گزارش صورتجلسه 91 منطقه ایران

به نام خدا

تاریخ21 مرداد 1400

 گزارش: 91

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران

چهاردمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 21/05/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 2،مفهوم 2 و دعای خدمت آغاز شد.(دعای خدمت در خبرنامه شماره 37)
طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند.   نمایندگان دارای حق رای 18نماینده میباشد که  3/2 آرامساوی  12 رای واکثریت ساده مساوی 10 رای می باشد .

دستورجلسه

**گزارش نمایندگان

**گزارش خدمتگزاران

**رسیدگی به پیشنهادات معوقه

**دریافت پیشنهادات جدید

*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

 1. تایید صورت جلسه قبل (18موافق)
 2. تایید دستور جلسه (18موافق)
 3. نحوه رای گیری در فضای مجازی در گروه وات ساپ نمایندگان انجام شود(18موافق)
 4. خانم زهرا از مازندران به عنوان نماینده منطقه انتخاب شدند(13موافق،1مخالف)(در این رای گیری 14نماینده شرکت کردند)
 5. کمیته ناراتین در مورد رهنمودهای ناراتین براساس قوانین کشور یک پیش نویس تهیه کنند و دراختیار گروهها قرار دهند.(18موافق)
 6. برگزاری جلسه بازبینی اساسنامه منطقه در روز پنجشنبه باشد (18موافق)
 7. تفویض اختیار به تیم گردانندگی برای تاریخ وساعت برگزاری جلسه بازبینی اساسنامه(18موافق)
 8. حساب برگزاری مجمع بسته شود و به حساب خزانه کل منطقه واریز گردد(18موافق)
 9. برای ترازگیری کمیته خدماتی منطقه یک فرم توسط تیم گردانندگی تهیه شود و در اختیار خدمتگزاران قرارگیرد وپس از ارائه فرم به تیم گردانندگی ترازگیری انجام شود(11موافق)در این رای گیری 11نماینده شرکت کردند.
 10. دسته بندی سوالات برای نشست سوال وجواب هیات امنا توسط تیم گردانندگی و نماینده وعلی البدل نماینده انجام شود(12موافق،2مخالف)در این رای گیری 14نماینده شرکت کردند.

12.تشکیل گروه واتساپ با حضور کلیه اعضای تشکیل دهنده کمیته خدماتی منطقه (خدمتگزاران ونمایندگان)در چهار چوب مشخص(10موافق،3مخالف،3ممتنع)

رسیدگی به پیشنهادات

پیشنهادات از دستور کار خارج شد

 • اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(به دلیل مغایرت داشتن با قرارداد خدمات جهانی)

پیشنهادات رد شده

1-جلسه کمیته خدماتی منطقه دو روزه برگزار شود(17نماینده و 8 خدمتگزار جمع شرکت کنندگان 25نفر ) (8موافق،16مخالف) (درتاریخ 21/5/1400)

2–کمیته خدماتی منطقه ماهی یکبار سه ساعت برگزار شود(14نماینده و6خدمتگزار جمع شرکت کنندگان 20نفر)(3موافق،17مخالف)(درتاریخ 21/5/1400)

پیشنهادات معوقه

با خدمات جهانی در مورد فروش الکترونیکی نشریات صحبت شودکه فروش الکترونیکی به قرارداد اضافه شود(پیشنهاد دو دوره به تعویق افتاد در جلسه آذر ماه مورد بررسی قرارگیرد)

پیشنهاداتی که به زمان بازبینی اساسنامه موکول شد

 • ادامه بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها
 • یک بند به شرح وظایف کمیته چاپ وتوزیع در خصوص قیمت گذاری نشریات تازه چاپ اضافه شود
 • نماینده وعلی البدل نماینده منطقه از مسئولین اداری حذف گردند
 • توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی از اساسنامه نماینده منطقه حذف گردد

گزارش گرداننده

برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ20/3/1400

نایب گرداننده

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 10/5/1400(کمیته چاپ وتوزیع نشریات غایب بودن)

منشی

 • برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات عمومی در تاریخ 1/4/1400
 • تهیه وارسال صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه شماره90درتاریخ4/4/1400
 • دریافت خبرنامه ژوئن 2021وارسال آن 3/5/1400
 • دریافت و ارسال اطلاعیه ها وگزارشها از خدمتگزاران

 

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه4-ناظر ناراتین 5-کمیته آدرسها و وب سایت 6-هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس) 7-خزانه دار8-علی البدل نماینده

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1– 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

 

پیوست  گزارش91

تاریخ  18 شهریور 1400

 

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران

پانزدهمین جلسه در فضای مجازی(بازبینی اساسنامه)

جلسه روز پنج شنبه 18/6/1400 ساعت 14 با خواندن دعای آرامش، سنت یک و صفحه ی 18 شهریور کتاب تجربه، نیرو و امید آغاز شد.

طبق حضور و غیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند. نمایندگان دارای حق رای 18 نماینده می باشد که 3/2 آرا مساوی 12 و اکثریت ساده 10رای می باشد. در بخشی از جلسه نمایندگان حاضر دارای حق رای 19 نفر بود که  3/2 آرا مساوی 13 و اکثریت ساده 10 رای می باشد.

*((مصوبات  و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

 1. پاراگراف اول از بخش تعریف اساسنامه اصلاح شد: کمیته خدماتی منطقه نارانان و ناراتین ایران از نمایندگان و علی البدل نواحی و استان های سطح منطقه ایران، مسئولین اداری، مسئولین کمیته های فرعی وکمیته موقت ، ناظر ناراتین و هیئت مدیره تشکیل شده است.( 16 موافق)
 2. قسمت داخل پرانتز از بخش کمیته های موقت حذف شد: ( نمایندگان می توانند انتخاب مسئول کمیته را جهت تشکیل موقت به گرداننده محول نمایند). ( موافق 12)
 3. بند 2 شرایط عمومی خدمتگزاران اصلاح شد: حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا کمیته های فرعی در ناحیه یا استان.( موافق 18 )
 4. بند 6 شرایط عمومی اصلاح شد: نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه، استان یا ناحیه. (موافق 16، مخالف 1، ممتنع1)
 5. بند 5 وظایف عمومی خدمتگزاران اصلاح شد: کلیه اطلاعات و منابع کمیته ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفترمرکزی بایگانی می شود و در اختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد.( موافق 15)
 6. بند 10 وظایف عمومی خدمتگزاران اصلاح شد : ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود ( تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند) در صورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.( موافق 19 )
 7. یک بند به شرح وظایف عمومی اضافه شد: انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.( موافق 19)
 8. بند 4 و 5 شرح وظایف گرداننده حذف شد و به شرح وظایف منشی و نائب گرداننده اضافه شد.( موافق 10 ، مخالف 3 )
 9. بند 6 شرح وظایف گرداننده اصلاح شد: برگزاری پنل در زمان جلسه رسمی منطقه حداکثر 30 دقیقه با موضوعات مرتبط به برگزاری جلسه منطقه.( موافق 12 )

اصلاحیه صورت جلسه شماره91

طبق اساسنامه منطقه خدمت نماینده وعلی البدل نماینده منطقه سه سال شمسی میباشد و تاریخ شروع خدمت علی البدل نماینده  منطقه آبان ماه 1398 و اتمام خدمت ایشان آبان 1401یک میباشد به اشتباه در صورت جلسه قبل فراخوان این خدمت داده شده بود .(رای گیری در صورت جلسه 76میباشد)

اطلاعیه ها

1-از نمایندگان  درخواست میشود درمورد پرداخت هزینه سوپیشینه حامیان ناراتین نظرات وایدههای گروهها را بپرسیدن  ونظرات را به منطقه اعلام کنند

2-طبق رای گرفته شده در جلسه شماره86کمیته خدماتی منطقه( مصوبه شماره  12جهت شرکت در انتخابات برای گرفتن خدمت کمیته خدماتی منطقه کاندیدها با منشی منطقه تماس بگیرند.)

3-نمایندگان  گرامی لطفا گزارش استان ویا ناحیه خود را در زمان اعلام شده ودر برگه مخصوص گزارش تحویل منشی دهید .(زمان ارسال گزارش در همان روز برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه از ساعت 8صبح تا 20شب میباشد)

4-اعضای محترم نارانان که تمایل به گرفتن خدمت در کمیته خدماتی منطقه ایران را دارند، جهت شرکت در انتخابات کمیته خدماتی منطقه یک هفته قبل از جلسه منطقه با منشی تماس بگیرند.09196217734

دستور کارجلسه 22/7/1400

1-حضور و غیاب و خواندنیها

2-تصویب صورت جلسه قبل

3-گزارش وپاسخگویی خدمتگزاران

4-گزارش نمایندگان

5-رسیدگی به پیشنهادات

الف)محول کردن یکی از کمیته های خالی به نائب گرداننده

ب)تشکیل کارگروه جهت رسیدگی به مبلغ واریزی برگزاری مجمع

پ)گزارش کارگاه ها بصورت نشریه تهیه گردد و در اختیار اعضاء قرار گیرد

ج)گزارش کارگاه ها در یک کانال قرار گیرد تا بهره بیشتری از موضوعات کارگاه برده شود

چ)پیشنهادبه نشریات :پیش فروش نشریات برای بالا نرفتن قیمت با سود صد درصد

ح)تجدید نظر درمورد تغییر بند اساسنامه کمیته خدماتی منطقه تشکیل شده از نمایندگان استان ها و نواحی(پیشنهاد دهنده البرز،حمایت کننده:همدان)

خ)بابت فروش نشریات اینترنتی یک بند در قرار داد با خدمات جهانی در نظر گرفته شود(پیشنهاد دهنده   :نائب گرداننده ،حمایت کننده:مازندران)

د)تشکیل گروه وات ساپ باحضور کلیه اعضای تشکیل دهنده کمیته خدماتی منطقه (خدمتگزاران ونمایندگان)را کدام یک از خدمتگزاران انجام دهد.

ذ)  درمورد پرداخت هزینه سوپیشینه حامیان ناراتین نظرات وایدههای گروهها را پرسیده شود

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه4-ناظر ناراتین 5-کمیته آدرسها و وب سایت 6-هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس) 7-خزانه دار

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1– 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به

شماره حساب 888409750  ، شماره کارت  مجازی 6037707000291520

شماره شبا IR91016000000000888409750            

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی منطقه ایران:

 

سامانه پیامکی :500010003050912                  تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران

آدرس وب سایت نارانان ایران

آدرس وب سایت جهانی نارانان

 

شماره تماس منشی 09196217734

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟