صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش86

  به نام خدا

گزارش شماره:86    تاریخ:20 آذر 99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

  هشتمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه بیست آذر ساعت 15

با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد.طبق حضور وغیاب در ابتدای جلسه 16نماینده حاضر

در ادامه نمایندگان 20نماینده شد.

*مصوبات  ووجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 20آذر ماه 99*

1-تایید دستور جلسه با پیشنهادات ارائه شده(16موافق)

2-بند 23اساسنامه کمیته آدرس و وب سایت:ارسال پیامک تبریک عید از طریق سامانه پیامکی انجمن به سامانه پیامکی ارگانها .(حذف شد)(16موافق)

3-اصلاحیه بند 8اساسنامه کمیته آدرس و وب سایت:

همکاری با منشی منطقه برای حصول اطمینان از ارسال سریع تمامی صورت جلسات مطالب جهت درج در سایت بعد از دو هقته .

(مطالب به شکل ورد ارسال گردد)(16موافق)

4-همکاری با هیات نظارت جهت مطاقبت مطالب خارج از نشریات واطلاعیه های خارج از صورت جلسه باخط مشی ها(16موافق)

5- رای گیری برای برگزاری جلسات کمیته خدماتی منطقه ماهی یکبار شکسته شد(13موافق،3مخالف)

6-برگزاری جلسات کمیته خدماتی منطقه هر دوماه یکبار یک روزه(9موافق)

7-جلسه کمیته خدماتی منطقه در 4ساعت ظهرتا بعد از ظهر برگزارشود(13موافق)

8-تفویض اختیار به تیم گردانندگی جهت تنظیم زمان برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه(16موافق)

9-نماینده  و علی البدل نماینده منطقه در کنفرانس خدمات جهانی شرکت کند(18موافق)

10-تفویض اختیار به اعضای اداری جهت انتخاب سخنران جهت شرکت در همایش یک ساعته مناطق(15موافق)

11-نیم ساعت به تایم جلسه اضافه شد(10موافق،8مخالف،1ممتنع)

12-جهت شرکت در انتخابات برای گرفتن خدمات کمیته خدماتی منطقه کاندیدها با منشی منطقه تماس بگیرند(14موافق،3مخالف)

13-تا زمان برگزاری جلسات حضوری فراخوان کمیته تدارکات نداشته باشیم(14موافق،2مخالف)

14-تشکیل کارگروه جهت بررسی مستندات البرز در رابطه با هیئت مدیره (13موافق،1مخالف،1ممتنع)

توجه :تعدادی از نمایندگان در بعضی از رای گیری ها شرکت نکردند.

معوقه ها

تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند .

ادامه بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها

طراحی وآماده کردن کارت آدرسها توسط کمیته نشریات ویا کمیته آدرسها

پیشنهادات تایید شده جهت بررسی

1-اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی

بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(پیشنهاد دهنده: تهران،تایید کننده: البرز(

توجه داشته باشید که در این حالت هر فرد میتواند برای خود نشریه خریداری کند وقابل کپی کردن وانتقال نمی‌باشد.

2-پیشنهاد دارد که در جلسه آنلاین شورای منطقه یک زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانهای کشور در نظر

گرفته شود. به منظور شنیده شدن صدای تمام نمایندگان که فقط جلسه با صحبت چند نفر خاص خسته کننده نباشد.

(پیشنهاد دهنده : کرمان، تایید کننده:خوزستان(

3-یک کمیته موقت مجازی تشکیل گردد(پیشنهاد دهنده گرداننده،تایید کننده مرکزی)

4-یک جلسه فوق العاده تشکیل شود وتمام وقت برای مسایل هیئت مدیره باشد(پیشنهاد دهنده گلستان،تایید کننده اصفهان)

اصلاحیه ها

1-اصلاحیه گزارش شماره 82مردادماه 16/5/99نائب گرداننده اعلام کردند

به دلیل شرایط موجود کشور برای انبار گردانی نشریات به انبار نشریات مراجعه نمی کنند.

2- نائب گرداننده اعلام کردند به دلیل نداشتن گوشی اندورید خدماتی خدمات خالی را انجام نمی دهند.

اطلاعیه ها

1-با توجه به اطلاعیه شماره یک در گزارش 85در مورد ارسال پیشنهادات استانها (10روز فبل از منطقه)

استانهایی که یک هفته قبل از جلسه منطقه جلسه استان دارند تا شنبه همان هفته وقت ارسال دارند.

2-از اعضای که جهت شرکت در انتخابات  کمیته خدماتی منطقه کاندید هستند

درخواست میشود تا یک هفته قبل از جلسه کمیته خدماتی منطقه با منشی تماس بگیرند 09196217734

3-از کلیه خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه درخواست میشود چنان چه

در لحظه حضور وغیاب حاضر نبودن ساعت ورود و وقبل از خروج ساعت خروج خود را در جلسه منطقه اعلام کنند.

4-سوالاتی که طبق شرح وظایف موجود در اساسنامه خدمتگزاران نباشد

همچنین مرجع پاسخگویی مشخص ،واضح و شفاف نباشد پاسخ داده نخواهد شد.

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه 

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل) شماره تماس:09196217734

اطلاعات مورد نیاز

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه 4-کمیته ترجمه

5 -ناظر ناراتین 6 -نماینده منطقه 7 –هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس) 8 -کمیته ناراتین

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

9-1سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت

2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی

3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین

4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی

6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه

7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند

8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری

2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دا

3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها

4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی

5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود

6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند

تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند

7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد

8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی

9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

شماره حساب جهت حضور نماینده در کنفرانس خدمات جهانی 943559375نزد

بانک کشاورزی به نام های حسین احمدی زاده،ماریا شوبرل وساراکارگر حیدری

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 16 بهمن 99  

روز پنج شنبه

ساعت   14   الی 18:30   

در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟