صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش84

 به نام خدا

گزارش شماره:84

    تاریخ:24/07/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

                هفتمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 24/07/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد، 12سنت، 12مفهوم خواند شد.
طبق حضور وغیاب 19 نماینده حاضر؛ 3/2آرا مساوی با 12 اکثریت ساده10 می‌باشد.

گزارش نمایندگان

 

خوزستان     نماینده :—                    علی البدل :ماریا

درخواست ها

واریزی به خزانه: 3,000,000 ریال

موفقیتها

1-حمایت از خزانه استان توسط اعضاء وگروههای مجازی

2- 14جلسه مجازی و 2جلسه حضوری در استان فعالیت میکنند جمعا

———————————————————————————————-

کرمان               نماینده:نسترن                 علی البدل: سکینه

موفقیت‌ها

 • ملحق شدن شهرستان منوجان به ناحیه کرمان
 • برگزارشدن کارگاه در استان کرمان هر ماه و موضوع جلسه برای ناراتین پسران

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:اعلام زمان تمام شدن خدمت خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه و دادن گزارش فراخوان جای خدمتگزاران

جدید

———————————————————————————————–

کرمانشاه            نماینده:میترا

واریزی به خزانه منطقه: 10,000,000 ریال

موفقیت ها

 • برگزاری کارگاه مجازی در تاریخ 10 / 4 / 99 با دو موضوع: تمرکز بربهبودی در دنیای مجازی و پذیرش شرایط کنونی وموضوع دوم:تاثیر مفهوم هشت در عملکرد وپیشبرد اهداف نارانان در شرایط حاضر
 • برگزاری کارگاه مجازی در تاریخ 18 / 6 / 99 با دو موضوع :چگونگی اطلاع رسانی در شرایط اکنون وجذب تازه‌واردین در شرایط حاضر موضوع دوم: سنت هفت
 • ارتقا سطح خرید نشریات استان به مبلغ 30,000,000 ریال

درخواست ها

 1. برگزاری جلسات دوازده سنت ودوازده مفهوم توسط اعضای محترم خدمتگزاران منطقه در فضای مجازی و استفاده بهینه بردن از این شرایط خاص
 2. برگزاری جلسات کمیته خدماتی منطقه در فضای فری‌کنفرانس چون تسلط میزبان وگرداننده بیشتر برسکوت

وهماهنگی هست.

مشکلات

 • تعدادنفرات شرکت کننده در جلسات مجازی چه در وات‌ساپ و چه فری‌کنفرانس خیلی کمتر از اعضای ثابت و تازه‌واردین هست که جلسه حضوری شرکت داشتن وقطع شدن ارتباط خیلی از اعضاءنارانان استان با یک‌دیگر و ریزش اعضاء
 • از 16 گروه فعال استان قبل از بیماری کرونا اکنون در حال حاضر 3 گروه در فری کنفرانس و 2گروه در وات‌ساپ فعال هستند.
 • به اتمام رسیدن دوره‌ای خدمتگزاران کمیته خدماتی استان که بعضی از خدمتگزاران دو دوره علاوه بر این مدت شرایط کنونی عشق دادن و الان خدمتگزار کاندید نداریم.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:برگزاری هر هفته یا دو هفته یکبار یکی از سنتها و یکی از مفاهیم توسط خدمتگزاران منطقه که تمایل به

کارکرد با اعضاءدارند

هدف:یک دست شدن اطلاعات اعضاءنارانان ایران و صرفه جویی در وقت وانرژی و منابع مالی (به دلیل بودن در فضای‌مجازی(

———————————————————————————————————-

مازندران                    نماینده:—-                     علی البدل: محبوبه

پیشنهادات به منطقه:

پیشنهاد: وسایل مجمع که انبار است مرجوع داده شود به همان جایی که خریداری شده .

هدف: از خرابی و فاسد شدن جلوگیری شود هزینه نارانان به هدر نرود.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 24مهرماه 99*

 1. تایید دستور جلسه (17 موافق(
 2. خانم نسترن از کرمان برای کمیته کارگاه موقت برای یک دوره انتخاب شدند.( 11 موافق، 1 ممتنع)، (6نفر در روند رای‌گیری شرکت نکردن(
 3. تنخواه کمیته کارگاه موقت به مبلغ 1,000,000 ریال ( 19 موافق(
 4. تفویض اختیار به تیم گردانندگی جهت تعیین روز کارگاه متمرکز کمیته خدماتی منطقه(19 موافق(
 5. تصمیم گیری در مورد برگزاری مجمع به بعد از اطلاع در مورد برگزاری کنفرانس و ارائه پیشنهادات جدید موکول

شد( 19 موافق(.

معوقه ها

 • تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند .
 • بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها
 • طراحی وآماده کردن کارت آدرسها توسط کمیته نشریات ویا کمیته آدرسها

پیشنهادات تایید شده جهت بررسی

 • اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی

بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(پیشنهاد دهنده: تهران،تایید کننده: البرز(

توجه داشته باشید که در این حالت هر فرد میتواند برای خود نشریه خریداری کند وقابل کپی کردن وانتقال نمی‌باشد.

 • پیشنهاد دارد که در جلسه آنلاین شورای منطقه یک زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانهای کشور در نظر

گرفته شود. به منظور شنیده شدن صدای تمام نمایندگان که فقط جلسه با صحبت چند نفر خاص خسته کننده نباشد. (پیشنهاد دهنده : کرمان، تایید کننده:خوزستان(

اطلاعیه

برگزاری کارگاه متمرکز در فضای مجازی با موضوع کارکرد راهنما ورهجو در تاریخ 08 / 08 / 99 از ساعت 18 الی 20 در نرم افزار فری‌کنفرانس https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop

 

پاسخ به سوالات

استان کرمان

 • کمیته چاپ و توزیع نشریات: چرا نشریات کامل نیست؟
 • کمیته چاپ وتوزیع نشریات : دلیل این کم کاری چیست؟

#جواب هر دو سوال شما یکی‌است؛ متاسفانه چاپ‌خانه که ما صحبتکردیم قبول نمیکردند بدون مجوز ارشاد برای ما کتاب چاپ کنند، بعد از تحقیق توانستیم توسط یکی از دوستان در تهران هماهنگ کنیم که بدون مجوز نشریات ما چاپ شود

استان مازندران

 • هیئت مدیره: برای منحل شدن هیئت مدیره قبل و هیئت مدیره جدید با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط کنونی

جامعه آیا ارگانها پذیرای حضوری هستن؟

# پاسخ: نیازی به حضور در ارگانها برای اعلام انصراف هیئت مدیره قبل نمی باشد کافی است فرم مربوطه که قبلا برای

دوستان اعلام شده بود تکمیل وامضاء گردد و از طریق وات ساپ یا هر روش دیگری برای ارائه ارسال شود.

 • کمیته موقت مجمع : باوجود اینکه کمیته ی موقت مجمع در گزارش اعلام کردند که مشخص نیست برگزاری مجمع

چه زمانی است واعلام کردند تعدادی وسایل مثل چای ،بیسکویت ،قند در کارتن انبار نگه داری شده آیا زمانی که بخواهد مجمع تشکیل شود این وسایل در انبار فاسد و خراب نمیشود؟

#پاسخ:

 • تیم گردانندگی :تشکیل کمیته موقت ثبت و اینکه هیئت مدیره منحل شود لطفا شفاف سازی شود؟

#پاسخ: این پیشنهاد از طرف تیم گردانندگی نبوده است.

 • تیم گردانندگی : در مورد نحوه رای گیری در جلسات مجازی و برگزاری جلسات اداری گروه‌ها لطفا تجربه دهید؟

#پاسخ: این مسئله در دستورکار ماه آینده قرار میگیرد تا همه اعضای کمیته خدماتی تجربه دهند.

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه 4-کمیته ترجمه 5 -ناظر ناراتین 6 -نماینده منطقه 7 -مدیر عامل 8 -کمیته ناراتین

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 15/08/99   روز پنج شنبه ساعت 15الی 18 در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

اعضای محترم انجمن خانواده معتادان منطقه ایران با توجه به گسترش فعالیت گروه‌ها در جلسات مجازی لازم می دانیم نکاتی چند از اصول انجمن را یادآوری بفرماییم:

همانطور که در صفحه 4 کتاب راهنمای خدمات محلی بخش ثبت گروه آمده است هرگاه دونفر با درد مشترک بیماری اعتیاد به گردهم جمع شوند گروه تشکیل می شود و اولین راه برای راه اندازی پیدا کردن مکان است در شرایط کنونی در فضای مجازی انتخاب نرم افزار مورد نظر به همان منظور پیدا کردن مکان می باشد.

ما دو نوع نرم افزار به جهت فعالیت در فضای مجازی داریم یک سری نرم افزارها پیام رسان نامیده میشوند (مانند تلگرام و وات‌‌ساپ) و یک سری دیگر نرم افزارهای تماس آنلاین(مانند فری‌کنفرانس، اسکایپ، زوم، گوگل میت و…), طی چندین ماه گذشته به این تجربه رسیده ایم که در زمینه فعالیت گروه‌های انجمن ما استفاده از نرم افزارهای تماس آنلاین امنیت جلسات ما را بهتر نگه می دارد و مشکلات اعضا در خصوص گمنامی و روند عادی اجرای فرمت جلسات آمده در کتاب راهنمای خدمات محلی آسان بوده است.

طبق کتاب راهنمای خدمات محلی بخش ثبت گروه بعد از راه اندازی گروه، گروه باید با ساختار(ناحیه/استان/منطقه) ارتباط برقرار کند یعنی نماینده باید به ساختار(استان/منطقه) اطلاع بدهد تا ساختار آن گروه را جز لیست آدرس جلسات خود بیاورد.درست‌ترین کار این است که حتی اگر جلسات استان شما هم برگزار نشد شما به مسئول آدرسهای استان خود حتما اطلاع دهیدکه گروه شما در حال فعالیت است و منطقه مشخصات گروه شما را در سایت ثبت می‌کند.

چیزی که سنت‌ها به ما یادآوری می‌کند این است که ما سازمان،ارگان و فعالیت خارج از انجمن را تایید یا رد و تکذیب نمی‌کنیم اما تنها جلساتی را مورد تایید قرار میدهیم که در سایت ما اطلاع رسانی شود؛ مابقی به ما ارتباطی ندارد چه نوع فعالیتی دارند وتنها راه ارتباطی و اطلاع رسانی انجمن و منطقه ما سایت ما به آدرس www.khmir.ir   است که سالانه هزینه بسیاری برای حفظ و نگهداری و بروزبودن اطلاعات آن می‌شود؛ بهتر است از طریق سایت پیگیر لینک جلسات مجازی باشیم تا از درستی آن مطمئن باشیم.

گاهی در گروه‌هایی لینک انجمن‌های دیگر اطلاع‌رسانی می‌شود بهتر است به منشی‌های گروه یادآور شویم که دقت داشته باشند لینک‌های غیر انجمن در گروه‌ اطلاع رسانی نشود.

منشی باید دقت داشته باشد در نرم افزار اسکایپ یا فری‌کنفرانس به عنوان میزبان بهتر است یک ایمیل و اکانت مخصوص گروه باشد و یک اکانت شخصی برای خود داشته باشد که مبادا سهوا با اسم گروه  و لوگو انجمن در گروهی دیگر شرکت کرده و مشارکت کندکه این کار به اسم نارانان خواهد شد نه افراد!

همه ما اعضا در حفظ و احیا انجمن نارانان طبق قدم دوازده مسئول هستیم.

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه    24/07/99 شماره خدماتی
گرداننده 15-18 09196217736
نایب گرداننده 15-18 09196217739
مدیر عامل 15-18 09129353662
منشی 15-18 09196217734
نماینده 15-18 09196217738
علی البدل نماینده 15-18 09925636747
خزانه دار 15-18 09196217740
کمیته آدرس ووبسایت 15-18 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 15-18 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 15-18 09140121243
کمیته ترجمه موقت 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه (موقت) 15-18 09197319605
کمیته ناراتین 15-18 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 15-18 09196217735
کمیته موقت مجمع غایب  
خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 10/98 11/1400 2 نایب گرداننده 10/97 11/99 1
منشی 12/98 11/1400 2 تدارکات 12/97 2/99 1
خزانه دار 8/98 8/1400 2 نماینده منطقه 8/96 8/99 1
کمیته ترجمه کمیته چاپ وتوزیع نشریات 10/98 11/1400 1
کمیته کارگاه کمیته ناراتین 8/97 8/99 1
مدیرعامل 8/97 8/99 1 علی البدل نماینده 8/98 8/1400 1
کمیته خبرنامه کمیته آدرس‌ها و وب‌سایت 10/98 11/1400 1
کمیته اطلاع‌رسانی 10/98 11/1400 1 کمیته گردآوری وطراحی نشریات

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران))

 

اطلاعات نمایندگان 24/07/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
  ورود-خروج ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ   09149145233
آذربایجان غربی 15-18 09143880129
اردبیل 15-18 غ 09144541123

09371396989

اصفهان 15-18 15-18 09162926131

09139728507

البرز غ 15-18 09307990367

09382993795

بوشهر 15-18 15-18 09177761302
تهران 15-18 15-18 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ 09137713914
خراسان شمالی ورضوی غ 15-18 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 15-18 09151636371
خوزستان 15-18 09302802128

09017760757

زنجان 15-18 غ 09199971688

09197494741

سمنان 15-18 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان غ غ 09157221952

09151901385

قزوین 15-18 09379433915
قم غ 16:38-18 09369124185
کرمان 15-18 15-18 09120340910

09907314036

کرمانشاه 15-18 09186834350
کیش غ 09169333799
کردستان غ غ 09186567858

09181701031

گلستان غ 15-18 09111805241

09112702957

گیلان 15-18 غ 09038969108

09019110499

لرستان غ 09160181296
مرکزی غ 17:6-18 09012512932

09302913053

مازندران 15-18 09114153835

09118218865

همدان غ غ 09358551581

09378007208

یزد غ 09331637298

 

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟