گزارش شماره 54

به نام خدا                                            

      تاریخ: 10 / 2 / 95

 گزارش شماره:54

گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و چهارمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

1-برگزاری جلسات طبق فرمت اعلام شده . 3- تنظیم قسمتی از اساسنامه. 2-بخشی از پیشنهادات جدید نمایندگان وپیشنهادات ماه قبل مورد بررسی قرارگرفت.

نائب گرداننده(مریم):

برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ:22/1/95

منشی(سمانه م):

ارائه گزارش شماره 53 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره53 به نمایندگان در تاریخ3/1/95

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره,کمیته ترجمه , اطلاع رسان و نماینده منطقه در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده:فاطمه

واریزی به خزانه: 350 هزارتومان.

موفقیتها:

1-حمایت ساختار بالاتر با وجود کمترین تعداد گروه وبضاعت مالی دراستان. 2-برگزاری غرفه ی نارانان درنمایشگاه هفته سلامت به مدت یک هفته. 3-اقدامات لازم جهت راه اندازی جلسات آقایان برای اولین بار در استان صورت گرفته است.

پیشنهادات:

لطفا در مورد سیستم صوتی مکان برگزاری شورای منطقه تدبیری اندیشیده شود.

آذربایجان غربی     نماینده: فرزاد       علی البدل: نیّره

واریزی به خزانه: –

موفقیتها:

برگزاری هفدهمین سالگرد نارانان در ارومیه مورخ:20/12/94.

اصفهان     نماینده:سرور     علی البدل:پروانه

واریزی به خزانه: —

باتشکر از تمامی خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

بازنگری اساسنامه.

البرز     نماینده:معصومه     علی البدل:فروزان

واریزی به خزانه: 1.500.000تومان.

موفقیتها:

برگزاری پنل نماینده وعلی البدل.

درخواستها:

1-ازنمایندگان محترم استانها درخواست دارم که به وقت شورا وبه نمایندگان دیگر احترام بگذارندو وقت جلسه را با سؤالات تکراری و مشکلات حل شده نگیرید ومنابع شورا را به هدر ندهید. 2-درخواست برگزاری همایش.

تهران     نماینده:معصومه      علی البدل:شهرزاد

واریزی به خزانه: –

باتشکر از زحمات خدمتگزاران.

موفقیتها:

حمایت از نشریات.

درخواستها:

لطفا برای رأی گیری ظرفی تهیه کنید.

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاهها در شهرستانهای استان خراسان شمالی وجنوبی.

خوزستان     نماینده:سعیده

واریزی به خزانه: 300هزارتومان.

باتشکر از روند جلسات شورای منطقه.

موفقیتها:

1-حمایت خزانه ی شورای منطقه. 2-داشتن کارگاه درسطح استان. 3-بالابردن سقف نشریات استان وناحیه.

درخواستها:

1-زمان انتراک زودتر قرار داده شود(بدلیل خستگی نمایندگان ). 2-درخواست کارگاه با موضوعات متفاوت برای نمایندگان در شورای منطقه. 3-درخواست کارگاه آموزش اطلاع رسانی برای مسئولین این کمیته هادر سطح کشور.

زنجان         نماینده:پرنده       علی البدل:پریوش

واریزی به خزانه:—

باتشکر از کلیه خدمتگزاران ودفترمرکزی نارانان.

موفقیتها:

استارت جلسه تازه واردین درشهرستان خرمدرّه.

پیشنهادات:

درصورت امکان کمیته نشریات دفترچه منشی را مانند دفترچه خزانه داری برای گروهها به چاپ برساند.

درخواستها:

دفترچه خزانه داری را ازکمیته نشریات خواستاریم.

سمنان       نماینده:ژیلا       علی البدل:معصومه

واریزی به خزانه: 70هزارتومان.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان خدمت وخدمتگزار. 2-حمایت خزانه شورای منطقه.

پیشنهادات:

1-اطلاع رسان:برای هفته مبارزه بامواد مخدر درتیرماه لطفاً اقدام نمائید تا بتوانیم در سراسر کشور غرفه داشته باشیم.

فارس     نماینده:مریم               علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-خرید از کمیته نشریات به مبلغ 5.026.000 تومان وحمایت از خزانه باسود حاصل از فروش نشریات. 2-اطلاع رسانی به کمپ ها,کلینیک ها,فرمانداری,مراکز مشاوره ومعرفی نارانان به کلیه ی ارگانها. 3- تشکیل کمیته ی ناراتین.

پیشنهادات:

1-لطفاً 80% از سود نشریات را به نشریات منطقه اختصاص دهید و 20% درصد آن را به استانها واگذار کنید.(برای حمایت بیشتر از استانها برای بالا رفتن تن خواه آنها وحمایت از خزانه منطقه). 2-الگوی نمونه پیشنهادی برای جلسه ی تازه واردین که این الگو آماده شده است ودر صورت تأیید در شورا به نشریات ارائه میگردد. 3-درصورت امکان جلسه ی هماهنگی شورا را بعد از روز شورای منطقه بگذارید تا اعضا از شهرستانها هم بتوانند خدمت بگیرند و هزینه ها نیز کاهش یابد.

درخواستها:

1-کمیته نشریات: لطفاً قیمت خام نشریات را درگزارش کمیته نشریات قید کنید. 2-کمیته نشریات: لطفاً درگزارشات خود قید کنید قیمت ها به ریال است یا به تومان. 3-درکارت آدرسهای کشوری شماره ی بعضی از اطلاع رسانها تغییر یافته لطفاً بروز شود. 4-درصورت امکان شماره وساعت پاسخگویی استانها هم درگزارش قید شود. 5-لطفاً کمیته کارگاه چشم انداز سال 95 را تا آخر سال به صورت خلاصه در شورای بعد توضیح دهند.

قزوین       نماینده: لیدا

واریزی به خزانه:50هزارتومان.

موفقیتها:

1-اطلاع رسانی کردن در سطح استان با مسئولین اداری. 2-اقدام برای تغییر مکان جلسات وتمدید قراردادهای سال جدید. 3-باز شدن یک جلسه جدید درحومه ی استان. 4- برگزاری کارگاههای درون گروهی به کمک اعضای باتجربه خود استان در سطح استان جهت آگاهسازی اعضا.

پیشنهادات:

1-طبق اصول انجمن جاذبه برنامه ما به ساده برگزار شدن آن است لذا پیشنهاد میدهیم برای کاهش هزینه ها از مکان های کم هزینه تر وعام المنفعه استفاده شود. هدف ما تنها رساندن پیام به گوش همدردان است, در همین راستا پیشنهاد میدهیم که مسئول کمیته کارگاهها, کارگاههایی را در رابطه با سنت هفتم وحمایت از سبد جهت آگاه سازی هرچه بیشتر اعضا در سطح استانها برگزار کند.

درخواستها:

درخواست برگزاری کارگاه درسطح استانها از مسئول کمیته کارگاههای منطقه.

قم     نماینده:راضیه       علی البدل نماینده:طیبه

واریزی به خزانه: —

درخواستها:

1-کمیته کارگاه:درخواست برگزاری کارگاه متمرکز باموضوع نحوه ی انجام خدمات(نشریات,خزانه دار,گرداننده, آدرسها و…)را داریم.

کرمان     نماینده:مرجان

واریزی به خزانه: 100هزارتومان

موفقیتها:

1-گذاشتن کارگاههای سنت درشهرستانها.

گلستان     نماینده:سهیلا

واریزی به خزانه:—

باتشکر از کلیه خدمتگزاران.

پیشنهادات:

1-درمورد هزینه اقامت نمایندگان: استان ما به علت ضعیف بودن خزانه وباتوجه به هزینه های بالای اقامت نمایندگان, قادر به پرداخت نمیباشند. پیشنهاد میشود که اطلاع رسان شورا مکان مناسبتر باهزینه ی کمتر برای اقامت نمایندگان و روز برگزاری شورا درنظر بگیرند. 2-کمیته ی اطلاع رسان:الف) در گزارشات خود کارهای انجام شده همراه با تاریخ باشد. ب)تاریخ گزارش 14/12/93 نوشته شده است. ج)درگزارش این کمیته نوشته شده نشست بامعاونت شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور دردفتر مرکزی,بهتر است نامه یا گزارشی از چنین نشست هایی داشته باشیم که برای گرفتن مکان کمک کننده باشد. 3-پیشنهاد میشود که جلسه ی شورا فصلی یکبار برگزار گردد به دلیل اینکه خدمتگزاران آشنا به خدمت خود میباشندومشکلی در این قسمت ندارند واینکه به نفع خزانه کل میباشد. 4-پاسخ به سؤالات نمایندگان بروز نمیباشد بهتر است برای بروز شدن پاسخ به سؤالات درجلسه ی گزارش نویسی انجام شودوهمراه گزارشات ارسال گرددو بهتراست جوابها قانع کننده واصولی باشد

درخواستها:

1- خزانه دار:درجدول پرداختی ها کلمه ی(کادر اداری)آمده است که بهتر است ازکلمات داخل انجمن استفاده شود,بجای کلمه ی کادر اداری از کلمه ی مسئولین اداری استفاده شود.3-نماینده منطقه: بهتر است مثل گذشته صحبت هایی ردوبدل شده با دفترخدمات جهانی درگزارش نوشته شود.(برای آگاهی اعضاء). 4-هیئت مدیره: درجدول حضور وغیاب هیأت مدیره نام وشماره ی خدماتی آنها ذکر شود.(برای آگاهی)5- کمیته کارگاه:بابراورد هزینه ها به اتفاق خانم خزانه دارلطفا کارگاههای متمرکز ویا گردهمایی باموضوعات مختلف برای تمام گروهها برگزار کنید.

گیلان     نماینده:زهرا       علی البدل :مهین

واریزی به خزانه : 400 هزارتومان

ازهمه خدمتگزاران شورا کمال تشکر را دارم.

موفقیتها:

1-برگزاری فرمت آموزش درگروهها. 2-حمایت خزانه شورای منطقه. 3-خرید نشریات از کمیته نشریات شورای منطقه.

پیشنهادات:

1-کمیته نشریات: درگزارش شماره 52 هزینه های بدون فاکتوربا رأی نمایندگان داده شده بود,لطفاًاصلاحیه گزارش 53 در گزارش 9 ایشان واضحتر توضیح کتبی داده شود.

درخواستها:

1-ازخدمتگزاران شورا تقاضا داریم لطفاً درمورد مکان برگزاری شورا تجدید نظرشودویک مکان ارزانتر درنظر گرفته شود.2-نماینده منطقه در رابطه با گزارش ایشان در گزارش شماره 53 درمورد گیلان کتبی ارائه شود,وموضوع اسکایپها را واضح ودرمورد فرمت منشی وسنت ومفهوم کتبی توضیح دهند.

لرستان       نماینده:معصومه     علی البدل:فرخنده

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

سازمان هلال احمر به دلیل رضایت از عملکرد مناسب نارانان دراستان, از اطلاع رسان استان لرستان دعوت کرده است که بهمراه اطلاع رسان منطقه درجلسه ای درتهران که باحضور همه ی NGO های دیگر برگزار میشود شرکت کندوانجمن نارانان را معرفی کند.

پیشنهادات:

بخاطر صرفه جویی در وقت ویک روزه ماندن شورای منطقه هربار قسمتی از اساسنامه را باقرار دادن در فرمت جلسه بازبینی کنیم.

درخواستها:

1-درخواست برگه ی معرفی به ارگانها برای گرفتن جاومکان داریم ,چون بعضی از ارگانها هنوز نمیدانند نارانان چیست وباما همکاری نمیکنند. 2- کمیته کارگاه:لطفا بیشترکارگاه متمرکز برگزار کنید.

مشکلات:

1-حمایت نشدن سبد هفتم وضعف خزانه. 2-مشکل جاومکان. 3-به خاطر نداشتن جلسات نارانان آقایان مشکل حامی ناراتین پسران داریم.

مازندران       نماینده: فتانه       علی البدل:مرضیه

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

1-برگزاری شصت وچهارمین جلسه ی شورای استانی درتاریخ:3/2/95. 2-برگزاری مرتب جلسات درون کمیته ای توسط کمیته های فرعی شورای استان. 3-نصب بنر وتهیه پکیج اطلاع رسانی شامل کارت پستال,تقویم,بروشوراطلاع رسانی) به ارگانها ونهادهای دولتی به مناسبت ایام نوروز. 4-برگزاری غرفه دریکی از دانشگاههای شهرستان آمل. 5-برگزاری کارگاه آموزش درشهرستان بابلسر باموضوع بهبودی درخدمات.

پیشنهادات:

1-پیشنهاد کارگاه آموزشی قواعد نظم خدماتی را باهمکاری کمیته کارگاه های شورای استانی وتیم اداری را دارم. 2-شورای منطقه دراستان البرز ویا استان دیگری برگزار شود.(هدف:کمتربودن هزینه اجاره مکان.) 3-به سؤالات نمایندگان شفافتر پاسخ داده شود.

مرکزی     نماینده: سهیلا     علی البدل:مریم

واریزی به خزانه :—

باسپاس وخسته نباشید خدمت تمامی خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-برگزاری مرتب جلسات بهبودی وکارگاهها.2-حمایت شورا ی ناحیه ازطرف نواحی برای برگزاری بهتر جلسات بهبودی.

پیشنهادات:

1-سود نشریات خیلی زیاد است باتوجه به اینکه شرایط برای خانواده ها سخت است,لطفاً نشریات با قیمت مناسبتری توزیع شود.2-نشریه پیشرفت نه کمال (یادداشتهای روزانه) با کیفیت بهتر چاپ شود, (جلد وبرگه ها). 3-برگزاری کارگاه متمرکز فصلی یکبار.

هرمزگان     نماینده: پروانه

واریزی به خزانه : —

باتشکر از خدمتگزاران شورا.

موفقیتها:

1-نصب بنر نارانان برای اولین در راه آهن بندر عباس واسکله شهیدحقانی ودرسطح شهر.

همدان     نماینده:سوسن     علی البدل:محبوبه

واریزی به خزانه: 50هزارتومان

موفقیتها:

1-استارت جلسه ی کبوتر آهنگ. 2-برگزاری جلسات مشارکت درتعطیلات نوروزی. 3-برگزاری جلسه ی بهبودی باموضوع سنت هفتم. 4-برگزاری جلسات کارکرد قدمها در کلیه ی نواحی استان.

پیشنهادات:

جهت رشد سبدهفتم که چالش استانهاست یک گردهمایی نیمه متمرکز برای کل اعضا ازتمامی استانها برگزار گردد.

درخواستها:

1-همکاری اطلاع رسان منطقه با اطلاع رسان همدان جهت نصب بنر در سطح استان همدان ومعرفی نارانان. 2-کمیته کارگاه:برگزاری کارگاه متمرکز ونیمه متمرکز جهت آگاهی وآموزش.

یزد         نماینده:فاطمه      

واریزی به خزانه : 200هزارتومان.

باتشکرازتمام خدمتگزاران شورا.

موفقیتها:

1-حمایت خزانه شورای منطقه.

پیشنهادات:

1-برگزاری کارگاه متمرکز وگردهمایی. 2-برگزاری کارگاه سخنران.

درخواستها:

1-گزارش شفاف خزانه دار

مصوبات و وجدان گروه شورای منطقه ایران دراردیبهشت ماه 1395

1-تهیه مکان خواب برای خدمتگزار هایی که از استان دیگری می آیند.

2-تجربیا ت اعضا که از استان ها برای کتاب تجربه,نیرو وامید ارسال میگردد توسط نائب گرداننده ویرایش شود.

3- گزارشات خدمتگزاران شورای منطقه به روال قبل برای نمایندگان ایمیل شود,بجز گزارش خزانه دار,اطلاع رسان و هیئت مدیره که گزارشاتشان در روز برگزاری شورای منطقه توزیع میگردد.

4-تصمیم گیری درمورد جزوه ساختار خدمات محلی بعد از کنفرانس 2016 اتفاق میافتد.

5-پرداخت هزینه های اقامت نمایندگان توسط خود استان.

6- برآورد هزینه های برگزاری شورای منطقه در یک مکان جدید (تمامی هزینه های برگزاری:مکان خواب غذا سالن اجتماعات و…)توسط اطلاع رسان وخزانه دار و سپس اطلاع رسانی به اعضا درشورای منطقه.

7-تعیین مبلغ 1500 تومان برای قیمت مجله پیام بهبودی.

8-تفویض اختیار به نماینده منطقه جهت ارسال پیام از طرف ایران به کنفرانس2016 خدمات جهانی.

9- افزایش تن خواه کمیته فصلنامه به مبلغ 1.800.000 تومان.

10-به مدت یک دوره ی شورای منطقه (دوماه) یک انبار برای نشریات در تهران اجاره گردد سپس نائب گرداننده ماهی یکبار سفارشات را تلفنی بگیرد ونشریات از دفتر مرکزی برای استانها ارسال گردد.

11-انتخاب خانم نرگس از تهران(خدمتگزار قبل ) بعنوان مسئول کمیته آدرس و وبسایت باتفاق آراء.

12-بازکردن حساب موقت سه امضا برای نشریات بنامهای گرداننده نائب وخزانه دار.

پیشنهادات تأیید شده جهت بررسی:

1-افزایش تن خواه گرداننده به مبلغ 300 هزار تومان.

پیشنهادات جدید:

1-تعیین تاریخ برگزاری کارگاه اطلاع رسانی.

2-مبلغ هزینه شده توسط کمیته ی فصلنامه که بیشتر ازتن خواه ایشان بوده,توسط خزانه دار پرداخت گردد.

3-برگزاری کارگاه متمرکز فصلی یکبار.

4-برگزاری همایش در استان تهران برای کلیه اعضای انجمن نارانان.

اطلاعیه

1- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از نمایندگان تقاضامیشود:

*از طریق تلگرام بامسئول کمیته وبسایت وآدرسها (09196217741) باارسال یک پیام درارتباط باشند.

*به طور دائم سامانه پیامکی 500010003050912 را در گروههایشان اطلاع رسانی کنند,تا تمام اعضا حضور خود رابا ذکر نام ونام شهر یا استان خود اعلام کنند.

-(مثال:نرگس-تهران) شماره اعضا به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.

((برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید.))

 

2- نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

فراخوانها:

1-کمیته ناراتین 2-کمیته نشریات 3-کمیته تدارکات

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی

*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ25/4/95در استان تهران,میدان فردوسی, خیابان سپهبد قرنی,بالاتر از چهارراه طالقانی,نبش کوچه دوم,هتل آپارتمان مهرگان رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

*جلسه هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه درتاریخ :11/3/95 درمکان دفترمرکزی رأس ساعت9:30 برگزار میگردد.

شماره حساب منطقه:                                                           5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5661858938                                                   به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     www.nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 10/2/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9              17 09196217736
نائب گرداننده            9:11              17 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                9              17 09129353662
منشی                9              17 09196217734
نماینده منطقه               9              17 09196217738
علی البدل نماینده                9              17 09101633071
خزانه دار              9:11              17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت            9:20              17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                9              17 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه                9              17 09198987545
کمیته فصلنامه                9              17 09197650574
کمیته کارگاه                9              17 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات              9              17 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان:10/2/1395

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
      ورود        خروج     ورود        خروج  

 

آذربایجان شرقی        9:11          17          –            – 09147595795
آذربایجان غربی          9          17            9            17 09143489698
اصفهان          9            17            9            17 09162926131
البرز          9          17            9            17 09385203498
بوشهر          –            –            –          –          –
تهران          9            17      8 :9            17 09194175358
چهارمحال وبختیاری          غ          غ          غ           غ 09162196206
خراسان       9          17         9            17 09159058223
خوزستان          غ          غ            9            17 09160737016
زنجان          9          17            غ            غ 09197522302
سمنان          9          17            9          17 09100369521
سیستان و بلوچستان          غ          غ            غ          غ          –
فارس          9          17          غ          غ 09170900650
قزوین          9         17            –            – 09379433915
قم          9:45            17        9          17 09192526961
کردستان            غ            غ            –          – 09189696076
کرمان            9            17            –          – 09016456130
کرمانشاه          غ            غ            غ          غ 09180563720
گلستان          9            17            –          – 09117522302
گیلان          9            17          9            17 09114532060
لرستان          9            17          –            – 0935
مازندران    9:15            17          9            17 09115694558
مرکزی          9            17          9            17        –
هرمزگان          9            17          –          – 09354253449
همدان          9      16:30          9          16:30 09187145840
یزد          9            17          –            – 09338980286

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

       خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت        خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده          6/94          6/96 کمیته تدارکات          8/93          8/95
   نائب گرداننده          6/94          6/96   کمیته ترجمه          5/94          5/96
     منشی          8/93          8/95   کمیته فصلنامه         6/94          6/96
   نماینده منطقه           2/94          2/96   کمیته کارگاه         6/94          6/96
علی البدل نماینده       منطقه      10/94        10/96   کمیته ناراتین          –            –
     خزانه دار       2/94          2/96   کمیته نشریات        12/92        12/94
کمیته آدرس و وبسایت    2/95          2/97 مدیرعامل هیئت مدیره        8/93        8/95
کمیته اطلاع رسانی     10/94        10/96  

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟