بایگانی برچسب: معتادان

اطلاعیه شماره 3 ناراتین

با درود و سالم و به تمام اعضای نارانان و ناراتین کمیته ناراتین از تمام نماینده ها و مسئولین کمیته حمایت از ناراتین استان ها و مناطق و حامی ها درخواست عاجزانه دارد که اولا با کمیته ناراتین تماس بگیرند و تلفن خود را اعلام کنند تا کمیته ناراتین منطقه ایران بتواند از حامی ها […]

کارگاه آموزشی انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران

کارگاه آموزشی انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتین منطقه ایران

گزارش شماره 74

به نام خدا گزارش شماره:74 تاریخ :12 و 98/2/13 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران جلسه روز پنجشنبه 12/2/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم وبخشی از کتابچه آبی)کمک کردن( خوانده شد. نمایندگان حاضر 12نفر میباشد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن هیچگونه رای گیری انجام نشد وخدمتگزاران گزارشهای خود را […]

چشم انداز

چشم انداز ما پیام امید را درسراسر جهان به آنان که تحت تاثیر اعتیاد یکی از بستگان شان قرار گرفته اند می رسانیم . این کار را اینگونه انجام می دهیم : کردن به دیگران تا دریابند که دیگر تنها نیستند . تمرین دوازده قدم نارانان تشویق به رشد از طریق خدمت کردن اطلاع رسانی […]