بایگانی برچسب: نایب گرداننده

گزارش صورتجلسه 97 منطقه یک ایران

  گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران 20مرداد – گزارش 97 گرداننده : برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 19/03/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 09/04/1401 برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 30/04/1401 برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 06/05/1401 […]

گزارش صورتجلسه 96 منطقه یک ایران

   گزارش:96 گزارش تیم گردانندگی و نمایندگان کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران گزارش گرداننده 1-برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 25/01/1401 2-برگزاری جلسه اضطراری کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 04/02/1401 3-برگزاری چهارمین جلسه بازخوانی اساسنامه منطقه در تاریخ 22/02/1401 نائب گرداننده 1-انبارگردانی نشریان در تاریخ 05/02/1401 2-شرکت در جلسه به درخواست […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟