صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش85

  به نام خدا

 

گزارش شماره:85

    تاریخ:15/08/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

            هشتمین جلسه در فضای مجازی

 

جلسه روز پنج­شنبه 15/08/99 ساعت15

با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد.
طبق حضور وغیاب در ابتدای جلسه 17 نماینده حاضر؛

یک نماینده حق رای نداشته نمایندگان داری حق رای16نماینده :3/2آرامساوی با11اکثریت ساده 9میباشد

ودر ادامه تعداد نمایندگان 19نماینده شد که 18نماینده دارای حق رای بودند 3/2آرامساوی با12اکثریت ساده 10میباشد.

 

گزارش نمایندگان

بوشهر         نماینده :شکوفه (موقت)         علی البدل:خاتون(موقت)

موفقیتها

1-برگزاری سه گروه در وات ساپ ویک گروه در فری کنفرانس

2-برگزاری کارگاه با دو موضوع:چگونگی حمایت سنت هفت در فضای مجازی

3-مشکلات فضای مجازی وگرفتن خدمت در فضای مجازی

درخواست ها

کمیته کارگاه منطقه برای انتخاب سخنران و دعوت با ما همکاری کنند.

———————————————————————————————–

تهران             نماینده :مریم                 علی البدل: آذر

درخواست ها

1-منطقه ایران با منطقه جنوب در خصوص یکسان شدن قیمت نشریات هماهنگی لازم را انجام دهند.

2-مسئول نشریات: در گزارش نشریات ریز هزینه ها درج گردد وگزارش انبار گردانی کامل تر ارائه گردد.

3- مسئول خرانه: در گزارش خزانه دار درج شود که مبلغ پرداخت شده به خدمتگزاربرای چه مدت میباشد(مربوط به چه دوره ای میباشد)

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد : جلسه ی منطقه در فری کنفرانس برگزار گردد. 

 

 

خوزستان     نماینده :—                    علی البدل :ماریا

واریزی به خزانه: 2000000ریال

موفقیتها

1-افزایش سقف نشریات

———————————————————————————————-

کرمان               نماینده:نسترن                 علی البدل: سکینه

واریزی به خزانه:1000000ریال

موفقیت‌ها

1-برگزاری کارگاه هر ماه در کرمان

2-برگزاری کمیته خدماتی استان هر ماه

درخواست ها

درخواست اعلام جانشین برای نماینده وعلی البدل در صورت نبودن در جلسه کمیته خدماتی منطقه

————————————————————————————————-

کرمانشاه            نماینده:میترا

واریزی به خزانه منطقه: 15000000 ریال

گیلان                 نماینده:افسانه

واریزی به خزانه:10000000ریال

موفقیتها

1-برگزاری جلسه کمیته خدماتی استان در اسکایپ

2-برگزاری کارگاه آموزشی در فری کنفرانس

3-حمایت سبد هفتم

4-راه اندازی اولین جلسه بهبودی در فری کنفرانس

5-گرفتن خدمتها توسط اعضاء

درخواست ها

1-برگزاری کارگاه آموزشی در مورد خدمت گرفتن در شرایط کنونی و خدمتگزار متعهد بودن

2-برگزاری کارگاههایی که می توانند در شرایط کنونی به اعضاءکمک کند

مثل:مرور سنتها، حفظ اتحاد وهمدلی با رعایت اصول روحانی سنتها ومفاهیم،عضو موثر در نارانان

مشکلات

1-همکاری نکردن اعضاء برای برگزار کردن جلسات بهبودی در اسکایپ یا فری کنفرانس

2-ریزش خدمتگزار ونگرفتن خدمات

مرکزی        نماینده:سیما             علی البدل:عزت

واریزی به خزانه:14000000ریال

مشکلات

1-به دلیل نداشتن گوشی مناسب خدمتگزاران جلسه کمیته خدماتی استان برگزارنشد.

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 15آبان ماه 99*

1-تایید دستور جلسه با تغییرات پیشنهادی(10موافق)

2-خانم میترا از کرمانشاه برای کمیته موقت کارگاه برای یک دوره انتخاب شدند(11موافق،1مخالف،2ممتنع)

3-تنخواه کمیته کارگاه موقت به مبلغ 1000000ریال(17موافق)

4-تفیض اختیار به تیم گردانندگی جهت تعیین روزگارکاه(17موافق)

5-تغییر دستور جلسه (15موافق،1مخالف)

6-یک ربع به تایم جلسه اضافه شد(17موافق)

(تعدادی از نمایندگان در بعضی رای گیریها شرکت نکردند)

معوقه ها

  • تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند .
  • بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها
  • طراحی وآماده کردن کارت آدرسها توسط کمیته نشریات ویا کمیته آدرسها

پیشنهادات تایید شده جهت بررسی

1-اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی

بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(پیشنهاد دهنده: تهران،تایید کننده: البرز(

توجه داشته باشید که در این حالت هر فرد میتواند برای خود نشریه خریداری کند وقابل کپی کردن وانتقال نمی‌باشد.

2-پیشنهاد دارد که در جلسه آنلاین شورای منطقه یک زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانهای کشور در نظر

گرفته شود. به منظور شنیده شدن صدای تمام نمایندگان که فقط جلسه با صحبت چند نفر خاص خسته کننده نباشد.

(پیشنهاد دهنده : کرمان، تایید کننده:خوزستان(

3-زمان برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه  از سه به شش ساعت افزایش یابد

به یکی ار این دو شکل :1-دو روزه سه ساعت 2-سه ساعت صبح وسه ساعت عصر(پیشنهاد دهنده:تهران،تایید کننده مازندران)

4-یک کمیته موقت مجازی تشکیل گردد(پیشنهاد دهنده گرداننده،تایید کننده مرکزی)

5-یک جلسه فوق العاده تشکیل شود وتمام وقت برای مسایل هیئت مدیره باشد(پیشنهاد دهنده گلستان ،تایید کننده اصفهان)

اصلاحیه گزارش 84

درصورت جلسه شماره84گزارش استان گیلان جا افتاده است که در این شماره به صورت کامل به همراه گزارش شماره85آمده است .

 

اطلاعیه ها

1-به دلیل درخواست نمایندگان وبا توجه به اطلاعیه های قبلی

در مورد دریافت گزارش از استانها گزارش استانها تنها درهمان روزبرگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه از ساعت 8صبح تا 20شب دریافت خواهد شد

ودر غیر اینصورت گزارشی دریافت نمیشود.

توجه پیشنهادات وگزارشی های قابل قبول هستند که فقط به خط خدماتی منشی

ودر وات ساپ ارسال شده باشند(09196217734)(پیشنهادات ده روز قبل از جلسه منطقه به شکل ورد وپی دی اف )

2-برگزاری کارگاه متمرکزدر فضای مجازی با موضوع حفظ اتحاد وکمک به خانواده در حال عذاب در شرایط کنونی

در تاریخ 06/09/99ازساعت17الی20درنرم افزار فری کنفرانس

https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop99

 

 

پاسخ به سوالات

استان بوشهر

کمیته آدرس و وبسایت1-با توجه به گزارش اول خدمات جهانی که بعد از تعطیلی جلسات برنامه فری کنفرانس و اسکایپ رو پیشنهاد دادند.

وحق انتخاب ورای گیری این دو برنامه را به گروهها دادند اما بعد از مدتی در آدرسها از طریق واتساپ گروههای متعددی جلسات خود را به ثبت رسانیدند (نقص سنت4) و

این امر به ثبت رسیدن جلساتی که از طریق واتساپ گروههای خود را ادامه دادند

با توجه به اینکه اصل روحانی گمنامی در این جلسات رعایت نمیشودباعث تنش و دوگانگی بین اعضاایجاد شود.

چرا طبق کتاب ساختار خدمات محلی صفحه 26قسمت استقلال گروهها مسئول آدرسها از تفیض اختیار خود استفاده نکرد؟

#پاسخ:در گزارشات نشست نماینده با مسئول دفتر خدمات جهانی در ماه آوریل اشاره به نرم افزارخاصی نشده ویا نرم افزاری رد نشده ویا تایید نشده است

وحتی در سوال سوم پاسخ به سوالات منطقه ایران از طرف دفتر خدمات جهانی در نشست که در تاریخ 22آوریل گزارش متن انگلیسی وفارسی آن نیز آمده در مورد واتساپ نیز سوال پرسیده شده وجواب دادند پس همچین موردی را لطفا بفرمایید درکدام گزارش کدام نشست گفته شده است(پاسخ سوال سوم : اپلیکیشن هایی که با آنها میتوان جلسات مجازی برگزار کرد بسیار است.پرسه تصمیم گیری برای هرگروه با جلسات عادی فرقی نمیکند.

وجدان گروه،خدمت برای اعضای که میزبان جلسه هستند،فرمت جلسات وهمچنین تصمیم گیری درباره تعداد اعضای شرکت کننده .

همه اینها با پرسه تصمیم گیری برای جلسات عادی فرق نمیکندبراساس تجربه میتوانم بگویم که هریک از این اپلیکیشن ها از جمله وات ساپ،تلگرام،اسکایپ وباقی محدودیتهای خودشان را دارند و مسایل زیادی در هنگام استفاده ازآنها باید در نظر گرفته شود)

در صفحه 26کتاب راهنمای خدمات محلی نوشته شده “کمیته خدماتی منطقه،اختیار بستن یک گروه را بخاطر این که روش به کارگیری برنامه نارانان آن گروه را تایید نمیکند ندارد.اما در صورتی که گروهی اصول سنتهای نارانان را نقض میکند در حیطه اختیارات آنها ست که اطلاعات آن گروه از لیست جلسات وب سایت پاک شود”چیزی از تفویض اختیار کمیته آدرسها و وب سایت نوشته نشده وکاملا دقیق نوشته شده کمیته خدماتی منطقه نه کمیته فرعی مثل کمیته وب سایت،یک کمیته فرعی تفویض اختیار ندارد.آدرسهای گروه هر استان توسط مسئول آدرسهای آن استان آورده میشود ودر واقع به این معنی است که توسط آن استان تایید شده است.

در این خصوص در اساسنامه کمیته وب سایت نیز همچین چیزی گفته نشده است و کمیته آدرسها و وب سایت طبق شرح وظایف خود در اساسنامه این کمیته آمده است عمل میکند.

استان خوزستان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات2-کتاب قدم های ناراتین چه زمانی به چاپ میرسد اعضای ناراتین نیاز به این نشریه دارند؟

#پاسخ:هنوز کتاب قدم ناراتین به دست ما نرسیده است. در صورت دریافت حتما اقدامات لازم انجام خواهد شد و گروهها را در جریان قرارخواهیم داد.

استان گیلان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات3-آیا خبر موثق در مورد زمان تقریبی چاپ نشریات جدید میتوانید به گروهها بدهید؟چه نشریاتی در دست چاپ است وچقدر زمان می برد تا به دست گروهها برسد؟

#پاسخ: پی دی اف 11جلد از نشریات برای چاپ ارسال شده است به محض ارسال قیمت ها وتایید قرارداد خبر درست زمان رسیدن نشریات به نمایندگان اطلاع داده میشود( نامه سرگشاده، چطور با استرس کنار بیایم،31روز در نارانان،حد ومرزها،خدمات محلی،کتابچه آبی،بایدها ونباید،راهنماشدن،کمک کردن،برای اعضای نوجوان نگران،تحت تاثیر عزیزبیمار)

هیئت مدیره4- در گزارش قبلیشون گزارش مدیرعامل مربوط به گزارش 84دومین بند از آخر (ویرایش اولیه)اساسنامه در تاریخ 4/7/99با کمک اعضاهیئت موسس نمایندگان توضیح کتبی خواستن که این چیه؟

#پاسخ: از آنجایی که در سامانه ی وزارت کشور باید اساسنامه نارانان پیوست میگردید با کمک اعضاءهئیت موسس وهئیت مدیره اساسنامه قبلی نارانان را مطالعه و طبق شرایط حاضر ویرایش گردید وسپس در سامانه وزارت کشور درج گردید.

کمیته موقت مجمع5- لطف کنید بفرمایید چه تصمیمی برای پولهای مهمانان مجمع گرفته اید؟

#پاسخ:

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه 4-کمیته ترجمه 5 -ناظر ناراتین 6 -نماینده منطقه 7 -مدیر عامل 8 -کمیته ناراتین

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ20/09/99   روز پنج شنبه ساعت 15الی 18 در فضای مجازی برگزار خواهد شد. 

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه    15/08/99 شماره خدماتی
گرداننده 15-18:15 09196217736
نایب گرداننده 15-18:15 09196217739
مدیر عامل 15-18:15 09129353662
منشی 15-18:15 09196217734
نماینده 15-18:15 09196217738
علی البدل نماینده 15-18:15 09925636747
خزانه دار 15-18:15 09196217740
کمیته آدرس ووبسایت 15-18:15 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 15-18:15 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 15-18:15 09140121243
کمیته ترجمه موقت 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه (موقت) 17:30-18:15 09188369638
کمیته ناراتین 15-18:15 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 15-18:15 09196217735
کمیته موقت مجمع غ  

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران))

 

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 10/98 11/1400 2 نایب گرداننده 10/97 11/99 1
منشی 12/98 11/1400 2 تدارکات 12/97 2/99 1
خزانه دار 8/98 8/1400 2 نماینده منطقه 8/96 8/99 1
کمیته ترجمه کمیته چاپ وتوزیع نشریات 10/98 11/1400 1
کمیته کارگاه کمیته ناراتین 8/97 8/99 1
مدیرعامل 8/97 8/99 1 علی البدل نماینده 8/98 8/1400 1
کمیته خبرنامه کمیته آدرس‌ها و وب‌سایت 10/98 11/1400 1
کمیته اطلاع‌رسانی 10/98 11/1400 1 کمیته گردآوری وطراحی نشریات

اطلاعات نمایندگان 15/08/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
  ورود-خروج ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ   09149145233
آذربایجان غربی غ 09143880129
اردبیل غ غ 09144541123

09371396989

اصفهان 15:15-18:15 15-17:50 09162926131

09139728507

البرز 15-18:15 15-18:15 09307990367

09382993795

بوشهر 15-18:15 15-18:15 09177761302
تهران 15-18:15 15-18:15 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ 09137713914
خراسان شمالی ورضوی 15-16:40 15:37-18:15 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 15:45-18:15 09151636371
خوزستان 15-18:15 09017760757
زنجان غ 16:40-17:30 09199971688

09197494741

سمنان 15-18:15 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان غ غ 09304096868

09365295525

قزوین 15:44-18:15 09379433915
قم 15-18:15 15-16:40 09369124185

09196630416

کرمان 17:30-18:15 غ 09120340910

09907314036

کرمانشاه 15-18:15 09186834350
کیش 15-18:15 09169333799
کردستان 15-18:15 15-18:15 09186567858

09181701031

گلستان 15-18:15 غ 09111805241

09112702957

گیلان 15-18:15 غ 09038969108
لرستان غ 09160181296
مرکزی 15-18:15 15-18:15 09012512932

09302913053

مازندران 15-18:15 09118218865
همدان غ غ 09358551581

09378007208

یزد غ 09331637298

 

 

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟