گزارش صورتجلسه کمیته خدماتی منطقه ایران

گزارش شماره:76

تاریخ:16و17/8/98

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

جلسه روز پنج­شنبه 16/8/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد. طبق حضور وغیاب22نماینده حاضر که2نماینده حق رای نداشتند واز 20نماینده دارای حق رای 3/2آرا مساوی با 13 اکثریت ساده 11 می باشد.

گزارش نمایندگان

آذربایجان شرقی     

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه عضو موثر در استان توسط رابط استان بین گروههای نارانان فعال

2.استارت جلسه بهبودی در شهر جدید سهند

آذر بایجان غربی        

موفقیت ها

1.برگزاری جلسه اتحاد با عنوان چرا به نارانان می آیم در یکی از گروههای ارومیه

————————————————————————————————-

البـرز   

موفقیت ها

1.برگزاری 2کارگاه در مهرماه وآبان ماه با موضوع قوانین نظم(رابرت)وچگونگی برگزاری جلسات اداری         

————————————————————————————————-

اصفهان             

موفقیت ها

1.استارت ناراتین پسر خمینی شهر

2.استارت دو جلسه ناراتین دختر داران وفریدونشهر

————————————————————————————————

تهران       

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه در سطح نواحی استان تهران با موضوعات گزارش وگزارش نویسی،نشریه ونشریه خوانی،گزارش نویسی وگزارش خوانی،راهنمای خدمات محلی،آشنایی با ناراتین،راهنما ورهجو وخدمت چیست.

2.برگزاری کارگاه در استان با موضوع مفهوم 8و11

اطلاعیه: برگزاری کارگاه استان تهران با موضوع خزانه نارانان ومفاهیم 9،10و11 در تاریخ:7/9/98

————————————————————————–

خراسان شمالی و رضوی      

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه با موضوع چالش گروه در شهرستان چناران

2.برگزاری کارگاه سنت 10در مشهد

3.برگزاری کارگاه سنت 7وگمنامی در شهرستان اسفراین

————————————————————————————————-

خراسان جنوبی       

موفقیت­ها

1.استارت جلسه جدید در شهر سه قلعه یکی از شهرهای استان

2.برگزاری کارگاه متمرکز هفته ی سوم هر ماه

3.برگزاری کارگاه آموزشی در جلسه هیئت خدماتی استان با محوریت مفاهیم.

———————————————————————————————–

خوزستان    

موفقیت ها

1.جذب تازه وارد

2.حمایت سبد هفتم و واریزی به خزانه منطقه

————————————————————————————————

سمنان       

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه در مورد سنت 5 واریزی به خزانه منطقه و پرداخت هزینه مجمع

درخواست ها:

تهیه کارت پستال در الویت قرار گیرد چون تا عید زمان زیادی نیست.

————————————————————————————————-

قم     

موفقیت ها

1.برگزاری جلسه باز در استان باهدف جذب تازه واردین

2.برگزاری همایش در شهر ساوه باهدف معرفی نارانان

————————————————————————————————-

قزوین           

موفقیت ها

1.حمایت گروهها برای شرک در مجمع وحمایت سبد هفتم

2.جذب تازه وارد

کرمانشاه             

 موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه با موضوع سنت 1و5، راهنما ورهجو ،برگزاری مرتب جلسات بهبودی

2.استارت دوباره جلسه روانسر

————————————————————————————————

کرمان     

موفقیت ها

1.استارت دوجلسه جدید در شهرستان های بافت وکرمان

2.برگزاری کارگاه با موضوع ساختار خدمات محلی

3.آموزش سخنران قبل از جلسه کمیته خدماتی استان

4.انتخاب خدمتگزار برای کمیته آدرس ها واطلاع رسان

————————————————————————————————

کردستان         

موفقیت ها

1.استارت کارکرد سنت در گروهها

درخواست ها

درخواست کارگاه با موضوع اطلاع رسانی در مورد ناراتین راداریم.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:کتاب 12سنت به طول جامع چاپ شود

هدف:تا اعضا به رشد وآگاهی در مورد سنتها برای حمایت نارانان وزندگی اجتماعی برسند.

پیشنهاد:برگزاری کارگاه در رابطه با جلسات ناراتین

هدف:آشنایی خانواده های نارانان با جلسات ناراتین

————————————————————————————————

گلستان      

موفقیت ها

کمیته اطلاع رسانی وروابط عمومی استان دریافت لوح تقدیر وشرکت در جلسه کمیته سازمانهای مردمی (سمن)استانداری استان

————————————————————————————————

گیلان

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه متمرکز در راستای سنت هفتم

2.استقبال خوب اعضاءاز خبرنامه خدمات جهانی

مرکزی               

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه ها در سومین هفته از هر ماه با دو موضوع سنت و……..

————————————————————————————————-

همدان    

موفقیت ها

1.برگزاری کارگاه چگونگی عملکرد ورشد وآگاهی در جورقان

2.استارت جلسه آوای زندگی نو در شهرستان ملایر

درخواست ها

1.به دلیل مشکل گرفتن جا ومکان از مدیر عامل خواستار مساعدت وهمکاری ودر صورت امکان حضور ایشان در استان همدان را داریم.

2.تشکیل گروه خدماتی منطقه در وات ساپ به دلیل مشکلات تلگرام

3.بعد از انبارگردانی وشمارش نشریات در گروه نمایندگان اطلاع رسانی شود جهت خرید نشریات

———————————————————————————————–

یـزد          

موفقیت ها

1.استارت جلسه بهبودی

 1. واریزی به خزانه

3.برگزاری چهار کارگاه آموزشی در کمیته خدماتی

درخواست ها

طبق بند اساسنامه پیشنهادات رد شده سه دوره قابل مطرح شدن نیست این سه دوره به دو دوره تغییر پیدا کند.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 16آبان ماه 98*

 1. تایید دستور جلسه پنج شنبه 16آبان ماه(18موافق)
 2. افزایش تنخواه منشی منطقه جهت هزینه های شارژموبایل به مبلغ 50000تومان(20موافق)
 3. مدت خدمت نماینده وعلی البدل نماینده درکمیته خدماتی منطقه 3سال شمسی میباشد(20موافق)
 4. با توجه به بند 3مصوبات خانم زهرا به عنوان نماینده منطقه در یک سال آینده انتخاب شدند.(20موافق)
 5. خانم ماریا ازتهران به عنوان علی البدل نماینده انتخاب شدند(20موافق)
 6. صفحه بندی کتاب سش به صورت اورژینال انجام شود . ( 20 موافق )
 7. تفویض اختیار به مسئول ترجمه جهت ویرایش جدید کتاب سش داده شد  . ( 20 موافق )
 8. حسین آقا به عنوان خزانه دار انتخاب شدند . ( 18 موافق ) ( 2 مخالف )
 9. تازمان انتخاب مسئول کمیته نشریات حساب کمیته  نشریات دو امضاء شود  . ( موافق 20 )

**پیشنهادات ودرخواستی های که در کمیته خدماتی منطقه رای گیری شده است ودرقسمت مصوبات آمده به دلیل این که دوباره کاری نشود از گزارش نمایندگان حذف شده است .

همچنین تشکرات ازخدمتگزاران وپیشنهادهای سازنده نمایندگان حذف شده وبه اطلاع خدمتگزاران رسیده است**

جلسه روز جمعه 17/8/98ساعت  9 با خواندن دعای آرامش آغازشد،12 سنت،12مفهوم خوانده شد.

طبق حضور و غیاب در جلسه 22نماینده که 3/2آرا مساوی 14و اکثریت ساده مساوی 12رای می­باشد.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 17/8/98آبان ماه*

 1. دستور جلسه با تغییرات پیشنهادی تایید شد . ( 22 موافق )
 2. تنخواه علی البدل نماینده به مبلغ 000/500/1 ریال تایید شد .  ( 22 موافق )
 3. تفویض اختیار به نماینده به همراه مسئولین اداری جهت درخواستهای فوریتی که از خدمات جهانی ارسال می شود و محدودیت زمانی دارد . ( 17 موافق ) ( 4 مخالف ) ( 1 ممتنع )
 4. تایید متن ترجمه شده مربوط به صفحه وبسایت خدمات جهانی  (موافق 22)
 5. کمیته خدماتی نارانان وناراتین منطقه ایران تصمیم گرفت نماینده ای برای شرکت در کنفرانس خدمات جهانی اعزام نماید.(موافق22)
 6. خانم علی البدل نماینده جهت شرکت در کنفرانس خدمات جهانی به عنوان نماینده (وکیل ) انتخاب شدند. ( موافق 22)
 7. فراخوان درخواست کمک هزینه اعزام نماینده منطقه به کنفرانس خدمات جهانی ( بعد از مشخص شدن شرایط )

( موافق 19 ) ( ممتنع 2 ) ( یک نماینده از روند رای گیری خارج شد )

 1. خزانه دار به همراه دو نفر از اعضا ی اداری حساب جدید جهت واریزی هزینه اعزام نماینده افتتاح کنند . ( بعد از مشخص شدن شرایط ) ( 22 موافق )
 2. کمیته موقت جهت توزیع نشریات دو دوره تشکیل شود . ( موافق 20 ) ( مخالف 1 ) ( ممتنع 1 )
 • خانم علی البدل گیلان(فرزانه) جهت توزیع نشریات برای دو دوره انتخاب شدند . ( موافق 21 )
 • خانم نایب گرداننده جهت انبار گردانی از تهران خود بازو نبرد.(موافق22)
 1. هدیه های اهدایی از دفتر خدمات جهانی در دفتر مرکزی باقی بماند و در همایش ها ی منطقه به فروش برسد .

( موافق 19 ) (ممتنع1)  (یک نفر از اتاق خارج شد )

 • در صورت نیاز پس از پایان سود نشریات برای ثبت از سرمایه نشریات برداشت شود . ( موافق 21 ) ( مخالف 1 )
 • برای برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه از سود نشریات برداشت نشود . ( ( موافق 22 )
 • استثنا دوره سه ماهه برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه رعایت نشود و جلسه روز قبل از مجمع برگزار شود .

( موافق  21  )  ( مخالف 1 )

 • گوشی خدماتی اطلاع رسانی در اختیار خانم مدیر عامل قرار گیرد و در صورت لزوم دعوت و مراجعه به ارگانی به کادر اداری ارجاع می دهند تا با مشورت و همفکری تصمیم نهایی گرفته شود . ( موافق 22 )
 1. وظایف هیات نظارت جزء شرح وظایف مسئولین اداری قرار گرفت .(موافق18) ( مخالف2) (ممتنع1)
 • اعضای هیات نظارت در صورت نیاز از اعضای کمیته خدماتی منطقه (کمیته های فرعی ، نمایندگان وعلی البدل نمایندگان ) درخواست کمک کنند . ( مو افق 18 ) ( مخالف 2 ) ( ممتنع 1 )

توجه: نمایندگان عزیز پیشنهادات کتبی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف می­شود و در صورت جلسه قید نمی­گردد.

اصلاحیه فرمت برگزاری جلسات اداری

فرمت برگزاری جلسات اداری موجود در پاکت خواندنی  های گروه نیاز به اصلاح دارد

لطفا جمله گزارش مجمع را حذف نمایید این جمله فقط یک  اشتباه تایپی می باشد.

اطلاعیه ها

 1. اطلاعیه درمورد گزارشهای دریافتی از نمایندگان استان ها

با توجه به کارگاه های برگزارشده وتوضیحات مکرر جهت رعایت سنتها و مفاهیم(مفهوم11)از جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه تمامی گزارشهای دریافتی عینا در صورت جلسه قید میشود وهیچ گونه تماس و ویرایش وجابه جایی انجام نمی گردد(موفقیت ها،درخواست ها،پیشنهادات)سوالات مطرح شده چه از خدمتگزاران وچه عمومی تا مرجع مشخصی برای پاسخ گویی نداشته باشد در گزارش قید نمی گردد.

2.از کلیه نمایندگان عزیز درخواست میشود تمامی فعالیتهای اطلاع رسانی استان خود را جمع آوری کرده وجهت ارائه به کنفرانس 2020خدمات جهانی تا تاریخ20/9/98به منشی منطقه ارسال نمایید.

 

فراخوان ها  1-مسئول کمیته اطلاع­رسانی         2-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت         3-مسئول کمیته خبرنامه 4-منشی       5-مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات             6-گرداننده       7-کمیته کارگاه   8-کمیته چاپ وتوزیع نشریات      9-کمیته ترجمه          10-ناظر ناراتین

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه26/10/98 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

***************************************** *****************

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

*******************************************************

شماره حساب نشریات کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره888412038

به نام های نرگس اتراچالی ، حسین احمدی زاده ، ساراکارگر حیدری

 

(اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه

16و17/8/98

شماره خدماتی جلسه هماهنگی پاسخ به سوالات

27/05/98

گرداننده 9-17و9-16 09196217736 21:35-23:55
نایب گرداننده 9-17و9-16 09196217739 21:30-23:55
مدیر عامل 9-17و9 -16 09129353662 21:30-23:55
منشی 9-17و9-16 09196217734 21:30-22:55
نماینده 9-17و9-16 09196217738 21:30-23:55
علی البدل نماینده -9-16
خزانه دار 9- 17و9-16 09196217740 21:40-23:55
کمیته آدرس ووبسایت 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 9-17و9-16 09140121243 غ
کمیته ترجمه 9:25-17و9-16 09198987545 21:30-23:55
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه غ 09197319605 غ
کمیته ناراتین 9:10-16:17و

10:45-16

09915385447 21:30-23:55
کمیته چاپ وتوزیع نشریات      – 09196217735

اطلاعات نمایندگان 17و18/5/98

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
      ورود-خروج       ورود-خروج  
آذربایجان شرقی 9:30-17و9-16   09149145233

 

آذربایجان غربی 9-17و9-16          – 09143880129
اردبیل             غ            غ 09144541123

09371396989

اصفهان 9-17و9-16 9-17و9-16 09162926131

09139728507

البرز 9-17و9-16             – 09307990367

 

بوشهر غ             – 09177713397
تهران 9-17و9-16 9-17و9-16 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری 9-17و9-16                 – 09137713914
خراسان شمالی ورضوی 9-17و9-16 9-17و9-16 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 9-17و9-15:20 09151636371
خوزستان غ و9:25-16 9-17 و9-16 09302802128

09017760757

زنجان 9-17و9-16 9-17و9-16 09199971688

09197494741

سمنان 9-17و9-16 9-17و9-16 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان              غ           غ 09157221952

09151901385

قزوین 9-17و9-16             – 09379433915
قم 9-17و9:25-16      – 09369124185
کرمان غ 9-17و9-16 09120340910

09907314036

کرمانشاه 9-17و9-16             – 09180563720
کیش           غ              – 09169333799
کردستان 9:20-17و9-16               – 09190301440
گلستان 9-17و9-16 9-17و9-16 09111805241

09112702957

گیلان غ 9-17و9-16 09038969108

09019110499

لرستان غ         – 09160181296
مرکزی 9-17و9-16 9:35-17و9-16 09012512932
مازندران 9-17و9:15-16 10:20-17و9-16 09114153835

09118218865

همدان 9-17و9-16 9-17و9-16 09186094907

09378007208

یزد 9-17و9-16           – 09331637298

 

 

 ((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین ایران))

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 6/96 8/98 1 نایب گرداننده 10/97 11/99 1
منشی 12/96 2/99 1 تدارکات 12/97 2/99 1
خزانه دار 8/98 8/1400 2 نماینده منطقه 8/96 8/99 1
کمیته ترجمه 8/96 8/98 1 کمیته چاپ وتوزیع نشریات
کمیته کارگاه 6/96 8/98 1 کمیته ناراتین 8/97 8/99 1
مدیرعامل 8/97 8/99 1 علی البدل نماینده 8/98 1401 1
کمیته خبرنامه کمیته آدرس و وب سایت
اطلاع رسان کمیته گردآوری وطراحی نشریات

 

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی  منطقه ایران:

آدرس وب سایت:www.khmir.ir

سامانه پیامکی:500010003050912             تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقهiran-rsc@yahoo.com

آدرس وب سایت نارانان ایرانwww.khmir.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانانwww.nar- anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریاتnashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی خبرنامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانیetshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتینnarateen.shora@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران   nsoiransc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشیnar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمهtranslate-nar@yahoo.com

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

گزارش 77 کمیته خدماتی منطقه ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟