گزارش صورتجلسه 100 منطقه یک ایران

 گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران

نارانان و ناراتین

گزارش شماره 100                                                                                                                            11و 12 اسفند 1401

گرداننده :

 1. برگزاری جلسه شورای منطقه ۲۲ دیماه
 2. برگزاری جلسه بازبینی اساسنامه۱۳ بهمن ماه

نایب گرداننده:

 1. برگزاري جلسه هماهنگي 11/12/1401
 2. شركت در جلسات هماهنگي كميته گردآوري نشويات به درخواست مسئول كميته
 3. همكاري با خزانه دار جهت برداشت هاي كميته نشريات و خزانه منطقه در اين دوره
 4. شركت در جلسات بازبيني اساسنامه مربوط به اين دوره
 5. شركت در جلسه دفتر خدمات جهاني در ارتباط با نشريات 30/10/1401
 6. شركت در جلسه كميته نشريات 8/11/1401
 7. شركت در جلسه فرامنطقه اي نشريات 17/11/1401-24111401
 8. امضا قرار داد با چاپ خانه 25/11/1401
 9. برگزاري جلسه ناراتون منطقه 27/11/1401
 10. آماده كردن محصول ناراتون ( هلدر موبايل ) ثبت سفارش از نواحي – استان 22/11/1401
 11. درخواست جلسه با مدير اجرايي دفتر خدمات جهاني از نماينده منطقه 2/11/1401
 12. جلسه با مدير اجرايي ( ناراتون )5/11/1401
 13. شركت در جلسه با دفتر خدمات جهاني سوالات نماينده در ارتباط با كنفرانس8/11/1401
 14. شركت در جلسه با مفتر خدمات جهاني به درخواست خزانه دار منطقه 11/11/1401
 15. شركت در جلسه منطقه 11/12/1401-12/12/1401
 16. شركت در جلسه پاسخ به سوالات منطقه18/11/1401

17.تهيه فرم جهت جمع آوري كارگاه هاي دو سال گذشته ( نواحي – استان – منطقه يك ) و دريافت فرم از نمايندگان و ارسال براي نماينده منطقه

منشی موقت:

 1. -شرکت در جلسه مورخه 22 دی 1401
 2. -شرکت در جلسه 13 بهمن بررسی اساسنامه

اصلاحیه

1-در صورتجلسه اساسنامه 8/10/1401 خانم خزانه دار حاضر بودند

2-در صورتجلسه اساسنامه  13/11/1401، نماینده استان خوزستان حاضر بودند

 

مصوبات کمیته خدماتی منطقه یک ایران

شماره: 100                                                       تاریخ :11 و 1402/12/12

 1. جابجایی دستور جلسه اسفند 12 با روز 11 اسفند ، پیشنهاد دهنده: نماینده منطقه، حمایت گلستان (رای اجماع)
 2. ده دقیقه برای گزارش کمیته قواعد گردانندگی ساعت 14 وقت داده شود. (رای اجماع)
 3. 20 دقیقه به کمیته نشریات برای مغایرت های ایجاد شده در قرارداد شروع دستور کار وقت داده شود. (رای اجماع)
 4. خانم ثریا (نماینده آذربایجان غربی) بعنوان منشی موقت برای یک دوره انتخاب شدند.(رای اجماع)
 5. در مورد رای دادن و پس گرفتن و اصلاح و تغییرات و… پیشنهادات کنفرانس خدماتی جهانی، به نماینده و علی البدل نماینده تفویض اختیار داده شد. (رای اجماع)
 6. اصلاحیه های به کنفرانس حداکثر دو تا اصلاحیه می تواند به جلسه ارائه شود. (رای اجماع)
 7. برای برگزاری کارگاه های آموزشی آنلاین قواعد گردانندگی به کمیته موقت قواعد گردانندگی تفویض اختیار داده شد. (رای اجماع)
 8. سه طرح ها برای طراحی پوستر دعای نارانان، جهت ارسال به کنفرانس تائید شد.
 9. رای گیری برای اولویت نشریات خدماتی CAT به نماینده و علی البدل تفویض اختیار داده شد.
 10. قراردادن نشریات CAT در سایت بعد از کسب اجازه از کنفرانس منطقه جهانی
 11. خانم مهناز (کمیته ترجمه) برای گردآوری و اجرای ترازنامه گروهی منطقه انتخاب شدند.(رای اجماع)
 12. تشکیل کمیته موقت ثبت ، پیشنهاد دهنده اصفهان، حمایت کننده خوزستان (رای اجماع)
 13. شرح وظایف کمیته موقت ثبت:
 14. استفاده از تجربیات قبل (پرونده های قبل)
 15. جمع آوری اطلاعات، اعلام هیئت موسس، و مدارک مربوطه، انجام کارهای اداری
 16. ارتباط با دو مناطق دیگر و دعوت برای معرفی منابع
 17. استفاده از پرونده های قبل و دعوت به همکاری اعضای قبل در صورت امکان
 18. همکاری نماینده و خدمتگزار و اعضای شورای منطقه با کمیته موقت ثبت
 19. ارتباط مستمر با شورای منطقه
 20. مبلغ 5 میلیون تومان تنخواه به کمیته موقت ثبت تعیین گردید. (رای اجماع)
 21. آقای حمید (گرداننده) به عنوان کمیته موقت ثبت انتخاب گردیدند. 20 موافق و 1 مخالف
 22. پیشنهاد 3 میلیون تومان تنخواه برای کمیته اطلاع رسانی (رای اجماع)
 23. درخواست افزایش تنخواه توسط کمیته سایت به مبلغ 1 میلیون تومان (رای اجماع)
 24. خانم فاطمه (نماینده موقت شیراز) بعنوان کمیته کارگاه منطقه انتخاب شدند. 19موافق و 1 ممتنع
 25. مبلغ سه میلیون تومان ، تنخواه برای کمیته کارگاه منطقه (19 موافق و 1 مخالف)
 26. برگزاری جلسه آنلاین کارگاه مجتمع. (رای اجماع)
 27. موضوع کارگاه بعدی (خدمت و خدمتگزار، چطور می توانم دین خود را به نارانان ادا کنم، چگونه عضو آگاه انجمن باشم، چرا خدمتگزار نداریم) (رای موافق  14  و 4  رای مخالف)
 28. تفویض اختیار به مسئول کمیته کارگاه روز و ساعت کارگاه آنلاین (فقط یک دوره) (16 رای موافق)
 29. بعد از کسر هزینه ها، بقیه خزانه نشریات کاغذ خام خریداری شود (رای اجماع)
 30. تصویب چاپ دفترچه خزانه داری (که نمونه اش در منطقه ارایه شد) (با 14 رای موافق)
 31. درخواست افزایش تنخواه کمیته گردآوری نشریات، به مبلغ 2 میلیون تومان (16 موافق  و 2 رای مخالف)
 32. تامین هزینه های نماینده و علی البدل توسط خزانه دار جهت شرکت در کنفرانس (رای اجماع)
 33. تغییر زمان بررسی اساسنامه هفته سوم فروردین برگزار شود. (14موافق و 2 ممتنع)
 34. خانم الهام (علی البدل مازندران) به عنوان کمیته موقت تدارکات انتخاب شدند.
 35. تنخواه تدارکات به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان (رای اجماع)

پیشنهادات معوقه:

1.حذف هیات نظارت از مطالبی که کمیته نشریات جمع آوری می کند (کمیته گردآوری و نشریات) (حمایت خراسان رضوی) (نیاز به مطالعه و بررسی داریم که در شورای بعدی در اردیبهشت ماه مطرح خواهد شد)

 

فراخوان

فراخوان ها

 1.  منشی
 2. نایب گرداددنده
 3. مسئول کمیته خبرنامه
 4.  ناظر ناراتین
 5. منشی
 6.  کمیته ناراتین
 7. کمیته ترجمه
 8. هیات مدیره (5 عضو اصلی،2 علی البدل، بازرس وعلی البدل بازرس)

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 

  1. 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت
  2. حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا مسئول کمیته کمیته های فرعی در ناحیه یا استان
  3. کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین
  4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی
  5. نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی
  6. نداشتن خدمت در هیچ یک از مناطق ایران ،درسطح منطقه،ناحیه،استان، نماینده گروه , علی البدل
  7. داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند.
  8. حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1. انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری
 2. ارائه گزارش مالی به خزانه­دار
 3. برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها
 4. ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی
 5. کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود و دراختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد
 6. خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند
 7. در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد
 8. ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی
 9. هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
 10. انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.
 11. ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود (تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند ) درصورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران

 بانک کشاورزی –  شماره حساب                         1019961514

شماره شبا          IR-6001-6000-0000-0010-1996-1514

شماره کارت مجازی     ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۴۱۶۸۴۶                    

به نام­های لیلاعارف –  حمیدصالحان-سارا کارگر

 

تاریخ:  17/01/1402

پیوست گزارش : 101

 

گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران

نارانان – ناراتین

جلسه  بازبینی اساسنامه

جلسه روز پنج شنبه 1402/01/17 ساعت  9:00

با خواندن دعای آرامش و 12 مفهوم آغاز شد.

مصوبات جلسه آنلاین بررسی اساسنامه در فری کنفرانس

بند یک صفحه سه اساسنامه:

پیشنهاد:

 کمیته خدماتی منطقه یک نارانان و ناراتین ایران از نمایندگان و علی البدل نواحی و استانها و گروه های سطح  منطقه یک ایران (با توجه به بندهای الحاق گروه در اساسنامه)، مسئولین اداری، مسئولین کمیته های فرعی، کمیته موقت ناظر ناراتین و هیات مدیره تشکیل شده است.

(رای اجماع)

پیشنهاد: شرایط الحاق گروه ها (در صفحه 32) در این قسمت بررسی شود

 (پیشنهاد دهنده: کمیته چاپ و توزیع نشریات)( حمایت کنندهد: نماینده کرمان) (رای اجماع)

پیشنهاد: شرایط الحاق ناحیه در این قسمت بررسی شود:

 (پیشنهاد دهنده: نماینده تهران) (حمایت کننده:  شیراز) (رای اجماع)

پیشنهاد:  رسیدگی بند به بند به پیشنهاد بندهای الحاقی ناحیه: (رای اجماع)

 

پیشنهاد: مراحل اضافه شدن یک ناحیه جدید به منطقه به شکل زیر است:

* داشتن حداقل 2 گروه ناراتین و نارانان

(تعداد شرکت کننده:11   رای موافق:6     رای مخالف:4 ممتنع : 1 )

 

*رای گروه های خود را داشته باشد (پیشنهاد دهنده: نماینده)

پیشنهاد اصلاحیه : ارایه صورت جلسه رای گیری مرتبط برای تشکیل ناحیه خود، به منطقه یک ایران را داشته باشد. (پیشنهاد دهنده: نایب گرداننده ) (حمایت کننده: مرکزی) (رای اجماع)

 

* *حداقل سه جلسه ناحیه تازه تاسیس خود را برگزار کرده باشند

پیشنهاد: حداقل دو جلسه تازه تاسیس خود را برگزار کرده باشند .(رای اجماع)

پیشنهاد اصلاحیه: دو جلسه (تهران) (حمایت کننده: مرکزی)

پیشنهاد: حداقل دو جلسه تازه تاسیس خود را برگزار کرده باشند

جایگزین بند اصلی بشود

(تعداد شرکت کننده:11   رای موافق:10   رای مخالف:1  )

 

*ارائه درخواست کتبی به گرداننده از طریق نماینده اشان

پیشنهاد اصلاح: ارائه درخواست کتبی به گرداننده و ارایه صورتجلسه به منشی منطقه از طریق نماینده شان (نایب گرداننده) (حمایت: خراسان رضوی)

جایگزین در بند بشود

(تعداد شرکت کننده:11     رای موافق:9     رای مخالف: 2)

پیشنهاد: حذف بند  (پیشنهاد خراسان شمالی و رضوی) (حمایت کننده: ندارد)

پیشنهاد اصلاح: ارائه درخواست کتبی به گرداننده و ارایه صورتجلسه به منشی منطقه از طریق نماینده شان (نایب گرداننده) (حمایت: خراسان رضوی)

جایگزین در بند بشود

(تعداد شرکت کننده:11     رای موافق:9     رای مخالف: 2)

 

*قرائت درخواست توسط گرداننده در جلسه منطقه (رای اجماع)

تاریخ:  24/01/1402

پیوست گزارش:  101

جلسه روز پنج شنبه 24/1/1402 ساعت  10:00

با خواندن دعای آرامش و 12 مفهوم آغاز شد.

 

مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه یک

 1. اساسنامه هیات مدیره مورد بررسی قرار بگیرد. رای اجماع
 2. آقای حمید مسئول  بررسی اساسنامه هیات مدیره انتخاب شدند. رای اجماع
 3. تمرکز جلسه­ی بازبینی اساسنامه اردیبهشت ماه بر روی اساسنامه هیات مدیره باشد. رای اجماع
 4. تعویق مشخص درباره نحوه­ی ارتباط با مناطق دیگر در مورد موضوع ثبت تا جلسه منطقه (21 اردیبهشت) رای اجماع
 5. 20 دقیقه به زمان جلسه اضافه شد . رای اجماع
 6. ارسال نامه به مناطق دیگر جهت اطلاع از رای منطقه یک ایران جهت ثبت ملی و اینکه از مزایای ثبت ملی بهره­مند خواهند شد. رای اجماع

 

جلسه بازبینی اساسنامه منطقه یک ایران  پنج شنبه تاریخ 14/02/1402 ساعت 9 الی 12 به صورت آنلاین در فری کنفرانس برگزار می شود.                             https://join.freeconferencecall.com/komitekhadamati

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه یک ایران   پنج شنبه  تاریخ  21/2/1402 ساعت 9 الی 17 برگزار می شود . آدرس جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ:  14/02/1402

پیوست گزارش : 101

 

گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران

نارانان – ناراتین

جلسه  بازبینی اساسنامه

جلسه روز پنج شنبه 14/02/1402 ساعت  9:00

با خواندن دعای آرامش و 12 مفهوم آغاز شد.

 

مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه یک

 1. جلسه بازبینی اساسنامه تمرکز روی پیش نویس پیشنهادی کمیته موقت ثبت باشد . 16 رای موافق
 2. تبصره بند 6 شرایط عمومی :

  اعضای هیئت مدیره علاوه بر عضویت در هیئت مدیره می توانند در ساختار خدماتی نیز خدمت داشته باشند .  14 رای موافق

 1. بند 14 شرح وظایف خزانه دار اصلاح شود.

 خزانه دار بر تراز مالی و یا عملکرد مالی هیئت مدیره 6 ماه یکبار نظارت می کند . رای اجماع

 1. به قسمت مبانی نتایج آراء یک بند اضافه شود .

تبصره : برای انتخاب اعضای هیئت مدیره از آراء اکثریت نسبی استفاده می شود. رای اجماع

 1. هیات مدیره

هیئت مدیره انجمن که مرکب از 9  نفر ، 5 نفر عضو اصلی(مدیر عامل ،رئیس هیئت مدیره، منشی,عضو اصلی هیئت مدیره ،خزانه دار و علی البدل 1 و علی البدل 2 و2 نفر بازرس) که منتخب کمیته خدماتی منطقه­ی یک ایران بوده  و  به کمیته­ منطقه پاسخگو هستند. رای اجماع

 1. هدف:

مدیریت و برنامه ریزی و ثبت انجمن در راستای اصول نارانان رای اجماع

 1. شرایط :

1- نداشتن سوء سابقه

2-  آشنایی با امور اداری و سازمانی

3- تبصره : اعضای هیئت مدیره علاوه بر عضویت در هیئت مدیره می توانند در ساختار خدماتی نیز خدمت داشته باشند .  رای اجماع

 1. وظایف :
 2. همکاری و هماهنگی با کمیته موقت ثبت رای اجماع
 3. سمت ، شرایط و شرح وظایف هیئت مدیره و تک تک اعضای آن از جمله مدیرعامل در طی برگزاری جلسات داخلی با همفکری اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند و به کمیته خدماتی منطقه معرفی می شوند . رای اجماع
 4. تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی با حق توکیل با رای شورای منطقه) رای اجماع
 5. تشکیل جلسات هماهنگی بنا به ضرورتی که شورای منطقه یک تشخیص دهد و یا نیاز خود هیئت مدیره باشد . رای اجماع
 6. پیگیری جریانات حقوقی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی 13 موافق
 7. افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی در صورت نیاز (مثل موارد مورد نیاز ثبت) اعضای هیات مدیره هیچ گونه بهره برداری مالی در این حساب نخواهند داشت .12 موافق 1 مخالف
 8. ارائه گزارش عملکرد مالی و اداری هر 6 ماه به خزانه دار شورای منطقه. رای اجماع

 

جلسه بازبینی اساسنامه منطقه یک ایران  پنج شنبه تاریخ 11/03/1402 ساعت 9 الی 12 به صورت آنلاین در فری کنفرانس برگزار می شود. https://join.freeconferencecall.com/komitekhadamati

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه یک ایران   پنج شنبه  تاریخ  21/2/1402

ساعت 9 الی 17 عصر به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود .

https://join.freeconferencecall.com/komitekhadamati

در مکان : مترو دانشگاه شریف – میدان تیموریبلوار شهید صالحی – میدان سلمان هراتی – روبروی تره بار طرشت – سرای محله شریف برگزار می شود .

لوکیشن مکان جلسه لطفا روی لینک زیر بزنید.

https://goo.gl/maps/6DzHRBMhbNd5K5NfA

 

فراخوان ها

1– منشی                                2- ناظر ناراتین            3- کمیته ناراتین      4- مسئول کمیته تدارکات

5- نایب گرداننده                    6- کمیته ترجمه                                              7 علی البدل نماینده

8 – هیات مدیره (5 عضو اصلی،2 علی البدل، بازرس و علی البدل بازرس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟