گزارش شماره 59

به نام خدا

                                                                                                                              تاریخ: 13 و 14 / 8 / 95

                                                                                                      گزارش شماره:59

 

گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و نهمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش,سنتها و مفاهیم خدماتی وبا حضور 24 نماینده استان های ایران,آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

1-برگزاری جلسه شورای منطقه 2-برگزاری جلسه ی تنظیم اساسنامه که با حضور 22 نماینده در تاریخ:13/8/95؛ رأس ساعت 9 صبح آغاز گشت.

نائب گرداننده(مریم):

برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ:17/ 7/95.

منشی(سمانه م):

ارائه گزارش شماره57 و58 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره57 به نمایندگان در تاریخ8/8/95

گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره ونشریات موقت در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده:فاطمه           علی البدل:پریسا

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-به پایان رساندن کارگاههای آموزشی ماهانه درمورد سنتها وارائه ی نتایج این تجربه بصورت کتبی به مسئول کمیته ی کارگاه. 2-برگزاری کارگاه آموزشی درمورد مفاهیم. 3-حفظ اتحاد گروه های استان دربین چالشهای به وجود آمده بااستفاده از اصول نارانان.(قدم,سنت,مفهوم)

پیشنهادات:

1-لطفاً درمورد کیفیت غذا ومکان خواب تجدیدنظرشود. 2-باتشکر از تصمیم گرداننده شورا خواهشمندیم بیشتر درمورد مسائل حاشیه ای ملایمت به خرج ندهند.

درخواستها:

1-لطفاً برای استان فارس درشورای منطقه ی بعد اختصاص داده نشود. (به دلیل ارائه ی توافقنامه ی کتبی در گروه وایجاد یک منطقه ی جداگانه )

آذربایجان غربی     نماینده: فرزاد

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

تنظیم اساسنامه ی هیئت نمایندگان. 2- برگزاری غرفه ی اطلاع رسانی.

البرز       نماینده: معصومه       علی البدل:فروزان

در تاریخ 7/8/95 ساختار خدماتی جدید البرز پس از جدا شدن از ساختار قبلی تشکیل شد که با 11 گروه فعالیت می کند وانتخابات موقت صورت گرفته است.نارانان البرز دو قسمت شده است. این گروه هنوز به طور کامل شکل نگرفته است اما این یک موفقیت بزرگ است . به امید ادامه با آرامش برای همه ی نارانان واین گروه تازه تأسیس.

بوشهر     نماینده:مریم

واریز به خزانه:—

موفقیتها:

1-اتحادگروه ها وبالا رفتن اگاهی گروه ها. 2- ایجاد آرامش و بهبودی بیشتر. 3-حمایت بیشتر جلسات وانتخاب خدمتگزاران جدید در گروهها. 4-انتخاب خزانه دار استان. 5-آوردن تجربه,نیرو و امیداز اعضا برای کمیته ی فصلنامه.

پیشنهادات:

طبق رأی استان ما انجمن با نام انجمن خانواده معتادان حفظ شود.

درخواستها:

1-از طرف کمیته ی استان بوشهر درخواست میشود ریز هزینه ها وتنخواه مدیرعامل وخدمتگزاران منطقه را شفاف ارائه دهید. 2-هزینه ی اجاره مکان نشریات رو ارائه دهید.

تهران     نماینده: معصومه         علی البدل:شهرزاد

واریزی به خزانه: —

پیشنهادات:

1-لطفا روز بازبینی اساسنامه و جلسه ی شورای منطقه پشت سرهم نباشد. یا یک روز جداگانه اختصاص داده شود ویا یه ساعت از شورای منطقه. 2- هزینه های خواب نمایندگان وکرایه ی انبار و … از سود نشریات هزینه شود .3- درخواست استان تهران اینست که خانم نماینده پس از اتمام سال خدمت خود,از خدمت کناره گیری کند.

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:فاطمه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-اتحاد و آرامش درگروه های استان.(رضوی,شمالی,جنوبی). 2-استارت جلسات جدید در استان.

پیشنهادات:

1-لطفاً طبق فرمت جلسه پیش برویم. 2-در صورت نداشتن مسئول نشریات کار کمیته فصلنامه متوقف شود. 3-تدارکات ضعیف.

درخواستها:

1-نشریات در استان خراسان نیست و گروه ها نیاز به نشریه دارند. 2-لطفاً کمیته ها و علی البدل نماینده در آرامش و با احترام در منطقه صحبت کنند. 3- یک ایمیل به دفترخدمات جهانی زده شود که چرا دفترخدمات جهانی توافق نامه ومجوز چاپ نشریات را به استان فارس داده است لطفاً توضیح دهند.

خوزستان     نماینده:منیژه     علی البدل: سعیده

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-با کمک کمیته ی اطلاع رسان استارت جلسه ی جدید در یکی از شهرهای استان به نام گتوند درتاریخ 8/8/95 زده شد که این جلسه شنبه ی هرهفته ساعت 9 صبح الی 10:30 برگزار خواهدشد.2- برگزاری کارگاه دریکی از شهرستان های استان به نام ابذه با موضوع خدمت وتأثیرات آن در بهبودی.

درخواستها:

1-ضمن تشکر از کمیته ی کارگاه شورای منطقه استان خوزستان کارگاه درخواست شده را کنسل میکند زیرا نمی توانیم هزینه ی آن را بپر دازیم.

زنجان       نماینده:پرنده     علی البدل:پریوش

واریزی به خزانه:—

گزارش کتبی ارائه ندادند.

سمنان       نماینده:ژیلا       علی البدل:معصومه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه باموضوع سنت 1و2 ,نشریات, قدم یک.

فارس     نماینده:مریم              

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-برگزاری جلسات بهبودی و اداری طبق اصول نارانان. 2-ارائه ی آدرسهای به روز به تمام مراکز بهزیستی وکلیه ی ارگانها وکمپ ها ومراکز مشاوره. 3-اطلاع رسانی خارجی ومعرفی انجمن در بیمارستانها.

پیشنهادات:

1-لطفاً خدمت گذار صادقانه وشفاف گزارش بدهد,یکی از بندهای مجوز وتوافق نامه این است که اگر خلاف هربند آن منطقه ونشریات کاری انجام داد(سود45%) این توافق نامه شکسته می شود.

درخواستها:

1-طبق رأی وجدان ناحیه ی فارس نارانان باید به نام نارانان (انجمن خانواده ی معتادان ) به ثبت برسد.

قزوین       نماینده: لیدا

واریزی به خزانه:—

موفقیتها:

1-برگزاری منظم جلسات بهبودی واداری. 2-آگاه سازی اعضا وگروهها در رابطه با سنت هفتم وحمایت از سبد. 3-برگزاری کارگاه متمرکز با موضوع راهنما ورهجو ونحوه ی برگزاری جلسات اداری باحمایت استان وشورای منطقه.

درخواستها:

1-کمیته کارگاه:باتوجه به ضرورت استانها برای برگزاری کارگاه خواستاریم درکارگاههای مذکور از سخنرانهای باتجربه تری استفاده شود.

قم     نماینده: راضیه       علی البدل: طیبه

واریزی به خزانه: —

موفقیتها:

1-نصب بنرهای اطلاع رسانی در اتوبوسهای شهری. 2-مراجعه ی اطلاع رسان به ارگانهای مربوطه جهت تهیه ی مکان برای جلسات آقایان.

کردستان     نماینده:مهین    

واریزی به خزانه:—

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه در تاریخ:3/8/95 در کامیاران ودرتاریخ:1/7/95 در دهگلان. 2-برگزاری کلیه ی جلسات بهبودی با وجود اینکه مدیران اداره ها به علت ثبت نشدن میخواستند جلسات را جمع کنندودوباره اطلاع رسانی شده وجلسات هنوز پابرجاست.

کرمان     نماینده:مرجان

واریزی به خزانه:—

پیشنهادات:

1-خواهشمندیم خانم نائب جهت چاپ نشریات سریعتر اقدام نمایند.گروه ها نشریه ندارند. 2- لطفاً نمایندگان احترام خدمتگزاران را نگه دارند, همه ی ما خدمتگزارهستیم.

 

کرمانشاه       نماینده:وجیهه       علی البدل:پروین

واریزی به خزانه:—

موفقیتها:

1-انتخاب خزانه دار شورای استان. 2-انتخاب علی البدل نماینده ی استان. 3-برگزاری پنل درمورد سنتها(سنت یک) درشهر اسلام آباد. 4-اتحاد وآرامش درگروههای استان.

پیشنهادات:

1-درصورت نداشتن مسئول نشریات, کار کمیته ی فصلنامه متوقف شود. 2- تدارکات روز 13/8/95 خیلی ضعیف بود لطفاً توجه فرمایید بابت هزینه پرداخت شده کیفیت دریافت کنید.

گلستان     نماینده:ربابه     علی البدل:سهیلا

واریزی به خزانه:—

پیشنهادات:

1-دقت درانتخاب خوش آمدگو. 2-تدارکات خیلی ضعیف بود.

درخواستها:

1- درخواست نامه ی امضا شده توسط علی البدل نماینده ی استان درجلسه ی اضطراری 19/5.95 شورای منطقه را داریم. 2- ریز هزینه های خزانه دار,کمیته نشریات,هیئت مدیره و دفتر مرکزی ارائه شود. 3-یک حسابرس حرفه ای برای خزانه ,نشریات,هیئت مدیره و دفترمرکزی گرفته شود.5- برابر با مصوبات شورا 15% سود نشریات هرچندوقت یکبار به دفترخدمات جهانی واریز می شود,درصورت واریز گزارش همراه با تاریخ آن ارائه شود. 4-بهتر است کارهای خدماتی از طریق تلگرام وشبکه های اجتماعی صورت بگیرد وخدمتگزاران از طریق تلفن هم پاسخگو باشند,زیرا بیشتر تلفن های خدماتی ساده ومعمولی میباشد. 5-درخواست دارم یک ایمیل به دفتر خدمات جهانی زده شود وپرسیده شودکه چرا دفترخدمات جهانی توافق نامه ی مجوز چاپ نشریات را با استان فارس امضا کرده است؟ 6-لطفاً خدمتگزاران در یک ردیف وخدمتگزاران در یک ردیف دیگر بنشینند.

گیلان     نماینده:زهرا      

واریزی به خزانه : —

باسلام وخسته نباشید وبا آرزوی موفقیت برای همه ی اعضای نارانان وناراتین .

موفقیتها:

1-ادامه ی برگزاری فرمت آموزش درگروهها. 2-جذب تازه واردین.

درخواستها:

1-از فصلنامه درخواست داریم که گزارش ریز هزینه های خود را از دی ماه 94 تا به امروز به صورت شفاف کتباً ارائه دهد. 2- احتراماً از خزانه دارمحترم خواستاریم که بطور شفاف سود نشریات را از اول سال 95 بصورت کامل ارائه دهد.

مشکلات:

1-بسته شدن یکی از جلسات. 2-نبود نشریات خصوصاً قدم های 1-9 ,دفتر منشی وبقیه ی نشریات.

لرستان      نماینده:معصومه     علی البدل:فرخنده

واریزی به خزانه :—

موفقیتها:

حمایت از نشریات انجمن.

درخواستها:

1-گزارش نماینده ها کامل چاپ شود. 2-خدمتگزارانی که تنخواهشان افزایش میابد علت آن را کتباً توضیح دهند. 3-ار ائه ی گزارش همه ی فعالیتهای ثبت به نمایندگان. 4-نماینده ی منطقه تمام مکاتبات خود با خدمات جهانی را به صورت مکتوب ترجمه شده همراه با متن انگلیسی آن ارائه دهد. 5-تمام خدمتگزاران منطقه گزارش ریز هزینه های خود را بصورت مکتوب ارائه دهند.6- صورت جلسه وپاسخ به سؤالات همراه باهم ارسال گردد. 7-سؤالات نمایندگان در جلسه ی شورای منطقه پاسخ داده شود. 8-تهیه ی مکان مناسب باهزینه ی مناسب برای شورای منطقه وهمچنین مکان خواب برای نمایندگان.

مشکلات:

نداشتن نشریه درگروهها.

مازندران       نماینده: فتانه       علی البدل:مرضیه

موفقیتها:

1-برگزاری تراز گروهی شورای استان. 2-برگزاری کارگاه در شهرستان بابل با موضوع قدمهای 1,2,3. 3-راه اندازی جلسات نارانان خانم ها درشهرستان بابل وجلسات ناراتین دختران در شهرنوشهر.

درخواستها:

ادامه ی روندثبت.

مرکزی       نماینده:سهیلا

واریزی به خزانه:180 هزارتومان

موفقیتها:

1-برگزاری منظم کارگاه اطلا رسانی. 2-برگزاری جلسات هماهنگی.

پیشنهادات:

اگر امکان دارد مکان خواب و برگزاری جلسه در یک مکان باشد.

هرمزگان     نماینده: پروانه     علی البدل:انیس

واریزی به خزانه : —

موفقیتها:

1-استارت جلسه ی ناراتین. 2-استارت جلسه ی جدید در قلعه گنج. 3-اتحاد و آرامش در گروهها واستان هرمزگان. 4- بالا رفتن آگاهی ودانش اعضا.

پیشنهادات:

انجمن ما با نام انجمن معتادان گمنام ثبت شود.

درخواستها:

ریز هزینه های خدمتگزاران را خواستاریم.

همدان     نماینده:سوسن     علی البدل:محبوبه

واریزی به خزانه: 100هزارتومان

پیشنهادات:

1-یشنهاد میکنم اگر امکان دارد مکان برگزاری جلسه تغییر پیدا کندو جلسه در مرکز شهر برگزار گردد.(از نظر مسافت و حمل ونقل مناسبتر است.) 2-روند ثبت هرچه سریعترادامه پیدا کند(به دلیل اینکه اطلاعات و شورای امنیت استان من خواسته اند هرچه زودتر ثبت شویم.3-از شورای منطقه درخواست داریم اتحاد وهمدلی در استانها برقرار کنند من درخواست میکنم گردهمایی جهت رفع این چالشها با برگزاری استان مربوطه برگزار کند.

یزد         نماینده:فاطمه      

واریزی به خزانه : 300هزارتومان.

موفقیتها:

1-حمایت خزانه شورای منطقه. 2-استارت دو جلسه ی جدید. 3-اطلاع رسانی نارانان در ارگانها وکمیته ی امداد.

پیشنهادات:

اگر امکان دارد جای مناسبتری برای مکان خواب نمایندگان درنظر گرفته شود.

درخواستها:

1-درخواست ریز هزینه های خزانه داری.

وجدان گروه شورای منطقه ایران درآبان ماه 1395

1-شرایط و وظایف عمومی اساسنامه ی خدمتگزاران مورد بازنگری قرارگرفت.

2-شرایط و وظایف مسئول کمیته ی نشریات مورد بازنگری قرار گرفت.

3-شرایط و وظایف هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت.

4-ارائه ی مجدد گزارش کمیته ی نشریات موقت پس از اعمال اصلاحات توسط مسئول این کمیته همراه با صورتجلسه .

5-چاپ نشریات به عهده ی دفترمرکزی ونائب گرداننده باشد.

6-انبار نشریات توسط مسئول کمیته ی موقت در تاریخ 15/8/95 به مسئولین اداری تحویل داده شود.

7-چاپ کارت آدرسهای دو برگی به صورت پانچ شده.

پیشنهادات جدید:

1-گلستان: یک کپی از نامه ی امضاشده در جلسه ی اضطراری به دست مابرسد.

2-گیلان:برقراری اسکایپ باسایر خدمتگزاران خدمات جهانی بجز خانم کتی.

3-نماینده منطقه:ارسال تفاهم نامه ی نشریات با خدمات جهانی به گروه ها.

4-نماینده منطقه:ارسال فیش های واریز به کنفرانس خدمات جهانی به گروه ها.

5-نماینده منطقه:به محض آماده شدن گزارشات نماینده ی منطقه برای نمایندگان ارسال شود.

6-تهران:ارسال ایمیل به هیئت امنای خدمات جهانی و پیگیری این مسئله که چرا مسئول دفترخدمات جهانی به اعضا سریعتر خدمتگزاران پاسخ می دهند.

7-تهران:از خدمات جهانی سؤال شود که شیوه ی صحیح تشکیل منطقه ی دو به چه صورت است.

8-البرز:طراحی وچاپ فصلنامه تا زمان انتخاب مسئول نشریات متوقف شود.

9-خراسان: بررسی کتابچه ی وبسایت ارائه شده.

10-تغییر بند5 شرایط عمومی خدمتگزاران به این صورت: سابقه ی 5 سال حضور در جلسات و تجربه ی 3 سال خدمت مداوم.

11-استان فارس به علت داشتن توافق نامه ی چاپ نشریات ,یک منطقه ی جدا میباشد واجازه ی اظهار نظرات و دادن رای در شورای منطقه ی نار انان و ناراتین ایران را ندارد.

اصلاحیه:

نام نماینده ی گلستان خانم رباب در گزارش شماره 57 به اشتباه قید گشته ونام علی البدل ایشان درج شده است.

اطلاعیه

1- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

ازاعضاء تقاضامیشود:

*از طریق سامانه ی (500010003050912) , تلگرام (09196217741) واینستاگرام (naranon7741) باما در ارتباط باشند.

 

2- نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

فراخوانها:

1-منشی 2-اعضاء هیئت مدیره3-کمیته ناراتین 4-کمیته نشریات 5-کمیته تدارکات

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.9-حداقل 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت مؤثر.10-کلیه ی خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند ودر حفظ و نگهداری آنها کوشاباشند.11-نداشتن خدمت نیمه کاره.

تبصره:خدمتگزارانی که به هردلیل مشمول خدمت نیمه کاره می شوند تا دوسال نمیتوانند درشورای منطقه خدمت بگیرند.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دار و گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه(وتوسط خزانه دار در گزارش به دست نماینده ها برسد.(هرخدمتگزاری که تنخواه یا بودجه دریافت میکند.)) 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی. 6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری شورای منطقه ارائه می دهند,یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند که منشی گزارشات آنها را همراه با صورتجلسه برای نمایندگان ارسال نماید.

*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ: 10/10/95در استان تهران ,رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد,مکان برگزاری شورا از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهدشد.*

شماره حساب منطقه:                                                             5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5661858938                                                   به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 13و14/8/1395

خدمتگزار 13/8/95 13/8/95 14/8/95 14/8/95 شماره تماس خدماتی
گرداننده      9      17        9    16:30 09196217736
نائب گرداننده      9    17        9    16:30 09196217739
منشی      9    17        9    16:30 09196217734
نماینده منطقه      9    17        9    16:30 09196217738
علی البدل نماینده      9    17        9      16:30 09101633071
خزانه دار      غ      غ        9    16:30 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت 9:30      17      9:10    16:30 09196217741
کمیته اطلاع رسانی      9      17        –        – 09128129019
کمیته تدارکات      –      –      –        –            –
کمیته ترجمه      9      17        9    16:30 09198987545
کمیته فصلنامه      غ      غ  9:10    16:30 09197650574
کمیته کارگاه      9      17          9    16:30 09197319605
کمیته ناراتین      –      –          –        – 09197319606
مدیرعامل هیئت مدیره      غ        غ        9      16:30
کمیته موقت اساسنامه      9      17        –        –
کمیته نشریات موقت      9      17        9    16:30 09196217735

 

 

نمایندگان 13/8/95 13/8/95 14/8/95 14/8/95 شماره تماس خدماتی
       نماینده    علی البدل      نماینده      علی البدل
آذربایجان شرقی غ    غ 9:25 17    9 16:30    9 16:30 09147595795
آذربایجان غربی غ    غ    –    – 9:20 16:30    –    – 09142791527
اصفهان    –    –    –    –    – 09162926131
البرز    9    17    9    17    9 16:30 9:20 16:30 09385203498
بوشهر    9    17    –    –    9 16:30    –    –          –
تهران    9    17    –    –    9 16:30    –    – 09194175358
چهارمحال وبختیاری    –    –    –    –    –    –    – 09162196206
خراسان    9    17    9 16:30 9 16:30 09388001049
خوزستان    9 17    –    –    9 16:30    –    – 09160737016
زنجان    9 17    –    9 16:30    –    – 09197522302
سمنان 9 17    –    9 16:30    –    – 09100369521
سیستان و بلوچستان    –        –
فارس 9    17    –    9 16:30    – 09170900650
قزوین 9 17    –    – 9 16:30    –        –
قم    غ غ    غ    غ    9 16:30 9:15 16:30 09192526961
کردستان    9 17    –    –    9 16:30 09189696076
کرمان 9:30 17    –    –    9 16:30    –    – 09016456130
کرمانشاه 9 17    –    –    9 16:30    –    – 09180563720
گلستان    9 17    –    –    9 16:30    –    – 09117522302
گیلان    9 17    –    –    9 16:30    –    – 09114532060
لرستان    9 17    –    –    9 16:30    –    –        –
مازندران    9 17    9    17    9 16:30    9 16:30 09114153835
مرکزی    9 17    –    – 9:10 16:30    –    – 09187592659
هرمزگان 9 17    –    –    9 16:30    – 09354253449
همدان    9 17    –    – 9:20 16    – 09187145840
یزد 9:30 17 9 16:30    –    – 09338980286

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده        6/94        6/96 کمیته تدارکات           –         –
   نائب گرداننده        6/94        6/96 کمیته ترجمه        5/94        5/96
     منشی        8/93        8/95 کمیته فصلنامه       6/94        6/96
   نماینده منطقه         2/94        2/96 کمیته کارگاه       6/94        6/96
علی البدل نماینده       منطقه     10/94      10/96 کمیته ناراتین          –          –
     خزانه دار      2/94        2/96 کمیته نشریات         –         –
کمیته آدرس و وبسایت    2/95        2/97 اعضاء هیئت مدیره       8/93      8/95
کمیته اطلاع رسانی    10/94      10/96

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟