گزارش صورتجلسه 90 منطقه ایران

به نام خدا

تاریخ : 20 خرداد 1400 

گزارش: 90گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران سیزدهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 20/03/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 1ومفهوم 1 آغاز شد.

طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند. که یک نماینده حق رای نداشت و تعدادنمایندگان دارای حق رای 17نماینده میباشد که  3/2 آرامساوی  12 رای واکثریت ساده مساوی 9 رای می باشد .

دستورجلسه

**گزارش خدمتگزاران**رسیدگی به پیشنهادات معوقه

**دریافت پیشنهادات جدید*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

1-به درخواست منشی پشتیبان به عنوان بازو وارد گروه شد(16موافق)

2-تایید دستور جلسه (16موافق)

3-تایید صورت جلسه ماه قبل (16موافق)

4-خانم مهناز از تهران به عنوان مسئول کمیته ترجمه انتخاب شدند(15موافق،1 ممتنع)

5-خانم سارا از تهران به عنوان نائب گرداننده انتخاب شدند(11موافق،4ممتنع،1مخالف)

6-پس از ارسال صورت جلسه کنفرانس توسط نماینده یک نشست (کارگاهی) برگزارگردد همچنین گزارش کتبی به همراه فایل صوتی در اختیار نمایندگان قرار گیرد(شرکت برای تمام اعضاءآزاد)(16موافق)

7- ارسال اطلاعیه جهت جمع آوری سوالات گروهها ،ناحیه ها واستانها جهت ارائه به هیات امناء (17موافق)

8-خانم نماینده تا  برگزاری نشست در خدمت خود باقی بماند(17موافق)

9-هزینه تست کرونا خانم علی البدل نماینده منطقه به اتفاق همراه ایشان پرداخت شود(17موافق)

10- گفتگو پیرامون تراز گیری منطقه یک دوره به تعویق افتاد(یک نماینده از روند رای گیری خارج شد)(15موافق،2ممتنع)

11-اساسنامه منطقه مورد بازبینی قرار گیرد(17موافق)

12-خانم معصومه از تهران به عنوان مسئول کمیته موقت بازبینی اساسنامه انتخاب شد(16موافق،1ممتنع)

13-جهت بازبینی اساسنامه یک روز جداگانه در نظر گرفته شود(17موافق)

14-فایل صوتی اولین میزگرد قواعد گردانندگی در اختیار اعضاءقرارگیرد(17موافق)

15-کمیته موقت ساختار دو دوره دیگر به روند کار خود ادامه دهد(17موافق)

16-موضوع میزگرد های کمیته موقت ساختار پاسخ به سوالات اعضاء میباشد (17موافق)

17-نیم ساعت به تایم جلسه اضافه شد(17موافق)

18-پنج دقیقه به تایم جلسه اضافه شد(9موافق )

رسیدگی به پیشنهادات

  • تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند (به دلیل اتمام خدمت هیات مدیره و نداشتن هیات مدیره از دستور کار خارج شد)
  • گفتگو پیرامون پول های واریزی جهت شرکت در مجمع (تصمم گیری در این مورد با گروهها میباشد گروهها تصمیمات خود را گرفته واز طریق نماینده نواحی واستانها در جلسه بعدی منطقه اعلام کنند)
  • ادامه بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها (به زمان بازبینی اساسنامه موکول شد)
  • اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(به دلیل اینکه در قرار داد اجازه فروش کتاب الکترونیکی را نداریم  از دستور کار خارج شد)
  • در جلسه آنلاین منطقه زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانها و نواحی کشور در نظرگرفته شود(10موافق،4مخالف)
  • تشکیل کمیته موقت مجازی (به علت عدم نیاز از دستور کار خارج شد)
  • جلسه فوق العاده تشکیل شود و تمام وقت برای مسائل هیات مدیره باشد(به دلیل اتمام خدمت هیات مدیره و نداشتن هیات مدیره از دستور کار خارج شد)
  • برای شروع فعالیت و دریافت خدمات از کمیته ترجمه مترجم استخدام گردد(به دلیل انتخاب مسئول کمیته نیازی به مترجم نیست از دستور کار خارج شد)

—————————————————————————————–اطلاعیه ها

  • نمایندگان استانها ونواحی محترم به اطلاع گروههای خود که در حال حاضر فعال هستند وجهت شرکت نماینده وعلی البدل در مجمع پول واریز کردند برسانند که گروهها خود برای پول جمع آوری شده تصمیم گیری کرده و توسط نماینده استان و نواحی این تصمیم گیری را در جلسه بعدی منطقه اعلام کنند.

2-نمایندگان استانها و نواحی لطفا در تمام گروههای خود اطلاع رسانی کرده تا سوالات خود را جهت ارسال به هیات امنا جمع آوری کرده وتحویل نمایندگان دهند .سپس  سوالات جمع آوری شده به همراه گزارش جلسه بعدی برای منطقه ارسال شود.3- اعضای محترم نارانان که تمایل به گرفتن خدمت در کمیته خدماتی منطقه ایران را دارند، جهت شرکت در انتخابات کمیته خدماتی منطقه یک هفته قبل از جلسه منطقه با منشی تماس بگیرند.09196217734دستور کار ماه آینده1-حضور و غیاب و خواندنیها2-تصویب صورت جلسه قبل3-گزارش وپاسخگویی خدمتگزاران4-گزارش نمایندگان5-رسیدگی به پیشنهاداتالف)یک بند به شرح وظایف کمیته نشریات در خصوص قیمت گذاری نشریات جدید،تازه چاپ اضافه شود( پیشنهاد دهنده:  استان تهران ،حمایت کننده :نائب گرداننده)ب)حذف نماینده وعلی البدل نماینده از مسئولین اداری(پیشنهاد دهنده نماینده،حمایت کننده :ناحیه قم)پ)جلسه مجازی کمیته خدماتی منطقه دو روزه برگزار شود(پیشنهاد دهنده : ناحیه زنجان ،حمایت کننده استان تهران)ج) در اساسنامه قسمت شرایط نماینده توانایی و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی حذف شود(پیشنهاد دهنده: مازندران،حمایت کننده ناحیه زنجان)چ)لینک جلسه منطقه در اختیار تمامی اعضاء قرارگیرد(پیشنهاد دهنده استان تهران: حمایت کننده ناحیه فارس)خ)تشکیل گروهی در وات ساپ و حضور تمامی نمایندگان و خدمتگزاران در آن(پیشنهاد دهنده کمیته آدرس و وب سایت،حمایت کننده نائب گرداننده)ح)کمیته خدماتی منطقه ماهی یک بار 3ساعته برگزار شود(پیشنهاد دهنده البرز ،حمایت کننده نائب گرداننده)د)در پیش نویس قرار داد جدید نشریات قسمتی برای فروش الکترونیکی در نظر گرفته شود(پیشنهاد دهنده نائب گرداننده،حمایت کننده:مازندران)فراخوان ها 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه4-ناظر ناراتین 5-نماینده منطقه 6-هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس)

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1– 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره حساب 888409750  ، شماره کارت  مجازی 6037707000291520شماره شبا IR91016000000000888409750             به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعیراههای ارتباطی با کمیته خدماتی منطقه ایران:آدرس وب سایتسامانه پیامکی :500010003050912                  واتساپ تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران:

کانال آدرس جلسات

 آدرس وب سایت جهانی نارانان

شماره تماس منشی 09196217734 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟