بایگانی برچسب: جلسات مجازی

وبسایت های بین المللی

بازدیدها: 143

کارگاه آموزشی متمرکز منطقه ایران (ناراتین)

بازدیدها: 70☘️کارگاه آموزشی متمرکز انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران☘️ ?با موضوع : گروه های ناراتین ?پنجشنبه 7 اسفند 1399 ?ساعت: 18 الی 19:30 ?در نرم افزار فری کنفرانس ?Online meeting ID : irannaranonworkshop1399 ?Join the online meeting لینک جلسه : https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop1399 ?لطفا جهت شرکت در کارگاه منطقه ایران نرم افزار فری کنفرانس […]

صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش86

بازدیدها: 79  به نام خدا گزارش شماره:86    تاریخ:20 آذر 99 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران   هشتمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه بیست آذر ساعت 15 با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد.طبق حضور وغیاب در ابتدای جلسه 16نماینده حاضر در ادامه نمایندگان 20نماینده شد. *مصوبات  ووجدان گروه کمیته […]

سومین کارگاه آموزشی متمرکز مجازی منطقه ایران

بازدیدها: 1030☘️کارگاه آموزشی متمرکز انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران☘️ ?با موضوع : ?روابط راهنما و رهجو ?پنجشنبه 8 آبان 1399 ?ساعت: 18 الی 20 ?در نرم افزار فری کنفرانس ?Online meeting ID : irannaranonworkshop0 ?Join the online meeting لینک جلسه : https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop0 ?ظرفیت :200 نفر ?لطفا جهت شرکت در کارگاه منطقه ایران نرم […]

کارگاه آموزشی متمرکز منطقه ایران

بازدیدها: 364 ☘️کارگاه آموزشی متمرکز انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران☘️ ?با موضوع :   ?امورمالی در نارانان (مروری بر نشریه خدمات محلی )   ?پنجشنبه 10 مهر 1399   ?ساعت: 18 الی 21   ?در نرم افزار فری کنفرانس   ?Online meeting ID : irannaranonworkshop   ?Join the online meeting لینک جلسه : […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟