گزارش صورتجلسه 94 منطقه یک ایران

به نام خدا     

تاریخ:21/11/1400      

 گزارش:94

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران

هجدهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه21/11/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 5 ،مفهوم 5و21بهمن کتاب سش آغاز شد.

طبق حضور وغیاب22 نماینده در جلسه حضور داشتند. که 3/2 آرا مساوی 15 رای واکثریت ساده مساوی 12 رای می باشد .

دستورجلسه

**گزارش نمایندگان

**انتخابات

**رسیدگی به درخواست خدمتگزاران

**رسیدگی به پیشنهادات معوقه

**پیشنهادات جدید

*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

1-دستور جلسه در قسمت پیشنهادات معوقه با جابه جایی بند 14،4،8،16تایید شد(اتفاق آرا)

2-تایید صورت جلسه قبل(اتفاق آرا)

3-خانم مریم از خراسان به عنوان کمیته اطلاع رسانی انتخاب شدند (دوره دوم)(19موافق،1مخالف)

4-ادامه روند انتخابات (21موافق،1مخالف)

5-خانم لیلا از تهران به عنوان خزانه دار انتخاب شدند(15موافق،1مخالف)

6-خانم محبوبه از مازندران به عنوان کمیته کارگاه انتخاب شدند(18موافق،3مخالف)

7-آقا حمید از االبرز به عنوان گرداننده انتخاب شدند(16موافق،2مخالف)

8-ادامه جلسه با تغییر دستور جلسه  در قسمت رسیدگی به درخواست خدمتگزاران بعد از الویت بندی پیشنهادات معوقه (اتفاق آرا)

9- پیشنهاد به خدمات جهانی مبنی براضافه شدن یک بند جدید به قرارداد تشکیل یک کمیته مشترک بین مناطق ایران جهت انجام دادن مسئولیت  چاپ نشریات  (16موافق)

10-تشکیل کارگروه جهت بررسی پیشنهاد (در مورد شکل گیری NSO، با توجه به داشتن دو منطقه در ایران و اختلاف قیمت در چاپ و فروش نشریات و ترجمه، که خلاف سنت یک ما می باشد، جهت اتحاد و یکپارچگی تمامی گروه ها کشور ایران اقدامات لازم را به عمل آورد.)(پس از گزارش کارگروه مشخص  میشود منطقه ما چه شکلی با منطقه جنوب همکاری و ارتباط برقرار کند)(اتفاق آرا)

11-خانم ها سارا نائب گرداننده (اتفاق آرا) فردوس علی البدل تهران (18موافقف2مخالف)شیرین نماینده ناحیه یک البرز(اتفاق آرا)سمیه نماینده البرز(اتفاق آرا)ماریا علی البدل نماینده منطقه(اتفاق آرا) زهرا نماینده منطقه(اتفاق آرا)اکرم علی البدل نماینده آذربایجان شرقی به عنوان اعضای کارگروه جهت تشکیل nsoانتخاب شدند.

12-  تغییر نام  کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه به کمیته خدماتی نارانان وناراتین منطقه یک ایران (18موافق)

13-خانم طاهره کمیته گردآوری نشریات برای یک دوره  به عنوان مسئول کمیته آدرس ها ووب سایت انتخاب شدند(اتفاق آرا)

14- تنخواه کمیته گردآوری نشریات مبلغ 3000000ریال در نظر گرفته شد(اتفاق آرا)

15-افتتاح صندوق پستی با مسئولیت کمیته اطلاع رسانی و همچنین همکاری با کمیته گردآوری نشریات و کمیته ناراتین جهت دریافت وارسال نامه های کمیته ها (اتفاق آرا)

16-ده دقیقه به تایم جلسه اضافه شد(اتفاق آرا)

17-تنخواه کمیته کارگاه مبلغ 2000000ریال در نظر گرفته شد(اتفاق آرا)

18-جلسه بعدی بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 05/12/1400برگزارشود(اتفاق آرا)

توجه : برخی از نمایندگان در رای گیری ها شرکت نکردند.

رسیدگی به پیشنهادات

پیشنهادات رد شده

1-لطفا یک حساب جدید برای کمیته نشریات باز شده و در کل گروه های ناحیه اعلام شود و سبد هفت برای

1400/09/18نشریات چرخانده شود. گروه ها نشریات رو حمایت کنند و عشق بدهند

1400/09/18درخواست گوشی هوشمند خدماتی برای نائب گرداننده-2

3-در خصوص انبارگردانی نشریات در شرایط کرونا نیاز به تامین هزینه تست کرونا،هزینه سفر و جا ومکان نائب 1400/09/18گرداننده و بازوها

پیشنهادات معوقه

1-گزارش کارگاه ها بصورت نشریه تهیه گردد و دراختیار اعضا قرار گیرد (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده کرمانشاه و گلستان).

2-گزارش کارگاه ها در یک کانال قرار گیرد تا بهره بیشتری از موضوعات کارگاه برده شود (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده سمنان).

3-پیشنهاد به نشریات : پیش فروش نشریات برای بالا نرفتن قیمت با سود صد درصد ( پیشنهاد دهنده تهران/ حمایت کننده قم )

4-تغییر نام جلسات اداری به جلسات تبادل نظر و همدلی به دلیل اینکه اعضا تمایل بیشتری برای شرکت در جلسات اداری داشته باشند. (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده قم )

5-درخواست تایم مجدد درخصوص ارسال پیشنهادات جدید اساسنامه (پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/ حمایت کننده مازندران).

6-کمیته موقت ساختار در خصوص ادامه روند خدمت به دوره بعد موکول شد(پیشنهاد دهنده گلستان /حمایت کننده نائب گرداننده)

7-متن خلاصه شده  قرارداد نشریات خدمات جهانی دراختیار اعضا و گروه ها قرار گیرد. (بدلیل بالا رفتن سطح آگاهی اعضا و گروه ها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده:قم)

8-مطالب وبسایت بازبینی شود و با توجه به بولتن جدید خدمات جهانی مطالب سایت گذاشته شود. (سنت یک).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده خراسان شمالی ورضوی)

9-نشریه خدماتی راهنمای برنامه ریزی رویدادها به تعداد محدود چاپ و دراختیار اعضا گروه ها قرار گیرد. (بالا بردن آگاهی گروه ها در زمینه همایش و رویدادها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده اصفهان)

10-داشتن تلفن گویا علت ارتباط و پیام رسانی به تازه واردین در هر ساعت از شبانه روز(پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/حمایت کننده تهران)

11-تشکیل گروه وات ساپ باحضور کلیه اعضای تشکیل دهنده کمیته خدماتی منطقه (خدمتگزاران ونمایندگان)را کدام یک از خدمتگزاران انجام دهد.

پیشنهادات جدید

1-درخواست میشود وظایف هیات نظارت جزو وظایف مسئولین اداری نباشد و برای ادامه خدمت این هیات در اساسنامه وظایف مشخص شود و فراخوان داده شود .

2-تغییر نام هیات نظارت

بند 1و 2اساسنامه هیات نظارت ادغام گردد

هیات نظارت موظف هستند نشریات  و مطالب تهیه شده توسط کمیته آدرسها، کمیته گردآوری وطراحی نشریات،کمیته خبرنامه وکمیته اطلاع رسانی را با دقت مطالعه کرده و هر موردی را که با سنت ها ،مفاهیم دوازده گانه و بطور کلی با اصول وفرهنگ و مصلحت انجمن نارانان و ناراتین مغایرت دارد، با ذکر دلایل یادداشت کرده ودر پایان مهلت مشخص شده به مسئول کمیته اطلاع دهد.

گزارش گرداننده

1-برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه طبق دستور جلسه درتاریخ 18/9/1400

2-برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه طبق دستور جلسه در تاریخ 7/11/1400

3-تحویل اموال به گرداننده جدید(حمید آقا) در حضور نائب گرداننده و خزانه دار جدید (لیلا ) در تاریخ 30/11/1400

4-انتقال سیم کارت به نام گرداننده حمید آقا درتاریخ 30/11/1400

5-حضور در بانک جهت تغییر حساب خزانه در تاریخ 30/11/1400

نائب گرداننده

1-برگزاری جلسه هماهنگی در تاریخ10/11/1400در این جلسه منشی و خزانه دار غائب بودند

منشی

1-تهیه وارسال صورت جلسه اضطراری منطقه پس از تاییددر تاریخ 10/11/1400

2-دریافت وارسال اطلاعیه ها وگزارشهای خدمتگزاران منطقه

درخواست : از نمایندگان گرامی که گزارش خود را به شکل عکس میفرستند درخواست میشود در برگه گزارش ،خوانا  ، شفاف و واضح باشد.

فراخوان

فراخوان ها

 1.  مسئول کمیته آدرسها و وب سایت

 2.  مسئول کمیته چاپ و توزیع نشریات

 3.  مسئول کمیته خبرنامه

 4.  ناظر ناراتین

 5.  هیات مدیره (5 عضو اصلی،2 علی البدل، بازرس وعلی البدل بازرس)

 6. منشی

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1.  9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت
 2. حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا مسئول کمیته کمیته های فرعی در ناحیه یا استان
 3. کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین
 4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی
 5. نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی
 6. نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه، استان یا ناحیه
 7. داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند
 8. حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1. انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری
 2. ارائه گزارش مالی به خزانه­ دار
 3. برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها
 4. ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی
 5. کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود و دراختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد
 6. خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند
 7. در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد
 8. ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی
 9. هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
 10.  انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.
 11. ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود ( تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند ) درصورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران

بانک کشاورزی 

شماره حساب 07761982  ،

شماره کارت  مجازی 6037707000394456

شماره شبا lR620160000000001007761928            

به نام­های لیلاعارف، حمیدصالحان و زهره اشفعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟