گزارش صورتجلسه 101 منطقه یک ایران

[تقسیم کننده]

نارانان/ناراتین گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران

نارانان و ناراتین

گزارش شماره 101                                                                          21 اردیبهشت 1402

گزارش گرداننده

 

 1. برگزاري جلسه شوراي منطقه در تاريخ هاي 11و12 اسفند
 2. گردانندگی جلسه بازبيني اساسنامه مورخ 17 فروردين
 3.  گرداننده ی جلسه اضطراري در تاريخ 24 فروردين
 4. حضور در جلسه هماهنگي مورخ 13ارديبهشت
 5. برگزار و گردانندگی جلسه بازبینی اساسنامه مورخ  16ارديبهشت

 

گزارش نائب گرداننده

 

 1. برگزاري جلسه هماهنگي 13/2/1402
 2. شرکت در جلسه هماهنگي کميته کارگاه به درخواست مسئول کميته12/2/1402
 3. حضور  درجلسه هماهنگي کميته روابط عمومي و اطلاع رساني به درخواست مسئول کميته درتاريخ هاي 22/1/1402-5/2/1402
 4. تهيه و تنظيم دستورجلسات ( منطقه ، اضطراري،اساسنامه ) با همکاري منشي منطقه
 5. همکاري با خزانه دار جهت برداشت از حساب نشريات و خزانه دراين دوره
 6. مراجعه به چاپ خانه جهت امضاء قرار داد هاي چاپ مربوط به اين دوره
 7. حمایت در جلسه به همراه مسئولين اداري به درخواست کميته نشريات 23/1/1402
 8. حضور  در تمامي جلسات نشريات فرامنطقه دراين دوره
 9. شرکت درتمامي جلسات ( منطقه ، اساسنامه ، پاسخ به سوالات ، اضطراري اين دوره )

 

گزارش منشی

 1. تهیه وارسال صورت جلسه شماره 102 (مصوبات ،گزارش نمایندگان وتیم گردانندگی،پاسخ به سوالات )
 2. برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات در تاریخ 17/3/1402
 3. دریافت وارسال اطلاعیه ها و گزارش های خدمتگزاران منطقه

مصوبات کمیته خدماتی منطقه یک ایران

شماره 99                                                                         تاریخ : 22/10/1401

1. پیشنهادات مربوط به اساسنامه در جلسه اساسنامه رسیدگی شود.

2. پیشنهاد شد به تایم خانم خزانه دارد بمدت ۲۰ دقیقه اضافه شود.

3. اطلاع رسان بهمراه ۳ نفر از اعضا کمیته خدماتی منطقه یک ایران به شیراز مراجعه و با مسئولین ادارات مربوطه شیراز صحبت کند ( رای (اجماع)

4. در خصوص کتاب ۱۲ قدم نارانان اگر کمینه ترجمه تایید کرد فایل ۱۲ قدم بروزتر از فایل ۱۲ قدم نارانان منطقه یک ایران است. به تعداد محدود حق چاپ داریم ( رای اجماع 

5. در خصوص کتاب سن و کتابچه آبی به کمیته ترجمه تفویض اختیار داده شود تا با بررسی و جلسه با خدمات جهانی نتیجه را به منطقه ارائه دهد ( رای (اجماع)

6.کمیته نشریات میتواند از کمیته نشریات مناطق دیگر در صورتی که ترجمه نشریات با منطقه یک ایران مطابقت داشته و کیفیت مطلوب در صورت لزوم خریداری کند ( رای (اجماع)

7. شرکت کنندگان اعضاء کمیته نشریات فرا منطقه ( نائب گرداننده، نشریات و خزانه دار رای اجماع )

8. فایل نشریات که توسط چاپخانه جهت منطقه دیگر استفاده شده قرار شد در جلسه فرامنطقه ایی بررسی شود رای اجماع .

9. هزینه رفت آمد نمانیده و علی البدل به کنفرانس مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شود.

۱۰ تاریخ دهم اردیبهشت بعنوان ماه بهبودی تایید شد.

۱۱ با توجه به ضرورت مشخص شدن کمیته ثبت تایم انتخابات کاندیداها جلو آمد.

 

۱ 2نتیجه آراء کمیته ثبت اساسنامه :

جلال گلستان -۱۴ رأی رخساره مازندران ۹ رأی فاطمه اصفهان ۲ رأی فاطمه شیراز ۱۳ رأی معصومه منطقه ۱۵ رأی

لیلا خزانه ۸ رأی زهرا خوزستان ۱۳ رأی شیرین ناحیه یک البرز ۵ رأی طاهره مشهد ۱۱ رأی مریم مشهد ۱۰ رأی

نرگس تهران ۱۵ رأی زهرا ناحیه تهران ۷ رأی حمید البرز ۱۵ رأی

 

۱۳ با رای اکثریت اعضا ( ۱۱ نماینده اکبر آقا بمدت ۲ ماه بعنوان سرکمینه ناراتین انتخاب شد.

۱۴ مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد هزار تومان بعنوان تنخواه کمیته موقت قواعد تصویب شد.

پیشنهادات :

(۱) درخواست کمیته موقت بررسی پیشنهادات کنفرانس منطقه یک توسط خانم نماینده منطقه جمع آوری و به جلسه آینده ارائه شود.

(۲) درخواست تعیین خوابگاه جهت نمایندگان و خدمتگزاران که از شهرهای دور در جلسه منطقه شرکت میکنند.

فراخوان

فراخوان ها

 1.  مسئول کمیته خبرنامه
 2.  ناظر ناراتین
 3. کمیته ناراتین
 4. منشی
 5.  کمیته کارگاه
 6. نایب گرداننده

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 

  1. 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت
  2. حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا مسئول کمیته کمیته های فرعی در ناحیه یا استان
  3. کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین
  4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی
  5. نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی
  6. نداشتن خدمت در هیچ یک از مناطق ایران ،درسطح منطقه،ناحیه،استان، نماینده گروه , علی البدل
  7. داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند.
  8. حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1. انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری
 2. ارائه گزارش مالی به خزانه­دار
 3. برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها
 4. ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی
 5. کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود و دراختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد
 6. خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند
 7. در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد
 8. ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی
 9. هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
 10. انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.
 11. ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود (تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند ) درصورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران

 بانک کشاورزی –  شماره حساب                         1019961514

شماره شبا          IR-6001-6000-0000-0010-1996-1514

شماره کارت مجازی     ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۴۱۶۸۴۶                    

به نام­های لیلاعارف –  حمیدصالحان-سارا کارگر

[/آکاردئون]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟