بایگانی برچسب: معتادان

گزارش صورتجلسه 97 منطقه یک ایران

  گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران 20مرداد – گزارش 97 گرداننده : برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 19/03/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 09/04/1401 برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 30/04/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 06/05/1401 […]

گزارش صورتجلسه 96 منطقه یک ایران

   گزارش:96 گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران گزارش گرداننده 1-برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 25/01/1401 2-برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 04/02/1401 3-برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 22/02/1401 نائب گرداننده 1-انبارگردانی نشریان در تاریخ 05/02/1401 2-شرکت در جلسه به درخواست […]

گزارش صورتجلسه 94 منطقه یک ایران

به نام خدا      تاریخ:21/11/1400        گزارش:94 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران هجدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه21/11/1400ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 5 ،مفهوم 5و21بهمن کتاب سش آغاز شد. طبق حضور وغیاب22 نماینده در جلسه حضور داشتند. که 3/2 آرا مساوی 15 رای واکثریت ساده مساوی 12 […]

گزارش صورتجلسه 95 منطقه یک ایران

به نام خدا      تاریخ25/01/1401        گزارش:95 گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران نوزدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه25/01/1401ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 6 ،مفهوم 6و25فروردین کتاب سش آغاز شد. طبق حضور وغیاب21 نماینده در جلسه حضور داشتند. که 3/2 آرا مساوی14 رای واکثریت ساده مساوی11 رای می […]

گزارش صورتجلسه 90 منطقه ایران

به نام خدا تاریخ : 20 خرداد 1400  گزارش: 90گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران سیزدهمین جلسه در فضای مجازی جلسه روز پنج­شنبه 20/03/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 1ومفهوم 1 آغاز شد. طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند. که یک نماینده حق رای نداشت و تعدادنمایندگان دارای […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟