گزارش شماره 70

به نام خدا

 

        گزارش شماره:70

                                                                                                             تاریخ: 15و16/ 6 /97

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل

اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود

اطلاعیه آموزشی کمیته خدماتی منطقه ایران

با درود واحترام خدمت تمامی اعضای نارانان منطقه ایران

اخیرا مشاهده می­کنیم که کانال­ها وگروه­ها  و سایت­هایی با نام نارانان فعالیت­هایی در شبکه­های مجازی دارند که باعث آسیب به پیکر انجمن ماست. اعضایی که متاسفانه با سودجویی و بدون شناخت و آگاهی اقدام به کارکرد قدم در فضای مجازی کرده و تبلیغات بسیاری دارند و حتی اقدام به دریافت پول جهت کارکرد قدم­ها و دادن راهکار می­کنند. این­کار تماما مخالف با سنت­های ما و مغایر با اصول روحانی انجمن ماست. بایستی یادآوری کنیم که مشارکت و خدمت فقط در جلسات واقعی انجمن باعث رشد و بهبودی فردی ماست و کارکرد قدم و دادن تجربه طبق اصول نارانان بدون هیچ چشم داشت و با عشق بلاعوض است. در بولتن­های آموزشی خدمات جهانی که ترجمه و در اختیار گروه­ها قرار گرفته ذکر شده که استفاده از نام و لوگوی نارانان در این گروهها وکانال­ها مغایر با سنت­های ماست. کمیته خدماتی منطقه­ی ایران در برابر این کانال­ها و گروه­ها هیچ مسئولیتی ندارد و از اعضای محترم نارانان خواهشمندیم که تنها به کانال­ها و وب سایت رسمی انجمن نارانان مراجعه نمایند. حفظ گمنامی که مهمترین اصل انجمن ماست، در فضاهای مجازی و گروه­های تلگرامی رعایت نمی­شود و باعث آسیب به اعضا و انجمن نارانان است. با حمایت نکردن و عضو نشدن در این گروه­ها و فضاهای مجازی می­توانیم در حفظ سلامت و امنیت جلسات خود سهیم باشیم.

((درتمام جلسات بهبودی خوانده شود))

جلسه روز پنج­شنبه 15/06/97 ساعت 9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم  و بخشی از پمفلت مشارکت سالم خوانده شد.

 جلسه با 37 دقیقه تاخیر در ساعت9:37 به دلیل به حدنصاب نرسیدن نمایندگان دارای حق رای آغاز شد. طبق حضور و غیاب، نمایندگان حاضر 18نماینده که 4 نماینده حق رای نداشتند ،14نماینده دارای حق رای که 3/2آرامساوی 10و اکثریت ساده مساوی 8رای می­باشد.

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران15شهریورماه 97*

1-دستور جلسه کمیته خدماتی منطقه در روز 15/6/97تایید شد.(14نماینده موافق)

2-در جلسه کمیته خدماتی منطقه قوانین رابرت تایید شد تا در صورت لزوم استفاده شود.(14نماینده موافق)

درساعت 9:45 نمایندگان دارای حق رای 15نفر می­باشد.

علی­البدل نماینده منطقه

شرایط:

3-توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن، مکالمه و درک مطلب)(12نماینده موافق،1مخالف،2ممتنع)

4-آشنایی با کامپیوتر و اینترنت.(15نماینده موافق)

5-علی­البدل نماینده بایستی قبلا نماینده استان، ناحیه و یا حداقل 1دوره نماینده خدماتی گروه در نارانان باشد.(15نماینده موافق)

درساعت 10نمایندگان دارای حق رای 16نماینده می­باشد.

6-اصلاحیه بند 16وظایف نماینده منطقه: با استانهای غیرفعال جهت تعیین وضعیت­شان پس از شش ماه غیبت در سطح منطقه ارتباط برقرار می­کند وگزارش آن را به منطقه ارائه می­دهد.(16نماینده موافق)

در ساعت 10:25نمایندگان دارای حق رای 17نماینده می­باشد.

7-بند 17 وظایف نماینده منطقه حذف شد: به عنوان منبع اطلاعاتی در رابطه با 12سنت و مفاهیم محسوب می­شود و در صورتی که به او مربوط شود اطلاع­رسانی می­کند.(2نماینده موافق،9مخالف،6ممتنع)

مسئولین کمیته­های فرعی

کمیته آدرس ووب سایت

شرایط:

8-آشنایی با ویندوز، ورد و اینترنت .(17نماینده موافق)

وظایف:

9-بند 7وظایف کمیته آدرس و وب­سایت حذف شد. هماهنگی و همکاری با دفتر مرکزی .(14نماینده موافق،2ممتنع،یک نماینده از اتاق خارج شده بود)

10-اصلاحیه بند8 وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: همکاری با استانها وگروهها برای تهیه آخرین اطلاعات، رویدادهای منطقه، سالنامه(درج مجموعه اطلاعات، رویدادها، فعالیتها و آمار)به تفکیک استانها در سایت به صورت مکتوب و تصویری قرار گیرد.(17نماینده موافق)

11-اصلاحیه بند 9 وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: همکاری با منشی منطقه برای حصول اطمینان از ارسال سریع تمامی صورت­جلسات مطالب جهت درج در سایت(مطالب به شکل ورد ارسال گردد).(باید از فیلتر جلسه هماهنگی بگذرد)(قسمت داخل پرانتز حذف شد)(17نماینده موافق)

12-تشکیل هیات نظارت متشکل از مسئولین اداری (جهت نظارت بر مطالب تهیه شده­ی کمیته­های آدرسها، خبرنامه، نشریات و اطلاع­رسانی)این بند به تبصره­ها اضافه شود.(17نماینده موافق)

13- اصلاحیه بند 10وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: همکاری با هیات نظارت جهت مطابقت تمامی مطالب تهیه شده با خط مشی­ها(17نماینده موافق)

14-اصلاحیه بند 13وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: قرار دادن اطلاعات و لیست بولتن­ها ولیست نشریات ترجمه شده به زبان فارسی در سایت مربوطه.(17نماینده موافق)

15-اصلاحیه بند 16وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: بولتن­های تهیه و ترجمه شده توسط کمیته خدماتی منطقه بر روی سایت قرار می­گیرد.(17نماینده موافق)

16-بند 19وظایف کمیته آدرس و وب­سایت حذف شد. اطمینان از وضعیت مناسب خطوط ارتباطات و محافظت از آنها به گونه­ای که تنها از طریق رمز بتوان به آن دست یافت.(17نماینده موافق)

17-اصلاحیه بند22 وظایف کمیته آدرس و وب­سایت: پیشنهادات کنفرانس، خبرنامه­های مصوب داخلی و جهانی، اخبار، اطلاعات، فراخوان­ها و چکیده صورت جلسات منطقه در سایت قرار گیرد.(17نماینده موافق)

18-مسئول کمیته خود را با نوآوری­های تکنولوژی اطلاعات به روز نگه می­دارد.(17نماینده موافق)

19-طراحی و اختصاص یک صفحه در سایت برای قراردادن نشریات در دست بررسی اطلاع رسانی داخلی جهت مطالعه و ارائه نظرات اعضاء(17نماینده موافق)

20-طراحی صفحه نظر سنجی .(17نماینده موافق)

ساعت 14 نمایندگان دارای حق رای  16نماینده می­باشد.

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

21-این کمیته با حفظ اصول وسنت­های برنامه، به عنوان رابط حیاتی عمل می­کند و وسیله­ی ارتباط بین نارانان و تمامی نهادهای بیرونی می­باشد تا پیام امید را به تمام نقاط منطقه ایران برساند.(16نماینده موافق)

22-در کل اساسنامه به جای کشور ایران قید شود استان­های سطح منطقه (16نماینده موافق)

22-اصلاحیه بند 4 اهداف اطلاع­رسانی: آموزش و آماده سازی اعضاء جهت اطلاع­رسانی(16نماینده موافق)

23-اصلاحیه بند 5 اهداف اطلاع­رسانی: ارتباط با اقشار مختلف در جهت معرفی و محترم نمودن نارانان و ناراتین در سطح جامعه(16نماینده موافق)

24-اصلاحیه بند  9وظایف کمیته اطلاع­رسانی: درصورت داشتن صندوق پستی کلید آن را نگهداری می­کند.(11نماینده موافق،3مخالف،2ممتنع)

25-بند 26 وظایف خزانه­دار حذف شد. درصورت داشتن صندوق پستی کلید آنرا نگهداری می­کند.(11نماینده موافق،4  مخالف،1ممتنع)

26-اصلاحیه بند 10وظایف کمیته اطلاع­رسانی: برگزاری جلسات باز و پنل­های اطلاع­رسانی در زندانها و بیمارستانها (16نماینده موافق)

27- اصلاحیه بند 11وظایف کمیته اطلاع­رسانی: تهیه آمار اعضای انجمن نارانان کل استانهای سطح منطقه و ارائه آن در اسفند ماه به منطقه ایران.(16نماینده موافق)

28- اصلاحیه بند 12وظایف کمیته اطلاع­رسانی: تهیه جزوات اطلاع­رسانی توسط مسئول کمیته اطلاع­رسانی و ارائه آن به هیات نظارت و پس از تایید در جلسه منطقه تحویل به مسئول کمیته نشریات جهت چاپ(ارائه کارت تبریک و تقدیرنامه و سالنامه در شهریور ماه هرسال)(16نماینده موافق)

29- بند 13وظایف کمیته اطلاع­رسانی حذف شد. برگزاری کارگاه اطلاع­رسانی در دفتر مرکزی فصلی یک بار.(16نماینده موافق)

30- همکاری و هماهنگی لازم با اطلاع­رسان منطقه جنوب در مواقع لازم.(13نماینده موافق،3ممتنع)

کمیته  چاپ و توزیع نشریات

31- تغییر نام کمیته نشریات به کمیته چاپ و توزیع نشریات (16نماینده موافق)

وظایف:

32- داشتن شماره حساب سه امضایی به همراه خزانه­دار و نائب گرداننده به شرح وظایف نائب گرداننده اضافه شد.(16نماینده موافق)

33-اصلاحیه بند 3وظایف کمیته نشریات: عقد کلیه قراردادهای مالی به همراه خزانه­دار و نائب گرداننده و در صورت نبود نائب گرداننده با گرداننده.(16نماینده موافق)

34-بند 5 وظایف کمیته نشریات حذف شد. ترجمه­های جدید+تائیدیه دفتر خدمات جهانی و مجوز چاپ برای هر یک از نشریات را از کمیته ترجمه دریافت کند.(16نماینده موافق)

35-اصلاحیه بند7 وظایف کمیته نشریات: قیمت نهایی کتاب، مساوی با قیمت تمام شده+10%هزینه +100%سود=قیمت تمام شده لازم به ذکر است که این قیمت­گذاری بر روی پکیچ نشریات صورت می­گیرد.(16نماینده موافق)

36-اصلاحیه بند  8وظایف کمیته نشریات: بررسی و رفع مشکلات تایپی و چاپی نشریات و معرفی نشریات جدید با قیمت و تیراژ مشخص (16نماینده موافق)

37-بند 13وظایف کمیته نشریات حذف شد.تا15روز قبل از هر فصل استان­ها موظفند سفارش خود را جهت مجله پیام بهبودی به مسئول نشریات اعلام نمایند.(16نماینده موافق)

38-اصلاحیه بند 17وظایف کمیته نشریات: یک کمیته متشکل از مسئولین اداری وکمیته­ها جهت تعیین قیمت نشریه هر 6ماه یک بار تشکیل گردد. (16نماینده موافق)

39-قیمت­گذاری نشریات هر 6ماه  یکبار در شهریور و اسفند در هر سال(16نماینده موافق)

40-اصلاحیه بند 24وظایف کمیته نشریات: محاسبه 15%سود نشریات به همراه خزانه­دار.(16نماینده موافق)

41-پیشنهاد استان تهران: یک ساعت آخر جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود. موضوع اتحاد و همدلی و ثبت نارانان باشد. تایید کننده: خوزستان و سمنان(15نماینده موافق،1مخالف)

42-یک ساعت پایانی جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

جلسه روز جمعه 16/06/97ساعت  9 با خواندن دعای آرامش آغازشد،12 سنت،12مفهوم، روز بیستم سی و یک روز در نارانان و پمفلت مشارکت سالم، قسمت گفتگوی دوطرفه خوانده شد.

طبق حضور و غیاب در جلسه 23 نماینده حاضر که 3/2آرا مساوی 15و اکثریت ساده مساوی 12رای می­باشد.

تا ساعت12:30نمایندگان دارای حق رای 22نماینده بود.

گرداننده:(معصومه ک)

1-برگزاری جلسه طبق فرمت

2-برگزاری جلسه هماهنگی در تاریخ :18/05/97

ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30الی 12 بجز روزهای تعطیل

منشی :(زهره الف)

ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان

ارسال گزارش شماره 69 و پاسخ سؤالات شماره69 به نمایندگان

اطلاعیه ورویدادها:

هرفصلی یک بار گردهمایی در استان یزد برگزار خواهد شد (سه ماه یک بار، دوشنبه دوم ماه)

پیشنهادات سازنده به کمیته خدماتی منطقه ایران

کمیته ناراتین

پیشنهاد: برگزاری گردهمایی یا همایش داخل استانها

هدف: اطلاع­رسانی بیشتر برای فرزندان اعتیاد برای جلوگیری از اعتیاد فرزندانمان

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 16/06/97شهریورماه*

 1. دستور جلسه کمیته خدماتی در روز 16/6/97تایید شد.(22نماینده موافق)
 2. نشریات آماده شده توسط کمیته موقت طراحی نشریات تحویل هیات نظارت شود و پس از بررسی و تایید هیات نظارت ترجمه و برای کمیته نشریات خدمات جهانی ارسال شود.(22نماینده موافق)
 3. نمونه دفترچه منشی پس از بررسی برای کمیته نشریات خدمات جهانی ارسال شود.(22نماینده موافق)
 4. کمیته موقت طراحی نشریات جهت تهیه جزوه سنتها تا آبان ماه به خدمت خود ادامه دهد.(22نماینده موافق)
 5. جزوه سنتهایی که توسط اعضای نارانان به دست کمیته موقت طراحی نشریات رسیده تا آبان ماه آماده و تحویل هیات نظارت گردد.(22نماینده موافق)

ساعت 11:15 نمایندگان دارای حق رای 21 نماینده می باشد.

 1. تا زمانی که موجودی خزانه منطقه به حدنصاب برسد (ذخیره احتیاطی 20 میلیون تومان باشد) هزینه مکان استراحت به عهده خود استان­ها باشد.(15نماینده موافق،5مخالف،1ممتنع)
 2. طراحی خبرنامه جدید تا به حد نصاب رسیدن خزانه منطقه متوقف شود.(19نماینده موافق،2مخالف)
 3. مجله پیام بهبودی(خبرنامه داخلی)با جلد گلاسه و برگه­های کاغذ معمولی چاپ شود.(21نماینده موافق)

ساعت 12:30 نمایندگان دارای حق رای  22نماینده می باشد.

 1. با نام انجمن گروه­های حمایت خانواده معتادان موافقت شد.(17نماینده موافق،4مخالف، یک نماینده از روند رای گیری خارج شد)
 2. خانم لیلا از تهران به عنوان بازرس انتخاب شدند.(19نماینده موافق،3مخالف)
 3. خانم رویا از تهران به عنوان علی البدل بازرس انتخاب شدند.(20نماینده موافق،2مخالف)
 4. آقای میلاد از تهران به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(18نما ینده موافق،3مخالف،1ممتنع)
 5. خانم محبوبه از مازندران به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(20نماینده موافق،2مخالف)
 6. خانم راضیه از گلپایگان به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(18نماینده موافق،4مخالف)
 7. خانم مریم از سمنان به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(22نماینده موافق)
 8. خانم سمیه از البرز به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب شدند.(16نماینده موافق،6مخالف)
 9. خانم شیرین از تهران به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند.(19نماینده موافق،2مخالف،1ممتنع)
 10. خانم معصومه از سمنان تا آبان ماه در خدمت کمیته موقت تهیه پکیج اطلاع­رسانی باقی ماند.(22نماینده موافق)
 11. مسئول کمیته موقت تهیه پکیج اطلاع­رسانی تا یک ماه آینده دفترچه وتا چهل روز آینده پکیچ کامل را به هیات نظارت تحویل دهند.(22نماینده موافق)

ساعت 4:10دقیقه نمایندگان دارای حق رای 21نماینده می باشد.

 1. اعضای هیات مدیره با سمت­های زیر انتخاب شدند.(18نماینده موافق،3مخالف)

آقای میلاد نائب رئیس، خانم مریم مدیر عامل، خانم راضیه منشی، خانم سمیه رئیس هیات مدیره، خانم محبوبه علی­البدل اول، خانم شیرین علی­البدل دوم

 1. در صورت تایید نشدن نام انتخابی، نام “گروه­های حامیان خانواده معتادان” انتخاب شد.(14نماینده موافق، 2مخالف، 3ممتنع، یک نماینده از روند رای­گیری کناره گیری کرد و یک نماینده از اتاق خارج شد)

ساعت 4:30دقیقه نمایندگان دارای حق رای 20نماینده می باشد.

 1. آقای اکبر از تهران به عنوان کمیته ناراتین انتخاب شدند.(17نماینده موافق،2مخالف،1ممتنع)
 2. خانم نماینده منطقه مدارک و گوشی مدیرعامل را از خزانه­دار قبل تحویل بگیرند و به خزانه­دار تحویل دهند سپس خزانه­دار وسایل را تحویل مدیر عامل دهند.(20نماینده موافق)
 3. به تایم جلسه 20دقیقه اضافه شد.(20نماینده موافق)
 4. مبلغ یک میلیون تومان به عنوان بخشی از تنخواه مدیرعامل فعلا به مدیرعامل پرداخت شود.(20نماینده موافق)

معوقات:

بررسی بند9 اساسنامه قسمت توضیحات: پاسخگویی به سؤالات نمایندگان که مربوط به خدمتگزار خاصی نمی­باشد توسط 3نماینده و یا خدمتگزار به صورت شفاهی پاسخ داده شود و منشی آن را در گزارش مکتوب کند.

پیشنهادات رد شده:

 1. پیشنهاد کمیته خبرنامه مبنی بر حذف بند 10اساسنامه ایشان: پیام بهبودی قبل از چاپ جهت باز بینی به سه نفر از مسئولین اداری ارائه گردد (درتاریخ2/97)
 2. پیشنهاد استان اصفهان :کاندیدا اهداف و چشم انداز خدماتی خود را در راستای خدمت دو ساله خود در هنگام کاندید شدن اعلام کند(درتاریخ4/97)
 3. پیشنهاد استان اصفهان: علی البدل نماینده منطقه در صورت اتمام یا برکناری از خدمت نماینده الویت انتخاب شدن را دارد.( در تاریخ4/97)
 4. برای ایاب وذهاب خدمتگزاران سقف گذاشته شود.( در تاریخ4/97)
 5. برای حفظ و اتحاد گروهها و نواحی، پول مستقیم به منطقه واریز نشود.(در تاریخ4/97)
 6. برگزاری کارگاه گزارش­نویسی برای خدمتگزاران منطقه(درتاریخ4/97)
 7. قبل از ثبت کشوری اقدام به ثبت استانی نشود.(درتاریخ4/97)
 8. گرداننده می­تواند با توجه به ازدحام و مسائل امنیت داخلی و توجه نکردن به توصیه­های مکرر مبنی بر سکوت جلسه شورا را با اعضای شورا غیرعلنی ادامه دهد همچنین در موارد خاصی مانند اتخاذ تصمیماتی که نیاز به رعایت گمنامی دارد بنا به مصالح انجمن می­تواند جلسه شورا را غیرعلنی اعلام کند.(درتاریخ4/97)
 9. تشکیل کار گروه برای حسابرسی کمیته نشریات.(در تاریخ4/97)
 10. تشکیل کارگروه برای حسابرسی خزانه دار.(در تاریخ4/97)
 11. برای سهولت در انجام امور بانکی صاحبان حساب تغییرکند.(در تاریخ4/97)
 12. رای گیری برای تولید چیپ خوش آمدگویی توسط کمیته نشریات (در تاریخ4/97)
 13. پیشنهاد استان مازندران:کمیته نشریات هر دوره پرینت بانکی را پیوست گزارشات دهند.(درتاریخ6/97)

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

 1. برگزاری مجمع کشوری.(پیشنهاددهنده: تهران- تائیدکننده: آذربایجان غربی)
 2. برگزاری کارگاه با موضوع اطلاع رسانی.(پیشنهاددهنده: کرمان- تائیدکننده : تهران)
 3. چاپ دعای آرامش(پیشنهاددهنده: گیلان- تائیدکننده: سمنان)
 4. درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.(پیشنهاددهنده: لرستان- تائیدکننده: مازندران)
 5. در پاسخ به سؤالات ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده است و از تجربه کدام استان استفاده شد.(پیشنهاددهنده: اصفهان- تائید کننده: کرمان)
 6. همایش سراسری(پیشنهاد دهنده: سمنان- تائیدکننده: کرمان)
 7. تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال(پیشنهاددهنده: سمنان- تائید کننده: گلستان)
 8. تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می­شود داده شود.(پیشنهاد دهنده: بوشهر- تائید کننده: کرمان)
 9. پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران(پیشنهاد دهنده : گیلان- تائید کننده: تهران)

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:

استان اصفهان:

1-پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطلاع­رسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگه­ها جهت پیام­رسانی گروه­ها برای مکانها. هدف: جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروه­ها در سطح جامعه و اینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند می­باشد.

استان تهران:

 1. جلسات منطقه سومین جمعه ماه های زوج برگزار شود تا با جلسات استانها تداخل نداشته باشد و زمان بیشتری برای رای­گیرها باشد.
 2. لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سؤالات و مشکلات گروه­ها واستانها اختصاص دهید الان چند دوره است که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخ­ها به بعد گزارشات بار مفید ندارند

استان کرمان:

 1. برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطلاع رسانی نارانان.
 2. در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.
 3. اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.
 4. در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 4و8توسط نشریات.
 5. همکاری از استان­ها باهم فکری با آنها در فاصله 2ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .

استان مازندران:1-گزارش نشریات همراه با پرینت بانکی باشد لطفا این دوره(21/2)در الویت قرار دهید. در هر دوره پیوست گزارشات خدمتگزاران منطقه فرستاده شود.

استان گلستان:

1-پیشنهاداتی که در شورا ی منطقه مطرح می­شود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.

استان خوزستان:

تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا کنند.

توجه: نمایندگان عزیز پیشنهاداتی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف می­شود و در صورت جلسه قید نمی­گردد.

پیشنهاد کمیته خدماتی منطقه :

باتوجه به تداخل در روز برگزاری جلسه منطقه بابرخی از استانها وایجاد مشکلاتی ازقبیل:نداشتن زمان کافی برای ارسال پیشنهادات و….پس از گفتگو در جلسه منطقه پیشنهاد می شود که یک همسان سازی در سطوح خدماتی مختلف کشور انجام بشه:

1-برگزاری جلسه اداری گروهها درآخرین هفته ماه

2-برگزاری جلسه نواحی در اولین هفته ماه(برای استان هایی که ناحیه بندی شده اند)

3-برگزاری جلسه استان در دومین هفته ماه

4-برگزاری جلسه منطقه در سومین هفته ماه

 

 اطلاعیه:

 برگزاری کارگاه متمرکز در تاریخ10/08/97 ساعت 9 الی 13 با موضوع ادامه کتاب راهنمای خدمات محلی مکان برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه.

*لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاء یکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته باشند.*

فراخوان ها:

1-علی البدل نماینده منطقه2-نایب گرداننده3-مسئول کمیته اطلاع­رسانی4-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت5-مسئول کمیته خبرنامه6-مسئول کمیته تدارکات

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

*************************************************************************

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه   10و11/08/97 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

*****************************************

*شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه بانک ملت به شماره 8167395530

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و شکوفه معتقدی

 

(اطلاعات خدمتگزاران)

 

 

  15/6/97   16/6/97 18/5/97
خدمتگزار اساسنامه شماره خدماتی جلسه منطقه هماهنگی
گرداننده 9-17 09196217736 9-17:15 10:15-18
نایب گرداننده 09196217739
مدیر عامل وهیات مدیره
منشی 9-17 09196217734 9-17:15 10:15-18
نماینده 9 – 17 09196217738 9-17:15 10:15-16:30
علی البدل نماینده
خزانه دار 9- 17 09196217740  9-17:15 10:15-18
کمیته آدرس ووبسایت 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 09128129019
کمیته موقت نشریات 9-17   9:58-17:15 12:15-18
کمیته تدارکات  9-17 09134736186  9-17:15 10:15-18
کمیته ترجمه 9:12 -17 09198987545  9-17:15 10:15-18
کمیته خبرنامه 9-17 09197650574 11:40-17:15 غ
کمیته کارگاه  9-17 09197319605 9-17:15 10:40-18
کمیته ناراتین 09103312875
کمیته موقت تهیه پکیچ       غ
کمیته نشریات 9-17 09196217735  9-17:15 10:15-16:30

 

 

 

 

 

اطلاعات نمایندگان :   15و/16/06/97

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
  ورود-خروج ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ غ 09147799003

09144084630

آذربایجان غربی 9-17و9-17:15 09142791527
اردبیل 9:08-17و9-16:30 غ 09144541123

09371396989

اصفهان 9-17و9:07-11:15 09162926131

09383991171

البرز 9:17-17و9:07-17:15 9:17-17و9:07-17:15 09307990367

09102678927

بوشهر 10-17و9-17:15 09173702078

09178729195

تهران 9-17و9:58-17:15 9-17و9:16-14:37 09194115958
چهارمحال بختیاری 9:45-17و9-17:15 09162196206
خراسان شمالی غ-9-17:15 09334453591
خراسان جنوبی 9-17و9-17:15 09156636467
خوزستان 9-17و9-17:15 09169908247
زنجان 9-14و9:09-17:15 09198844998
سمنان 9-17و9-17:15 9-17و9-17:15 09382905475

09192328257

سیستان وبلوچستان غ غ 09157221952

09151901385

قزوین 9:37-17و9-17:15 9:45-17و9-17:15 09379433915
قم 9:55-17-غ غ -9-17:15 09192672071

09369124185

کرمان 9:04-17و9-17:15 غ 09131978362
کرمانشاه 9-17و9-17:15 09180563720
کیش غ 09123062986
کردستان غ 09187831009
گلستان 9 -17و9-17:15 9-17و9-17:15 09116469767

09112702957

گیلان 9-17و9-17:15 غ 09117638424

09111854873

لرستان 9-17و9-17:15 09350833225
مرکزی 9-17و9-15:45 09188492542
مازندران 9-17و9-17:15 9-17و9:25-17:15 09114153835

09118218865

همدان 9-17و9-17:15 9:10-17و9-17:15 09183504168

09183501241

یزد 10:25-17و9-17:15 09100952396

 

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین ایران))

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 6/96 6/98 1 نایب گرداننده
منشی 12/96 12/98 1 تدارکات
خزانه دار 4/96 4/98 1 نماینده منطقه 8/96 8/98 1
کمیته ترجمه 8/96 8/98 1 کمیته نشریات 4/96 4/98 1
کمیته کارگاه 6/96 6/98 1 کمیته ناراتین 6/97 6/99 1
هیات مدیره 6/97 6/99 1 علی البدل نماینده
کمیته خبرنامه کمیته آدرس و وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی  منطقه ایران:

آدرس وب سایت:www.khmir.ir

سامانه پیامکی:500010003050912

تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقهiranrs@yahoo.com

آدرس وب سایت نارانان ایرانwww.khmir.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانانwww.nar- anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریاتnashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی خبرنامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانیetshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتینnarateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران   nsoiransc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشیnar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمهtranslate-nar@yahoo.com

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)

شماره تماس:09196217734

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟