رسانی جلسات نارانان. 3-حضور درجلسه خانواده های یکی از مدارس ابتدایی ساوه جهت اطلاع رسانی جلسات نارانان.

کردستان     نماینده:سهیلا

واریزی به خزانه: —

باتشکرازخدمات خدمتگزاران جهت برگزاری جلسات شورای منطقه وتهیه مکان خواب برای نمایندگان.

موفقیتها:

1-برگزاری پنل در کامیاران وقروه درتاریخ های:12/9/94 و 19/10/94. 2-برگزاری پنل درسنندج باموضوع راهنما ورهجو وسنت هفتم وساختار درتاریخ:15/10/94. 3-برگزاری کارگاه باموضوع قدم چهاروساختارخدماتی در تاریخ :6/12/94 که مؤثرهم بوده.

پیشنهادات:

1-پیشنهادمی شود ازمکانهای دیگری استفاده کنیم که اجاره کمتری داشته باشد.چون برخی استانها ازجمله استان خودم ماههاست که حمایتی از سبدنداشته اند.

کرمان     نماینده:مرجان

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاههای سنت هرماه . 2-وصل شدن شهرستانها به هیئت نمایندگان.

گلستان     نماینده:سهیلا

واریزی به خزانه:200 هزارتومان

باتشکر از کلیه خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه باموضوع رابطه راهنماورهجو. 2-اطلاع رسانی ومعرفی انجمن دربهزیستی, مراکز بهداشت وادارات استان. 3-تحویل آدرس جلسات به کمپ ها,مراکز بهداشت بهزیستی,مراکز ترک اعتیاد. 4-تهیه مکان برای جلسات. 5-چاپ کارت ویزیت اطلاع رسانی.

پیشنهادات:

1-باتوجه به ضعیف بودن خزانه وبالا بودن هزینه اقامت وپذیرایی برای نمایندگان استان ما نمی تواند هزینه های نماینده را بپردازد(بند1 پیشنهادات تأیید شده گزارش 52),بهتر است مکانی برای شورا درنظرگرفته شود که از لحاظ مکان وموقعیت مناسبتر وباهزینه های کمتر باشد,که همه ی استانها توانایی پرداخت هزینه های نمایندگان خودرا داشته باشند.(طبق مفاهیم مسئولانه خرج کردن را درنظرداشته باشیم.)

2-پیشنهاد می شود که ابتدا بندهای اساسنامه اصلاح شودبعد خدمتگزار تعیین شود.(بند 17 مصوبات و وجدان گروه گزارش شورای منطقه,اضافه شدن بند عدم خدمت نیمه کاره به قسمت شرایط عمومی خدمتگزاران دراساسنامه شورای منطقه). 3- درمورد بند18 مصوبات خدمتگزارانی که به هردلیل مشمول خدمت نیمه کاره میشوندتا دوسال نمی توانند درشورای منطقه خدمت کنند,پیشنهاد می شود که بنابر خدمات قبلی خدمتگزار و اصل فروتنی ومسئولیت پذیری توجه شود وبهتر است مدت زمان تعیین نشود.

درخواستها:

1-خزانه دار: درجدول خزانه داری شورا جدول دوم اصلاحیه مانده فعلی خزانه اشتباه است مانده واقعی 447.661.104 می باشد. 2- سایز شعارهای روی میزکوچک وهمچنین مطالب آن بسیار ریز وزیاد می باشد,ازکمیته نشریات شورا می خواهیم که با سایز بزرگتر ومطالب کمتر ودرشت تر چاپ شود. 3-کمیته اطلاع رسان :الف-کارت آدرسها که درپکیج اطلاع رسانی میباشد به روزرسانی شود,زیرا کارتها تاریخ گذشته می باشد. ب-برای پکیج اطلاع رسانی از کاغذ های محکم تر وضخیم تر استفاده شود و نامه های برای اطلاع رسانی به ارگانها آرم دار باشد.

گیلان     نماینده:زهرا       علی البدل :مهین

واریزی به خزانه : —

ازهمه خدمتگزاران شورا کمال تشکر را دارم.

پیشنهادات:

دربرگه های شورا مشاهده می شودکه به دلیل یکدست شدن واتحاد روی کلمه ی (این وآن)در دعای آرامش بحث وگفتگو میشود,درحالی که با بروز شدن ودر دست اعضاء نارانان قرار گرفتن کتاب 1-9 تیترها عوض میشود اما هنوز درخدمات محلی به صورت قبلی نوشته شده وخوانده می شود حتی در برگه هایی که از 12قدم خوانده می شود هنوز از عبارتهای قبلی استفاده می گردد,لطفا دراین مورد کتباً اصلاح گردد.(منظور به روز رسانی می باشد)

درخواستها:

1-کمیته کارگاه:استان گیلان نیاز به کارگاه متمرکز درخصوص امنیت جلسات دارد لطفا مارا در اولویت قرار دهید. 2-کمیته نشریات:لطفا پکیج تازه واردین بصورت جداگانه چاپ وبه دست گروهها برسد طبق ساختارمحلی.باتشکر

لرستان       نماینده:معصومه     علی البدل:فرخنده

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

1-استارت جلسه ناراتین دختران درشهرستان ازنا. 2-استارت مجدد جلسه ناراتین دختران درشهرستان بروجرد. 3-برگزاری کارگاه ترازنامه نویسی وگزارش نویسی درشهرستان بروجرد درتاریخ:9/11/94.

پیشنهادات:

1-اگرقرار است سنتها مانند قدمها مرحله به مرحله چاپ شود,بهتر است به صورت جزوه باشد تازمانی که کل مطالب کامل شد به صورت کتاب چاپ شود. 2-تهیه CD برای اعضای بی سواد.

 

درخواستها:

1-کمیته فصلنامه:باتشکر ازشما,درجدول واژه نامه فصلنامه قبل دو توقع نوشته شده ودرجدول پایین بجای یکی ازتوقع ها انکار نوشته شده لطفاً دقت بیشتری شود.

مشکلات:

خزانه استان لرستان ضعیف می باشد ومانمی توانیم منطقه راحمایت کنیم (فقط 4شهر در شورای استان شرکت می کنند.)

مازندران       نماینده: مرضیه

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

1-برگزاری مرتب جلسات بهبودی وخدماتی شورای استان 2-برگزاری دو جلسه کارگاهی در روزهای آموزش. 3-شکل گیری وراه اندازی یک گروه جدید بنام هدف درشهرستان تنکابن. 4-اطلاع رسانی در اداره بهزیستی شهر ساری. 5-تقاضای همکاری جهت نصب دائم بنر در اداره بهزیستی و اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل. 6-ملاقات بامسوول مکان جلسه شهرستان بابل ومعرفی برنامه. 7-حضوردر جلسه پنل پرسش وپاسخ بامدیران ودبیران مدارس شهرعباس آباد درمحل اداره آموزش وپرورش. 8-خریدنشریات ازشورای منطقه توسط مسوول کمیته نشریات درطی دوماه اخیر به مبلغ 3.975.000 تومان. 9- شصت و دومین وشصت وسومین کمیته خدماتی استان مازندران درتاریخ های:9/11 و30/11/94 باحضورنمایندگان گروه ها؛مسوولین اداری وکمیته های فرعی واقع درشهرستان آمل برگزار گردید.

مرکزی     نماینده: سهیلا     علی البدل:مریم

واریزی به خزانه :300هزارتومان.

باسپاس وخسته نباشید خدمت تمامی خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-برگزاری مرتب کارگاهها وجلسات بهبودی.

پیشنهادات:

1-جلسات شورای منطقه به صورت فصلی یکبار برگزار گردد. 2-لطفاً از مکانهایی که هزینه کمتری دارند مثل فرهنگسراها و… استفاده شود. 3-برگزاری کارگاه اطلاع رسانی درمدت زمان کوتاه در روز شورا.

درخواستها:

1-کمیته کارگاه:لطفا یک ماه زودتربرای برگزاری کارگاه اطلاع داده شود.

هرمزگان     نماینده:شکوفه     علی البدل:پروانه

واریزی به خزانه : —

 

موفقیتها:

1-حضور کمیته اطلاع رسانی درهمایش همبستگی بین مسوولین ارگانها وانجمن های مردم نهاد درمکان بهزیستی بندرعباس. 2-دریافت هدیه لوح تقدیر ازسازمان بهزیستی کل استان هرمزگان. 3-گرفتن مجوزنصب بنر درسطح شهرستان های استان هرمزگان برای ایام نوروز.

پیشنهادات:

1-درخواست برگزاری شورای منطقه دراستان هرمزگان درسال 96.

همدان     نماینده:سوسن    

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه های متعدد, طی دوماه اخیر(بهمن واسفند)در نواحی متعدد استان توسط کمیته کارگاه. 2-معرفی نارانان درسطح استان توسط بنر وپیامهای نارانان درسطح استان.

پیشنهادات:

تولید CD ازنشریات نارانان .

یزد         نماینده:فاطمه       علی البدل:طیبه

واریزی به خزانه : 500هزارتومان.

باتشکرازتمام خدمتگزاران شورا.

موفقیتها:

1-اطلاع رسانی به بهزیستی ومعرفی انجمن وراه اندازی جلسه بهبودی درشهرستان انار. 2-حمایت خزانه شورای منطقه.

پیشنهادات:

1-تهیه مکان کم هزینه تر برای برگزاری شورای منطقه.(مشکل بودن پرداخت هزینه نماینده برای گروهها.)

مصوبات و وجدان گروه شورای منطقه ایران در اسفند ماه1394

1-افزایش تنخواه شارژ تلفن نماینده وعلی البدل منطقه به مبلغ 20 هزارتومان برای هرکدام بصورت مجزا.

2-افزایش تنخواه علی البدل نماینده منطقه به مبلغ 300 هزار تومان.

3-برگزاری شورای منطقه اردیبهشت ماه در استان فارس رد شد.

4-کلیه اطلاعات و منابع کمیته ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود.

5- ایجاد تغییرات در سایت نارانان جهت ارتقاء سایت.

6- تهیه یک هارد با حافظه بالا ونگهداری مطالب سایت بر روی آن.

7- پرداخت هزینه های تلفن کمیته فصلنامه به مبلغ 30 هزارتومان.

8- افزایش هزینه شارژ تلفن کمیته فصلنامه به مبلغ25 هزار تومان.

9- موجودی خزانه استان ها در گزارش نمایندگان نوشته شود.

10-ارسال پیام تبریک عید از طریق سامانه پیامکی انجمن نارانان به سامانه پیامکی ارگانها.

11-بند 17 مصوبات گزارش صورتجلسه شماره 52(عدم خدمت نیمه کاره)بازنگری شود.

معوقات:

1-هزینه اقامت نمایندگان استان توسط استانها پرداخت شود.

اطلاعیه ها

1- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از نمایندگان تقاضامی شود:

*از طریق تلگرام بامسوول کمیته وبسایت وآدرسها (09196217741) باارسال یک پیام درارتباط باشند.

*به طور دائم سامانه پیامکی   500010003050912 را در گروه هایشان اطلاع رسانی کنند,تا تمام اعضا حضورشان رابا ذکر نام ونام شهر یا استان خود اعلام کنند.

-(مثال:نرگس-تهران) شماره اعضا به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.

((برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید.))

2– نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل شورا iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

فراخوانها:

1-کمیته ناراتین 2-کمیته نشریات 3-کمیته آدرس و وبسایت

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی

جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ10/2/95در استان تهران,میدان فردوسی, خیابان سپهبد قرنی,بالاتر از چهارراه طالقانی,نبش کوچه دوم,هتل آپارتمان مهرگان رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

 

شماره حساب منطقه:                                                             5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5446167177                                                   به نام های: دادخواه,کرکاس زینعلی, ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR180120020000005446167177

 

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           et_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

 

حضور غیاب جلسه هماهنگی توسط گرداننده

تاریخ

20/11/94

گرداننده نائب منشی نماینده منطقه علی البدل خزانه دار آدرس ووب اطلاع رسانی تدارکات ترجمه فصلنامه کارگاه مدیرعامل نشریات
ورود 9 غ 9 9 9 15:15 9 9 غ 9:55 9 9 9 9
خروج 16 غ 16 16 16 16 16 16 غ 14:45 16 16 16 16

 

 

 

 

 

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 14/12/1394

خدمتگزار                ورود              خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                  9                17 09196217736
نائب گرداننده                غ                غ 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                  9                17 09129353662
منشی                  9                17 09196217734
نماینده منطقه              10:15                17 09196217738
علی البدل نماینده                  9                17 09101633071
خزانه دار             9                17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت                  9                17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                  9                17 09128129019
کمیته تدارکات                  غ                غ              –
کمیته ترجمه                  9                17 09198987545
کمیته فصلنامه                  9                17 09197650574
کمیته کارگاه                  9                17 09197319605
کمیته ناراتین                  –                – 09197319606
کمیته نشریات              9                17 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان:14/12/94

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
   ورود      خروج    ورود      خروج

 

آذربایجان شرقی        9          17        9:05          17 09147595795
آذربایجان غربی        9            17          9          17 09143489698
اصفهان        9          17          9          17 09162926131
البرز        9        17          9          17 09385203498
بوشهر        –          –          –          –          –
تهران        9          17          9          17 09194175358
چهارمحال وبختیاری        غ        غ        غ         غ 09162196206
خراسان     9        17         9          17 09159058223
خوزستان        9        17          –          – 09160737016
زنجان        غ        غ          غ          غ 09197522302
سمنان        9        17          9        17 09100369521
سیستان و بلوچستان        غ        غ          غ        غ        –
فارس        9        17       9:25          17 09170900650
قزوین      9       17          –          –          –
قم        9          17          غ          غ 09192526961
کردستان          9          17          –          – 09189696076
کرمان          9          17          –          – 09016456130
کرمانشاه        غ          غ          غ          غ 09180563720
گلستان        9          17          –          – 09117522302
گیلان        9          17        9          17 09114532060
لرستان        9          17        غ          غ 0935
مازندران        9          17        –          – 09115694558
مرکزی        9          17        9          17 09186008258
هرمزگان        9:15          17        غ          غ 09354253449
همدان        9          16        –          – 09187145840
یزد        9          17        –          – 09338980286

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده        6/94        6/96 کمیته تدارکات        8/93        8/95
   نائب گرداننده        6/94        6/96 کمیته ترجمه        5/94        5/96
     منشی        8/93        8/95 کمیته فصلنامه       6/94        6/96
   نماینده منطقه         2/94        2/96 کمیته کارگاه       6/94        6/96
علی البدل نماینده       منطقه     10/94      10/96 کمیته ناراتین          –          –
     خزانه دار      2/94        2/96 کمیته نشریات      12/92      12/94
کمیته آدرس و وبسایت    12/92        12/94 مدیرعامل هیئت مدیره       8/93      8/95
کمیته اطلاع رسانی    10/94      10/96

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟