بایگانی برچسب: خزانه دار

گزارش صورتجلسه 99 منطقه یک ایران

بازدیدها: 10 گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران نارانان و ناراتین گزارش شماره 99                                                                          22 دی 1401 گرداننده : برگزاری جلسه شورای منطقه مورخ 19/8/1401 و 22/10/1401 برگزاری جلسه اساسنامه مورخ 15/9/1401 و 8/10/1401 نایب گرداننده: شرکت در جلسات هماهنگی کمیته گردآوری و طراحی نشریات به درخواست مسئول کمیته 8/10/1401 و 10/9/1401  مراجعه به بانک جهت […]

گزارش صورتجلسه 100 منطقه یک ایران

بازدیدها: 6 گزارش کمیته خدماتی منطقه یک ایران نارانان و ناراتین گزارش شماره 100                                                                                                                            11و 12 اسفند 1401 گرداننده : برگزاری جلسه شورای منطقه ۲۲ دیماه برگزاری جلسه بازبینی اساسنامه۱۳ بهمن ماه نایب گرداننده: برگزاري جلسه هماهنگي 11/12/1401 شركت در جلسات هماهنگي كميته گردآوري نشويات به درخواست مسئول كميته همكاري با خزانه دار […]

گزارش صورتجلسه 98 منطقه یک ایران

بازدیدها: 2  گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران آبان 1401 – گزارش 98 گرداننده: برگزاری جلسه شورای منطقه در تاریخ 20/05/1401 برگزاری جلسه بازبینی اساس‌نامه در تاریخ‌های 29/05/1401، 10/06/1401 ، 14/07/1401، 12/08/1401 برگزاری جلسه اضطراری در تاریخ 15/06/1401 نائب گرداننده: ارسال پیام تشکر از نشریات منطقه جنوب بابت […]

گزارش صورتجلسه 97 منطقه یک ایران

بازدیدها: 48  گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران 20مرداد – گزارش 97 گرداننده : برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 19/03/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 09/04/1401 برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 30/04/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ […]

گزارش صورتجلسه 96 منطقه یک ایران

بازدیدها: 13   گزارش:96 گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران گزارش گرداننده 1-برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 25/01/1401 2-برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 04/02/1401 3-برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 22/02/1401 نائب گرداننده 1-انبارگردانی نشریان در تاریخ 05/02/1401 2-شرکت در جلسه به […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟